Vuxna som dricker och tar droger

Hitta på sidan

Oro för en vuxen 

När en nära vuxen dricker för mycket eller tar för mycket tabletter, påverkar det alla runt omkring. Men det brukar bli extra svårt för barnen. Vuxna ska ju finnas där för att vara just trygga vuxna och det kan vara svårt att vara det när en är påverkad. Att dricka för mycket eller ta för mycket tabletter gör att en förändras. Den förändringen kan upplevas som oförutsägbar och vi vet att en ofta känner att en måsta anpassa sig efter den påverkade personens humör och sätt att vara på. När en måste vara på sin vakt kan det också vara svårt att må bra själv. 

Bris pratar gärna mer med dig som

 • är orolig för en vuxen eller någon annan i din familj.  
 • är orolig för bråk och våld hemma.  
 • undrar om den vuxna ska ha en bra eller dålig dag.  
 • är orolig för att ta hem kompisar.  
 • är orolig för att den vuxna ljuger.
Vad är missbruk och beroende? 

De flesta vuxna kan dricka lagom med alkohol utan att det är någon fara. Många vuxna dricker då och då för att det är gott, för att det känns festligt eller som ett sätt att umgås. Men om en tar för mycket tabletter eller dricker för mycket alkohol ofta kan kroppen utveckla ett beroende. Kroppen blir helt enkelt van vid att vara påverkad av droger och/eller alkohol. Det kan betyda att en känner ett ständigt behov av att ta mer tabletter eller att dricka mer alkohol. Det kan leda till problem i vardagen, till exempel att en inte kan sköta jobb, skola och rutiner. Det är också vanligt att det då också är svårt att vara en tillräckligt bra förälder.   


 


Att ha en vuxen i sin närhet som är beroende kan väcka många känslor. Kanske är en orolig, rädd, känner skam eller är arg. Många barn upplever att den vuxne tycker att alkoholen och/eller drogerna är viktigare än barnet.   

Vad kan jag göra själv?

Vi vet att många barn är oroliga för att berätta om vuxna i deras närhet utsätter dem för något. Det kan bero på att den som utsätter också kan vara en viktig person för barnet. Kanske oroar en sig för vad som kommer att hända om andra får veta. När vuxna dricker för mycket eller har ett missbruk brukar det förknippas med skam och hemligheter. Den som dricker för mycket eller har ett beroende vet ofta att beteendet är fel men klarar ändå inte av att låta bli. Som barn får en därför ofta höra att en inte ska berätta för någon utanför familjen om det som händer.Det kan också vara så att personen själv förnekar allvaret och hittar ursäkter för att fortsätta.


 


Det är den vuxnes problem med alkoholen eller drogerna som är orsak till att hen inte slutar. Det är aldrig ditt fel och det är inte heller ditt ansvar att din förälder ska sluta. Att berätta kommer vara svårt i stunden, samtidigt är det nödvändigt för att situationen ska förändras. Ofta behöver vuxna professionell hjälp för att kunna sluta. Att du berättar är ett första steg! 

Mer hjälp? 

Du har rätt till stöd och hjälp om du har det svårt hemma. Det kan till exempel handla om:   


 


 • att du får prata med en vuxen som är van vid att hjälpa barn och unga som har det som du. Hen kan lyssna, ge dig råd och hjälpa dig att må bättre. Det kan till exempel vara din skolkurator, en kurator på Bris eller på ungdomsmottagningen.  
 • att du får gå i en stödgrupp där du får träffa andra som är i samma situation. Det kan vara skönt att prata med andra barn som har upplevt liknande saker och som vet hur det är. Det finns många olika stödgrupper, Bris har en som heter Grubbel.
 • att den vuxne erbjuds hjälp att dricka mindre eller att sluta ta droger eller tabletter.  

Det kan också vara så att du behöver andra vuxna i ditt liv som kan ge dig den trygghet din förälder inte klarar av att ge just nu. Socialtjänsten har stöd till familjer där en vuxen mår dåligt.   

Gör en akutplan 

Är du orolig för att något ska hända, gör en plan. Fundera över: 


 


 • Kan du gå undan eller låsa dörren? 
 • Vem/vilka kan du ringa till? 
 • Vem kan du hämta hjälp hos/ ta kontakt med? 
 • Vart ska du ta vägen? 
 • Vad ska du säga när du söker hjälp? 

Skriv ner svaren, kanske i din telefon eller på en lapp som du kan ha med dig.  Kom ihåg att du alltid kan ringa 112.  

Kom ihåg

Det är vanligt att barn känner att de vuxnas drickande, missbruk eller beroende måste hållas hemligt. Men det stämmer inte. Det är alltid rätt att berätta så att alla i familjen kan få det bättre.   

Läs mer
×

night or day icon