Bråk i familjen

Hitta på sidan

Bråk - en del av livet? 

Det är vanligt att det blir bråk i en familj. Att bo tillsammans skapar konflikter om både stora och små saker. Det är inte så konstigt. Flera personer lever ihop på en begränsad yta och i sitt hem ska en kunna visa upp alla sidor av sig själv. Vi kanske klarar av att tränga undan känslor som stress eller oro i skolan eller på jobbet, men dessa känslor behöver komma ut någonstans. Och det sker ofta när vi är hemma.


 


I en familj har vi ofta olika synsätt på saker beroende på vilka vi är, vår ålder eller vilken roll vi har i familjen. Det kan leda till krockar och konflikter. Kanske bråkar en med syskon, kanske med de vuxna en bor med eller så bråkar de vuxna med varandra.


 


Det kan vara skönt att påminna sig om att bråk sällan handlar om familjemedlemmarna själva. Kanske blir det bråk för att de vuxna är stressade eller slitna för att de jobbar för mycket och vilar för lite. Saker som ekonomi eller hur familjen bor kan också påverka stämningen. Oro för syskon som har det svårt eller bebisar som håller de vuxna vakna på natten är andra exempel på sånt som kan skapa stress. Ibland handlar det om att någon som mår psykiskt eller fysiskt dåligt inte kan hantera sitt mående på ett bra sätt.  


 


Bråk är en del av livet och en del bråk kan vi stå ut med, och också lära oss av. Bråk är ett sätt att förstå våra känslor, vad vi behöver och hur vi tar hänsyn till andra. Men det finns också bråk som inte går över och som är otäcka och gör en rädd. Sådana bråk ska en aldrig behöva stå ut med. Om du känner igen dig kan du läsa mer här 


 

Vad kan jag göra själv? 

Om bråk i familjen känns jobbiga finns flera sätt att få till en förändring. Många handlar om att tillsammans öva på att prata med varandra på ett annorlunda sätt, när alla är lugna:


  • Bestäm en tid varje vecka då familjen pratar om sådant som känns jobbigt.  

  • Ge exempel på vad du upplever som jobbigt, då är det lättare för andra att förstå. Prata om vad var och en av er kan göra annorlunda nästa gång för att det inte ska leda till bråk igen.  

  • Gör en lista med regler för hur ni ska göra för att undvika bråk och vad ni ska göra om det trots allt blir bråk.   

  • Berätta vad du är känslig för och vad du behöver. På så sätt får de andra lättare att förstå dig. Samtidigt minskar risken för att de ska ta det personligt och gå till motattack.  

  • Inför stoppord! Alla behöver respektera när någon säger stopp. Ta en paus i bråket och försök lösa det när ni alla är lugna i stället. Kom överens om ett stoppord i förväg så att alla vet vad som gäller. Det kan till exempel vara ”Paus!” eller en mening som ”Nu behöver jag vara i fred en stund”. 
Mer hjälp?

Oavsett vad bråken beror på ska ett barn aldrig behöva känna sig otrygg. När det handlar om bråk som gör en rädd och orolig behöver en ofta ta hjälp av någon utanför familjen. Andra vuxna kan hjälpa till att hitta lösningar på konflikter eller få de vuxna du bor med att förstå att deras sätt att bråka eller prata med varandra behöver förändras. Ibland kan en som barn också behöva komma bort från bråken ett tag och det kan andra vuxna hjälpa till att ordna.  Finns det någon vuxen i er närhet som kan hjälpa er att prata? Eller vill ni träffa en kurator på en Brismottagning? Läs mer
här.


Kom ihåg att du också kan få stöd av skolkuratorn, ungdomsmottagningen och av kuratorerna på Bris såklart. Det kan kännas skönt att prata med någon utanför familjen. 


Du vet väl att du kan ringa och sms:a oss på 116 111, eller mejla och chatta med en kurator på Bris? Prata med oss här.

Kom ihåg

Alla familjer bråkar och det gör inget om det händer någon gång ibland. Men bråk som aldrig går över och inte går att lösa, är inte bra. Du har rätt att slippa bråk som gör dig rädd!

Läs mer
×

night or day icon