Skilda föräldrar

Hitta på sidan

Hur blir det nu? 

Att vuxna skiljer sig och flyttar isär är vanligt och hur en som barn påverkas vid en skilsmässa kan vara olika. Oavsett hur ens familj fungerade före skilsmässan förändras mycket för alla när de vuxna flyttar isär. En stor förändring väcker alltid känslor, tankar och frågor. Dessutom påverkas våra relationer, inte bara inom familjen, utan även till andra viktiga personer. Det kan kännas orättvist att de vuxna kan fatta ett beslut som gör att hela ens liv förändras. 


 


Vi människor behöver tid att vänja oss när något i våra liv ändras, därför behöver förändringar få ta tid. De flesta skilsmässor går bra och efter ett tag kan många uppleva att det känns bättre än före separationen. Det fanns ju en anledning till att de vuxna inte kunde leva tillsammans och då kanske det faktiskt fungerar bättre efteråt. Men vi på Bris pratar också med många barn och unga som har upplevt jobbiga skilsmässor.  


 


När det blir mycket bråk


 


En vanlig fråga är hur en ska göra när den ena vuxna inte tar lika stort ansvar som den andra. Många berättar också att de upplever att skilsmässan är deras fel, att de kanske busat eller bråkat för mycket. Ganska många barn har upplevt bråk både före och efter skilsmässan. Bråk är alltid jobbigt men ännu jobbigare när det sker mellan vuxna som är viktiga för en.  


 


Det går att både älska och vara arg på en person samtidigt, men då kan det också göra extra ont. Som barn blir en ofta indragen i de vuxnas bråk och en kan känna att en själv behöver ta större ansvar för sig själv, för vad som händer i skolan och när en ska till den andre vuxne. Det är mycket vanligt att känna skuldkänslor över att en trivs bättre hos den ena föräldern eller för att en lämnar den andre föräldern ensam.  


 


Det är viktigt att veta att det aldrig är ditt fel eller ansvar! Det är alltid vuxnas ansvar att fatta beslut och att ta ansvar för sig själva och för dig. En familj behöver så klart prata om vad som blir bäst för alla och de vuxna runt dig ska lyssna på vad du behöver. Det är din rättighet! Samtidigt ska du kunna lita på att de vuxna står för praktiska lösningar och planering av till exempel boende och ekonomi.

Vad kan jag göra själv? 

Du kan aldrig hindra dina föräldrar från att skiljas om de har bestämt sig. Du kan heller inte få dem att sluta bråka. Du kan däremot berätta hur det påverkar dig. Här är några tips på vad du kan säga:


 


  • Jag har fattat att du är arg på mamma/pappa, men blanda inte in mig. Det är fortfarande min mamma/pappa! 
  • Det är okej att ni frågar men jag vill faktiskt inte bestämma om sånt här. Det är ert jobb! 
  • Jag vill inte vara budbärare, du får skriva ett mejl eller sms till mamma/pappa om du vill hen något.  
  • Det där får du prata med dina vuxenkompisar om, jag vill inte höra! 

Du kan också skriva ner vad som blir jobbigt för dig. Ge gärna tydliga exempel så blir det lättare för de vuxna att förstå. Skriv ner vad du vill slippa och hur du önskar att de gjorde i stället. Ta sedan med dina anteckningar när du pratar med de vuxna. Om det känns svårt att prata själv, ta hjälp av någon annan vuxen. 

Mer hjälp? 

Om de vuxna inte klarar av att samarbeta kring barnen efter skilsmässan kan det ibland behövas hjälp utifrån. Familjerätten, som är en del av socialtjänsten, arbetar med att hjälpa vuxna att komma fram till lösningar och planer som blir bra för hela familjen.  

Kom ihåg

Det är vanligt att vuxna som har barn ihop lämnar varandra. Det innebär en förändring för alla i familjen. För vissa blir förändringen en lättnad, för andra gör den ont. Det är okej att känna precis det du känner!

Läs mer
×

night or day icon