Våld i familjen

Hitta på sidan

Våld påverkar alla 

När en själv eller någon i ens familj är utsatt för våld påverkas hela familjen. Hemmet ska vara en trygg plats för barn. Så är det inte om en är rädd för att själv blir utsatt för hårda ord och slag, eller om en är orolig för någon annan i familjen.  


 


Många barn hör av sig till Bris och berättar om våld i hemmet. De kan handla om att de själva är utsatta men också att de upplever våld mellan de vuxna de bor med. Eller att de ser ett syskon bli hotad eller slagen. Det är olagligt att slå barn och det är också olagligt att låta sina barn uppleva våld i hemmet. Därför är det viktigt att våldet får ett slut och att familjen får hjälp. 

Bris pratar gärna mer med dig som

 • ofta har en orolig känsla i kroppen när du är på väg hem. 
 • anpassar dig efter hur andra i familjen mår för att undvika bråk. 
 • känner att du behöver vara stark och låtsas att allt är bra. 
 • har varit rädd så länge att du bara vill fly hemifrån. 
 • blir hotad, ignorerad eller mobbad av någon i din familj. 
 • blir puttad, skakad, sparkad, slagen, dragen i håret eller tagen i hårt. 
 • blir tafsad på eller utsatt för att någon gör något sexuellt med din kropp.  
 • behöver dölja blåmärken, rivmärken eller svullnader. 
 • inte får välja dina vänner eller vad du gör på din fritid. 
 • skadar dig själv eller har tankar om att självmord är den enda utvägen. 

Om du känner igen dig i någon eller flera av dessa punkter är det tecken på att du upplever fysiskt och/eller psykiskt våld i ditt liv. Även om våldet sker mellan vuxna är det inget du ska behöva stå ut med. Att uppleva våld på nära håll är lika skadligt som att själv utsättas. 

Kontakta oss på Bris

Mer hjälp? 

Många känner att våldet måste hållas hemligt. Ofta på grund av oro för vad som ska hända med familjen om någon får veta. Vi på Bris vet att det är vanligt att barn blir hotade om att något ännu värre kommer att hända om en berättar. Det kan kännas extra komplicerat eftersom den som slår och skriker både kan vara någon en älskar och är rädd för. En vill kanske inte att den som utövar våld ska råka illa ut även om en vill att våldet ska sluta.  


 


Socialtjänsten, som finns i alla kommuner, träffar många familjer där det förekommer våld. De vet att de flesta är rädda för att berätta. Det kan därför kännas skönt att veta att de som hjälper familjer där våld förekommer är bra på att lyssna och förstå. Socialtjänsten gör alltid först en bedömning av situationen och en plan för vad som ska hända för att du ska känna dig trygg här och nu.


 


Ibland behöver socialtjänsten polisanmäla det som en har blivit utsatt för. Kom ihåg att polisen som utreder brott vet att en vuxen som gör något olagligt också kan vara en viktig person i familjen. Så även om det känns svårt att berätta, behöver du berätta för att det ska bli en förändring. De allra flesta barn och unga tar hjälp av någon vuxen de känner sig trygg med för att komma vidare, som till exempel skolkuratorn, en kompis förälder eller en kurator på Bris. 

Gör en akutplan 

Är du orolig för att det ska hända igen, gör en plan. Fundera över:


 


 • Kan du gå undan eller låsa dörren? 
 • Vem/vilka kan du ringa till? 
 • Vem kan du hämta hjälp hos/ta kontakt med? 
 • Vart ska du ta vägen? 
 • Vad ska du säga när du söker hjälp?

Skriv ner svaren, kanske i din telefon eller på en lapp som du kan ha med dig.  Kom ihåg att du alltid kan ringa 112.  

Kom ihåg

Hemmet ska vara en trygg plats. Så är det inte om en vuxen skrämmer eller gör dig eller någon annan illa där hemma. Våld är aldrig ditt fel och det är alltid rätt att be om hjälp.  

Läs mer
×

night or day icon