Våld & kränkningar

Våld kan vara många olika saker – som till exempel slag, knuffar, nypningar och hot. Kränkningar kan vara förnedrande ord, utfrysning och diskriminering. Alla typer av våld är fel och behöver få ett stopp.

Våld och kränkningar kan ske var som helst. Därför är det viktigt att veta att alla har rätt att känna sig trygga, oavsett vem en är eller var en är. Och att alla har rätt till hjälp om en är utsatt, eller utsätter någon annan.

Våld & kränkningar
×

night or day icon