Sexuella övergrepp

Hitta på sidan

Vad är sexuella övergrepp?

Sexuella övergrepp är att bli kränkt psykiskt eller fysiskt på ett sexuellt sätt. Det kan handla om att någon säger, eller gör, saker mot en som känns obehagliga eller får en att bli rädd. Ett övergrepp kan ske inomhus, utomhus eller via nätet och den som utsätter kan vara någon en känner eller en total främling. Det kan vara en vuxen, ett annat barn, en familjemedlem eller släkting, någon en är kär i eller någon annan som har en viktig funktion i ens liv.  


 


Det är olagligt att begå sexuella övergrepp.  Om du har blivit utsatt har du rätt till stöd och hjälp. Kom ihåg att det aldrig är ditt fel! När vi människor blir osäkra eller rädda kan vår kropp reagera med att ”stänga ner”. Det kan innebära att en i stunden inte klarar av att resa sig eller säga ifrån. Det är inte konstigt och det betyder inte att du lät det hända.  

Aldrig ditt fel

Det spelar ingen roll om du är tillsammans med den som utsatte dig eller om du sa ja, men ändrade dig. Det spelar heller ingen roll om du blev upphetsad eller tyckte att det var skönt. Sexuella handlingar ska alltid ske med alla inblandades samtycke. Även om du sagt ja till en sexuell handling har du rätt att när som helst ändra dig! Läs mer om samtycke här.

Mer hjälp? 

Om du är utsatt, har varit utsatt eller tror att du kan ha utsatts för sexuella övergrepp behöver du prata med en vuxen för att få hjälp. Det är alltid den som utsatt dig som har gjort fel och du har rätt att berätta om övergreppet.  Att få prata om och bearbeta händelsen är ett viktigt steg mot att må bättre. 


 


Ibland är den som utsätter en vuxen en bor med eller någon som en litat på och då kan det kännas ännu svårare att berätta. Hur ska en våga lita på andra vuxna när det är en vuxen som svikit och skadat en? Då behövs erfarenheter av trygga vuxna som faktiskt vill ditt bästa. Bris kuratorer kan hjälpa.  Tillsammans kan vi komma fram till vad ett lagom nästa steg kan vara.  


 


Funderar du på om du själv har utsatt någon för ett sexuellt övergrepp? I så fall har du också rätt till stöd och hjälp! Att kontakta kuratorerna på Bris kan vara ett första steg.  

Gör en akutplan 

Är du orolig för att något ska hända igen, gör en plan. Fundera över:


  • Kan du gå undan eller låsa dörren? 
  • Vem/vilka kan du ringa till? 
  • Vem kan du hämta hjälp hos/ta kontakt med? 
  • Vart ska du ta vägen? 
  • Vad ska du säga när du tar hjälp? 

Skriv ner svaren, kanske i din telefon eller på en lapp som du kan ha med dig.  Kom ihåg att du alltid kan ringa 112.  

Kom ihåg

Det är vanligt att lägga skulden på sig själv trots att det är någon annan som har gjort got mot en. Du kanske anklagar dig själv för du inte kämpade emot eller var tydlig. Det är inte ditt fel. 

Läs mer
×

night or day icon