Hedersrelaterat våld & förtryck

Hitta på sidan

Vad är hedersrelaterat våld & förtryck?

Hedersförtryck kommer från en idé om att det finns heder i familjen och släkten som alla ska ta ansvar för att inte smutsa ner eller förstöra. När en familj eller en släkt försöker skydda familjens rykte eller heder kan det leda till det vi kallar hedersrelaterat våld och förtryck.   


 


Förtrycket och våldet kan till exempel handla om att familjen bestämmer hur en ska klä sig eller vem en får umgås eller gifta sig med. Det kan också handla om att någon i familjen tvingas att kontrollera ett syskon så att hen inte gör något som familjen anser är fel. Kravet att skydda familjens heder kommer ofta från en större gemenskap – till exempel äldre släktingar runt familjen. Heder kan finnas i alla kulturer och är inte kopplad till någon särskild religion.  


 


Alla barn har rätt till ett privatliv, skydd mot våld och rätt att leva och utvecklas. Dessa rättigheter kränks för de barn som lever i en hederskultur. Du har rätt till hjälp och att stöd om du är utsatt. 

Mer hjälp?  

Det kan kännas svårt att berätta om en utsätts för något av personer som står en nära. Särskilt om det handlar om personer som är viktiga i ens liv. Kanske oroar en sig för vad som kommer att hända om andra får veta och kanske har en fått höra att de drar skam över familjen om de berättar.   


 


Många som lever med hedersrelaterat våld och förtryck vet att det kan få stora konsekvenser om en berättar. Många oroar sig över om de kommer att kunna bo kvar med sin familj och om de får fortsätta att träffa sina syskon efteråt. Andra vill inget hellre än att komma långt bort från begränsningarna, förtrycket och våldet.  


 


Det är svåra tankar och upplevelser att leva med och svåra val en tvingas göra. Det kan göra det svårt att berätta och ofta kan en behöva hjälp och stöd för att våga. Men också hjälp att förstå vad som är bra alternativ för framtiden. Socialtjänsten, som finns i alla kommuner, är vana att ha sådana samtal och de är också skyldiga att skydda dig när du är redo att berätta.  

Gör en akutplan  

Är du orolig för våld, förtryck och begränsningar här och nu? Gör en akutplan. Fundera över:


 


  • Kan du gå undan eller låsa dörren?  
  • Vem/vilka kan du ringa till?  
  • Vem kan du hämta hjälp hos/ta kontakt med?  
  • Vart ska du ta vägen?  
  • Vad ska du säga när du tar hjälp?  
  • Skriv ner svaren, kanske i din telefon eller på en lapp som du kan ha med dig.  Kom ihåg att du alltid kan ringa 112. 
Kom ihåg

Att leva i en familj som är del av en större gemenskap av kontroll innebär begränsningar av ens frihet och rättigheter. Att bryta mot regler eller att berätta hur du har det, kan ge stora konsekvenser och innebära svåra val. En anonym stödkontakt kan vara ett första steg.   

Läs mer
×

night or day icon