Tro & religion

Hitta på sidan

Vad kan tro vara? 

Att vara troende eller religiös innebär att tro på något andligt och/eller att en ha en viss syn på världen. Det kan handla om att en följer vissa ritualer och etiska principer (alltså tankar om vad som är bra och dåligt). Många troende känner att tron ger mening och tillhörighet och kan ofta finna stöd och hopp i tron när livet känns tufft. 


 


Varje barn har rätt att tycka, tänka och tro vad hen vill. Föräldrar har rätt att ge råd i religiösa frågor men de får aldrig tvinga sitt barn till att ha en viss tro. En har också rätt att inte tro på någon religion överhuvudtaget. Ingen får heller kränka eller diskriminera någon på grund av ens tro eller religion. 


 


Vissa traditioner som är skadliga för barn, exempelvis barnäktenskap eller könsstympning, tolkas ibland som uttryck för olika religioner. Det är en missuppfattning! Sådana traditioner har väldigt sällan med själva religionen att göra. Idag har till exempel alla större religiösa samfund tagit avstånd från kvinnlig könsstympning. Varje barn har rätt att skyddas från traditioner och sammanhang som kan vara skadliga för dem eftersom barn har rätt till frihet, trygghet och säkerhet. 

Vad kan jag göra själv?

Ibland berättar barn för Bris att de känner sig ensamma i sin tro och att de upplever att de inte kan prata om den med andra. Det är synd eftersom alla behöver få prata om vilka de är och vad som är viktigt i ens liv.  


 


Känner du dig ensam i din tro och saknar någon att prata med? Skriv i Bris Forum! Berätta för andra unga vad du funderar på. Det hjälper både den som berättar och de som läser och svarar. Du kan också få hjälp i ett religiöst samfund som utövar din religion. Det kan kännas stärkande att få dela erfarenheter med andra som har samma syn på världen.  


 


Film om självkänsla


Mer hjälp? 

Många unga kontaktar också Bris för att de upplever det svårt att följa vad de, eller deras föräldrar, tolkar som rätt och fel inom deras religion. Det kan till exempel handla om kärlek, onani, sexualitet och könsidentitet. Många av de barn vi har kontakt med upplever skam och skuld. Vi vet också det finns barn som har utsatts för könsstympning och barn som är rädda för att bli, eller som har blivit, bortgifta.  


 


Oavsett vad du har upplevt eller vad du är orolig för, har du rätt till stöd och hjälp. Det finns flera alternativ. Du kan kontakta Bris och få stöd och hjälp att gå vidare. Både anonymt men också på plats på en av våra Brismottagningar. Du kan också ta kontakt med ungdomsmottagningen med frågor kring relationer och kroppen. I varje kommun finns även en socialtjänst som har i uppgift att skydda barn. Längst ner på sidan hittar du information om var du kan få mer hjälp!

Vad säger lagen? 

Det är olagligt att diskriminera, (alltså att behandla någon sämre än någon annan), på grund av religion eller annan trosuppfattning. Alla barn har samma rätt att vara med, att må bra och att vara trygga. Det står i barnkonventionen, i diskrimineringslagen och i lagen om hets mot folkgrupp.  

Kom ihåg

Vissa är troende, andra inte. För vissa är religion nåt självklart, för andra är det komplicerat. Vi är både lika och olika. Därför har du rätt att själv bestämma över din tro och religion.   

Läs mer
×

night or day icon