Meny Stäng meny
Tillbaka

Vad är rasism?

Rasism är att tycka att människor är olika mycket värda beroende på deras bakgrund, utseende, kultur eller religion. Diskriminering är när vissa människor blir sämre behandlade på grund av deras bakgrund, utseende eller ursprung. Båda dessa saker handlar om orättvisor och fördomar.

Rasism och diskriminering kan riktas direkt mot dig. Men de kan också vara riktade mot olika grupper i samhället, då kallas det strukturell rasism och strukturell diskriminering. Det betyder att fördomarna finns inbyggda i system och samhällsstrukturer. Det kan märkas genom åsikter eller handlingar mot människor baserat på deras namn, hudfärg eller ursprung. Att uppleva detta är ofta väldigt jobbigt och påverkar ens liv på många sätt.

Exempel på rasism och diskriminering

Rasism och diskriminering kan ta sig många olika uttryck och påverka människor på olika sätt. Här är några exempel:

 • Att få kränkande kommentarer. 
 • Att någon förväntar sig att du har en viss typ av intresse på grund av din bakgrund.
 • Att inte få det jobb man sökt eller att inte ens bli kallad till en anställningsintervju. 
 • Att känna sig bevakad av personalen i en affär.  
 • Att någon antar att du är på ett visst sätt på grund av din kultur.
 • Att få frågor om din bakgrund eller ursprung, som om att du inte hör hemma där du bor.
 • Att du blir diskriminerad på grund av din hudfärg eller efternamn.
 • Hot och våld mot dig på grund av din religion.
 

Hjälp vid rasism

Om du är utsatt för diskriminering ska du vända dig till de vuxna i din omgivning. Om det sker i skolan, prata med dina lärare, din rektor eller någon annan vuxen. Händer det på jobbet eller på fritiden, prata med de vuxna på plats. Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn från våld och diskriminering.

Tips på hur du kan berätta för någon:

 • Börja med att berätta för någon du litar på, det kan vara en kompis, lärare eller en kurator. 
 • Du behöver inte berätta själv, ta med dig någon som stöd om du vill, eller berätta genom att skriva ett brev eller sms. 
 • Om du är utsatt för akut fara ska du skrika på hjälp och sedan polisanmäla händelsen med hjälp av en vuxen.   

Vad säger lagen om rasism?

Alla har rätt till sin åsikt, alltså att tycka vad man vill, men det är olagligt att diskriminera någon utifrån hudfärg, religion, var ens familj kommer ifrån och hur ens kropp fungerar.

Alla barn har samma rätt att vara med, att må bra och att vara trygga. Det står i barnkonventionen, i diskrimineringslagen och i lagen om hets mot folkgrupp.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter.

KOM IHÅG

Rasism och diskriminering kan vara öppen eller dold, medveten eller omedveten. Oavsett form är det alltid mest påtagligt för den som utsätts. Att andra kanske inte ens märker eller förstår kan vara det som gör mest ont.

BRÅK OCH

Konflikter

UTANFÖRSKAP OCH

Ensamhet

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH

FÖRTRYCK

ATT KÄNNA SIG

Annorlunda

Prata med oss

Ring och sms:a 116 111, chatta och mejla. Vi har öppet varje dag – även på natten. Du behöver inte säga vem du är och samtalet kostar ingenting.

Ring Bris Ring Bris