Rasism

Hitta på sidan

Vad är rasism?

Rasism är att tycka att människor är olika mycket värda beroende på bakgrund, utseende eller varifrån vi kommer. Diskriminering är att behandla vissa människor sämre på grund av bakgrund, utseende eller varifrån en kommer. Rasism och diskriminering kan vara riktad mot dig personligen. Men det kan också vara riktat mot olika grupper i samhället och brukar då kallas strukturell rasism och strukturell diskriminering. Det kan beskrivas som åsikter om, eller handlingar gentemot, människor beroende på vad en har för namn, hud- eller hårfärg.  


 


Diskriminering kan vara att utifrån sin bakgrund eller sitt utseende


 


 • få kränkande kommentarer. 
 • inte få ett jobb en sökt eller att inte ens bli kallad till en anställningsintervju. 
 • att känna sig bevakad av personalen i en affär.  
Mer hjälp?

Om du är utsatt för diskriminering ska du vända dig till de vuxna i din omgivning. Om det sker i skolan, prata med dina lärare, din rektor eller någon annan vuxen annan av personalen. Händer det på jobbet eller på fritiden, prata med de vuxna på plats. Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn från våld och diskriminering.  


 


Några saker som kan göra det lättare att berätta


 


 • Börja med att berätta för någon du litar på, det kan vara en kompis, lärare eller en kurator.
 • Du behöver inte berätta själv, ta med dig någon som stöd om du vill, eller berätta genom att skriva ett brev eller sms.
 • Kika på fler tips och hjälp om hur du kan berätta om svåra saker. Du hittar en länk längre ner på sidan.  
 • Om du är utsatt för akut fara ska du skrika på hjälp och sedan polisanmäla händelsen med hjälp av en vuxen.  
Gör en akutplan 

Är du orolig för att det ska hända igen, gör en plan. Fundera över:


 • Kan du gå undan eller låsa dörren? 
 • Vem/vilka kan du ringa till? 
 • Vem kan du hämta hjälp hos/ta kontakt med? 
 • Vart ska du ta vägen? 
 • Vad ska du säga när du tar hjälp? 

Skriv ner svaren, kanske i din telefon eller på en lapp som du kan ha med dig.  Kom ihåg att du alltid kan ringa 112.  

Vad säger lagen? 

Alla har rätt till sin åsikt, alltså att tycka vad en vill, men det är olagligt att diskriminera någon utifrån hudfärg, religion, var ens familj kommer ifrån och hur ens kropp fungerar. Alla barn har samma rätt att vara med, att må bra och att vara trygga. Det står i barnkonventionen, i diskrimineringslagen och i lagen om hets mot folkgrupp.  

Kom ihåg

Rasism och diskriminering kan vara öppen eller dold, medveten eller omedveten. Oavsett form är rasism och diskriminering alltid tydligare för dig som utsätts. Att andra inte ens märker eller fattar kanske gör ondast av allt? 

Läs mer
×

night or day icon