Skolan

Skolan är ett av de vanligaste ämnen som barn vill prata med Bris om. Det är inte så konstigt eftersom de flesta tillbringar större delen av sin vardag där. Hur vi har det i skolan påverkar hur vi mår, vad vi lär oss och vad vi blir intresserade av. I längden påverkar allt detta våra möjligheter i framtiden. Skolan spelar roll, helt enkelt – oavsett vad vi tycker om den.

Vi är alla olika och har lätt och svårt för olika saker. Och vi lär oss på olika sätt. Eftersom det är en rättighet att gå i skolan har du också rätt att få det stöd du behöver för att du ska klara av skolan så bra som möjligt.
Skolan
×

night or day icon