Alkohol & droger

Hitta på sidan

Varför dricker vi eller testar droger?

De allra flesta testar att dricka någon eller flera gånger i sin ungdom. Några testar också droger. Kanske för att det är spännande eller gott men också för att vi vill göra som andra eller testa våra gränser. Alkohol förknippas ibland med fest och något som ska vara kul. Men för några av oss känns det inte roligt. För att vi själva inte vill testa eller för att vi gjort något vi ångrar eller inte alls minns vad vi gjort när vi varit påverkade. Då kan alkohol istället bli något som kan kännas jobbigt och svårt att prata om. 

Vad är beroende och missbruk?

Beroende och missbruk är ord som ibland används när vi pratar om alkohol, medicin, och droger.   


 


Om en tar droger eller dricker för mycket alkohol kan kroppen utveckla ett beroende. Kroppen blir helt enkelt van vid att vara påverkad av droger och/eller alkohol. Det kan betyda att en hela tiden känner ett behov av mer droger eller alkohol.


 


Ett missbruk betyder att ens användning av droger och/eller alkohol leder till problem i vardagen. Att en gör saker som är farliga eller att en till exempel inte kan sköta skolan och rutiner. Att själv ha problem med missbruk eller att ha någon i sin närhet, en vuxen eller en jämnårig, som är drabbad kan väcka känslor av oro, besvikelse, sorg och nedstämdhet.   

Bris pratar gärna mer med dig som

  • själv/har personer i din närhet använder alkohol/droger på ett sätt som oroar dig.  
  • använder alkohol/droger som tröst, flykt eller för att må bra en stund.  
  • funderar över att söka hjälp men har frågor kring vad som kan hända om du berättar.   
  • bär på jobbiga hemligheter som är kopplade till ditt eller andras användande av alkohol/droger.  
Vad kan jag göra själv?

Kom ihåg att du inte är tråkig för att du säger nej till alkohol eller droger. Många hör av sig till Bris och berättar att det är svårt att säga nej. Då brukar vi tipsa om att förbereda ett svar redan innan så att en inte blir helt ställd när ämnet kommer på tal. Här är tre tips på vad du kan säga:  


 


  • Nej tack, det är inte min grej.   
  • Nej, jag ska träna imorgon. Jag pallar inte att må dåligt då.   
  • Nej, jag orkar inte med dramat hemma om de märker att jag är påverkad.   
Mer hjälp?

Att vara beroende påverkar kroppen negativt och kan vara skadligt. Kanske har du själv sett eller upplevt att balansen påverkas, att hjärnan inte funkar som vanligt eller att känslorna blir mycket starkare.


 


Ett beroende kan också leda till svårigheter som till exempel att inte klara skolan, att hamna i bråk eller i andra farliga situationer eftersom förmågan att tänka klokt försämras av alkohol och droger. De vi har nära kan själva påverkas genom att bli oroliga och det är inte ovanligt att det blir mer konflikter med vänner, föräldrar och partners när vi inte mår bra.  


 


Det är viktigt att få hjälp när en är orolig för sitt användande av droger eller alkohol, eftersom det kan vara svårt att själv sluta. Hjälpen kan se ut på olika sätt men oavsett om en känner oro eller har ett beroende är det aldrig för sent! Första steget är ofta att berätta för någon en litar på, hur det känns och vad som oroar. 


 


Oroar du dig för en vuxen i din närhet som dricker eller använder droger? Bris har en stödgrupp online som heter Grubbel. Där kan du träffa och prata med andra som upplever samma sak. Du kan läsa mer om det här.

Kom ihåg

Vi människor påverkas av alkohol och droger. Ju oftare och ju mer vi får i oss, desto skadligare är det. Som ung är du särskilt utsatt. Både om det gäller ditt eget användande av alkohol/droger eller de vuxna du bor med. Därför är det alltid rätt att be om hjälp, även om det känns svårt.   

Läs mer
×

night or day icon