Att vara adopterad

Hitta på sidan

Att vara adopterad

Att vara adopterad betyder att adoptivföräldrar har övertagit den juridiska vårdnaden av ett barn från de biologiska föräldrarna. Det innebär att adoptivföräldrarna nu har ansvar för barnet, precis som om de skulle vara barnets biologiska föräldrar. En adoption kan ske om barnets biologiska föräldrar av olika anledningar inte kan ta hand om barnet. I de allra flesta fall vet barnet om att hen är adopterad. 


Hur är det att vara adopterad?


Det kan innebära en massa olika saker från en person till en annan. Det kan också betyda olika saker under olika perioder i livet. Att växa upp som adopterad betyder inte automatiskt att en tänker eller känner på ett visst sätt, det är ju många saker som påverkar hur vi har det och hur vi mår. För en del kan tankar och känslor kring att vara adopterad ta mycket tid och energi medan andra sällan tänker på sin adoption. Vissa kan till exempel känna sig annorlunda eller utanför och tycka att det är jobbigt, medan andra förknippar adoptionen med någonting positivt. Oavsett vilka tankar och känslor en har kring sin adoption är det många som känner på liknande sätt.  

Vanliga tankar och funderingar 

Det är vanligt att ha många tankar och funderingar kring sitt ursprung och sin adoption. Att känna nyfikenhet är naturligt oavsett om du är nöjd, missnöjd eller inte alls tänker på att du är adopterad. Tankar, funderingar och känslor inför att vara adopterad varierar från person till person. Exempelvis kan det handla om att en skulle vilja träffa sina biologiska föräldrar, att en vill veta någon detalj kring sin adoption, att en inte känner sig hemma eller älskad i sin adoptivfamilj eller att en bara är nyfiken på sin egen historia.  


 


Enligt barnkonventionen har varje barn rätt att veta vem ens biologiska föräldrar är, oavsett om föräldrarna lever eller är döda. För att få reda på mer om sin adoption kan en vända sig till en myndighet som heter MFoF: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. De kan hjälpa dig att ta reda på mer om ditt ursprung. Ett annat tips är att fråga dina adoptivföräldrar eller din adoptionsbyrå om de har mer information. 

Kom ihåg

Det är naturligt att fundera över sitt ursprung och sin adoption oavsett om vi är nöjda med vårt liv eller inte. Det är du som bestämmer om det finns frågor du skulle vilja ha svar på.  

Läs mer
×

night or day icon