Att funka olika

Hitta på sidan

Alla lika, alla olika

Vårt samhälle består av människor som pratar olika språk, gillar olika saker, ser olika ut, funkar olika, kan olika saker, tycker om olika saker och förstår världen på olika sätt. Ändå är samhället ofta inte anpassat för alla. Det tas för givet att alla kan ta hand om sig själva, ta sig fram utan problem, följa instruktioner, ta till sig information och sitta still och lyssna långa stunder. Det är konstigt eftersom vi vet att många av oss funkar olika. Det kan till exempel handla om:


 


  •  att vara rullstolsburen.
  • att kroppen vill röra sig hela tiden eller att tankarna snurrar. 
  • att inte se eller höra. 
  • att behöva stöd för att planera veckan och skolarbetet. 
  • att kunna allt om ett visst ämne men ha svårt att ta in information om annat.  
  • att ha ett tvångsbeteende som tar plats från annat.  

Att funka olika innebär och känns olika för oss. Kanske är du stolt över din funktion eller så tycker du att den är svår att hantera.

Olika ord och diagnoser

Ibland används samlingsbegreppen fysisk eller psykisk funktionsvariation för att påminna om att vi kan funka på olika sätt. Men det finns många olika ord. Ett ord eller en diagnos kan skapa samhörighet med andra, förklara varför en del saker är svåra och göra det lättare att få bra hjälp. Men ett ord eller en diagnos kan också kännas kränkande om det är ”det enda” en uppfattas som. Därför är det viktigt att själv få beskriva sig. Hur vi funkar är en del av vilka vi är, men vi är också mycket mer än så.  


 


Vi vet att många unga gör självtest på nätet för att ta reda på om en har en diagnos. Sådana tester är förenklade och visar ofta fel. För att få veta säkert behöver du träffa en läkare eller psykiatriker. Prata med någon nära vuxen eller fråga skolkuratorn om du vill veta hur du kan få hjälp med det.  

Mer hjälp?

Att leva i ett samhälle som utgår ifrån att alla kan se, höra, röra sig och förstå precis allt, kan vara stressigt och ansträngande när en inte kan det. Då är det viktigt att veta att du har rätt till stöd, både för ditt mående och för att du ska kunna göra precis allt som alla andra kan göra. Fast på ditt sätt.  


 


Du har rättigheter och om du inte får dem tillgodosedda eller om något känns svårt, säg till!
 
 


  • I skolan har du rätt till anpassad skolgång och extra stöd. 
  • I samhället har du till exempel rätt till tillgänglighet i allmänna lokaler och stöd för att ta dig fram kollektivt.  

Du ska inte ens behöva leta rätt på allt du har rätt till, det ska de vuxna runt dig hjälpa dig med. Säg ifrån om det inte är så! 

Vad säger lagen?

Det är olagligt att diskriminera, alltså att behandla någon sämre än någon annan, utifrån hur ens kropp fungerar. Alla barn har rätt att få hjälp i skolan för att klara skolmålen, oavsett funktionsvariation. Alla barn har samma rätt att vara med, att må bra och att vara trygga. Det står i barnkonventionen, i diskrimineringslagen och i skollagen. 

Kom ihåg

Vi funkar alla olika. Men vi är också så mycket mer än vår funktion, som till exempel våra egenskaper, vår stil, våra intressen, våra erfarenheter och våra relationer. Du bestämmer själv vem du är!  

Läs mer
×

night or day icon