Psykiskt & fysiskt våld

Hitta på sidan

Vad är psykiskt & fysiskt våld?

Våld är att göra någon illa, kroppsligt eller känslomässigt. Att slå, knuffa, sparka, rivas, ruska om och rycka i håret är exempel på fysiskt våld. Att skrika på, kalla fula ord, skrämma, hota och förnedra är exempel på psykiskt våld. Det är två olika sorters våld men de har mycket gemensamt. Som att det kan hända var som helst – hemma, på jobbet, i skolan, på fritiden. Och att den som utsätter och är utsatt kan vara både någon en känner och en främling.  


 


Alla former av våld mot barn är olagligt, trots det vet vi att våld förekommer. Många barn hör av sig till Bris för att prata om våld de utsätts för eller utsätter andra för.  

Mer hjälp? 

Våld är skadligt oavsett om du själv är utsatt, om du utsätter någon annan eller om du upplever våld, eller hot om våld, mellan vuxna i din närhet. Den som är utsatt eller utsätter behöver hjälp och stöd för att det ska bli en förändring. För en förändring måste ske! De flesta som utsätter, och blir utsatta, mår väldigt dåligt. På Bris får vi ofta höra att unga som lever med våld kan känna sig arga, rädda, ledsna men också helt tomma på känslor. Känner du igen dig? Du har rätt till hjälp och stöd. 

Gör en akutplan

Har du inte hunnit berätta för någon eller är rädd för att något ska hända nu eller hända igen. Gör en plan! Fundera över:


 


  • Kan du gå undan eller låsa dörren? 
  • Vem/vilka kan du ringa till? 
  • Vem kan du hämta hjälp hos/ta kontakt med? 
  • Vart ska du ta vägen? 
  • Vad ska du säga när du tar hjälp? 

Skriv ner svaren, kanske i din telefon eller på en lapp som du kan ha med dig.  Kom ihåg att du alltid kan ringa 112. 


 


Film om våld


 


Kom ihåg

Våld kan se ut på olika sätt men handlar om att en människa skadar och skrämmer genom ord, handling och sitt sätt att vara. Våld kan göra ont både på kroppen och inuti kroppen. Ingen får någonsin göra dig illa. Det finns inget som gör att du förtjänar det. 

Läs mer
×

night or day icon