Hur använder Bris det barn berättar?

Vi på Bris pratar med barn varje dag om viktiga saker som rör livet. I de samtalen lär vi oss massor om vad barn tycker, tänker och behöver.

All den kunskapen vill vi sprida vidare till andra vuxna. För vi tror att alla barn i Sverige får det bättre om vuxna verkligen lyssnar på det barnen har att säga.
När vi gör det brukar ge olika exempel från våra samtal med barn. På så sätt hjälper vi till att göra barns röster hörda. Så att vuxna verkligen ska förstå.

Eftersom man alltid är anonym när man hör av sig till Bris så är vi väldigt noga med hur vi berättar. Vi gör alltid om exemplen så att ingen ska känna igen sig själv eller någon annan. VI ändrar namn och ålder och så ändrar vi lite här och där i berättelsen. Ibland skriver vi ihop flera exempel som blir en slags blandning av många berättelser.

Som barn kan man vara helt trygg med att man är anonym hos Bris. Men man ska också veta att ens tankar och funderingar är viktiga och värdefulla för alla som jobbar med barn.

Hur sparar Bris dokumentationen av kontakter?
Efter varje kontakt dokumenterar vi vissa data; vad samtalet, mejlet, eller chatten handlat om, ålder och kön. Barns anonymitet är alltid skyddad på Bris och informationen sparas på en säker server.