Nyheter

Brisbot ger dig snabba svar direkt i mobilen

Vi vill finnas där du finns. Nu kan du chatta med Brisbot som ger svar på vanliga frågor till Bris direkt i Kik och Facebook Messenger.

Vi har tidigare frågat barn och unga hur Bris kan bli bättre på att ge stöd på nätet. Då var det många som svarade att de önskade sig ett snabbt och enkelt sätt att få råd och tips kring vanliga frågor. Därför har vi skapat Brisbot. Det är en robot som du kan chatta med. Alla frågor och svar är skrivna på förhand av Bris kuratorer. Boten kan inte gå in på detaljer eller ha långa konversationer om allt möjligt. Den kan inte heller hitta på egna svar eller tolkningar.

När du använder boten är du anonym och inga telefonnummer sparas. Däremot är det möjligt för oss att se vilka frågor flest användare klickat sig vidare till. Kom ihåg att din konversation finns kvar i telefonen om du inte raderar den, boten berättar hur du gör för att ta bort din chatt.

Självklart kommer vi inte byta ut våra kuratorer mot botar. Vi kommer fortsätta ha öppet som vanligt och behöver du prata med någon kan du alltid kontakta oss på mejl, chatt eller telefon 116 111. Men boten är ett bra sätt att träna på att sätta ord på känslor och tankar. Förhoppningsvis känns det lättare att berätta för någon i din närhet om hur du mår.


Så här fungerar Brisboten

Tack alla som svarat på vår enkät om ämnen i filmklipp!

Det är många som svarat och vi kommer läsa alla svar noga! Vi återkommer längre fram och berättar mer om enkätsvaren, håll utkik här på webben!

Tack för alla viktiga och kloka svar på vår enkät!

Tack alla som svarat på vår enkät om psykisk hälsa och upplevelser av stöd och vård. Vi har fått in många svar och kommer läsa allt noggrant. I vår kommande rapport i mars kommer det finnas en sammanfattning av alla svar. Du som svarat är som alltid anonym såklart!

Barnkonventionen handlar om dig

I barnkonventionen finns dina rättigheter. Den kom till när nästan alla världens länder samlades i FN och gemensamt bestämde vilka regler som behöver finnas för att alla barn ska må bra.

I barnkonventionen finns det 54 artiklar. Alla artiklar i barnkonventionen hänger ihop. Börja med att läsa artiklarna 2, 3, 6 och 12. De kallas för barnkonventionens grundprinciper och är bra att komma ihåg när du läser de andra rättigheterna.

Klicka på bilden för att läsa alla artiklar i barnkonventionen. Du kan även ladda ned och skriva ut.2016-10-31

Fel kropp, mobbad, bråkstake och outsider –
Bris presenterar årets idoler

I årets idolkortskampanj delar Seinabo Sey, Keyyo, Oscar Zia och Viktor Frisk med sig av jobbiga upplevelser från barndomen. Sedan 1998 har Bris delat ut över 2 miljoner idolkort.

Nytt för i år är att en film och en kampanjsajt tagits fram där idolerna själva berättar om sina upplevelser. På brisidoler.se kan barn dels läsa mer om idolerna och ladda ner korten, men också ta del av barnkonventionen i en mer lättläst version. Klicka på bilden så kommer du till brisidoler.se
2016-10-25

Ny rapport från Bris

"Räknas det här som våld?"
- en rapport om att vara barn och utsättas för våld hemma
Barns röster om våld
Varje år har Bris över 3 000 kontakter med barn och 400 med vuxna som handlar om våld mot barn. Nu ger vi ut rapporten ”Räknas det här som våld?” som bygger på det barn berättar för oss om våld som deras föräldrar eller andra vuxna utsätter dem för hemma. Vi hoppas att rapporten ska göra att fler förstår hur det är för ett barn att bli utsatt för våld, vad som räknas som våld och vad vi på Bris tycker måste göras att stoppa vuxnas våld mot barn.
Här kan du läsa mer och ladda ned rapporten.

2016-10-04

Barnkonventionen - ny broschyr från Bris

Känner du till dina rättigheter? Eller känner du någon vuxen som du tycker behöver lära sig mer om barnets rättigheter? Nu har Bris tagit fram en ny skrift om barnkonventionen.

I barnkonventionen listas alla rättigheter som varje barn har. Barnkonventionen antogs 1989 av FN:s generalförsamling. Alla stater som anslutit sig till barnkonventionen (samtliga stater utom USA) är skyldiga att leva upp till den.

I våra kontakter med barn och unga ser vi dagligen hur barnets rättigheter kränks. Vi ser också att många barn och vuxna inte vet vilka rättigheter barnet har. Bris nya broschyr om barnkonventionen ska spridas till både barn och vuxna.
Här kan du ladda ned den som pdf.

Ladda ner pdf  Ladda ned Barnkonventionen_Broschyr från Bris

Det här ville barn och unga prata med Bris om 2015

Psykisk ohälsa och dåligt mående, vänner, skolan, familjekonflikter och kärlek. Det var de fem vanligaste ämnena som barn och unga ville prata om med Bris kuratorer under 2015. Under året ökade de stödjande kontakterna till Bris med tre procent.

När barn berättar för Bris hur de mår och upplever sitt liv försöker vi först och främst hjälpa genom att lyssna och stödja. Det är vårt viktigaste uppdrag. Bris stödverksamhet med samtal, chattar och mejl ger oss viktig information om hur barn har det och ett annat viktigt uppdrag för Bris är att sprida det till vuxna för att öka kunskapen om barns livsvillkor och för att påverka politiker och beslutsfattare så de lever upp till barnkonventionen och varje barns rättigheter.

Efter varje kontakt dokumenterar vi därför vissa data; vad kontakten handlat om, ålder och kön. Barns anonymitet är alltid skyddad på Bris och informationen sparas på en säker server.

Bris har tagit fram färsk statistik över sina kontakter med barn och unga under 2015. Siffrorna visar att antalet stödjande kontakter steg från 23 370 under 2014 till 24 081 förra året, en ökning med tre procent*. De vanligaste ämnena varierade en del beroende på vilken stödkanal som användes. I mejlen och chatten var psykisk ohälsa och dåligt mående det vanligaste ämnet medan vänner var vanligast i telefonen.

– Att kontakterna ökat visar på att fler barn och unga vågar ta kontakt med en vuxen om något svårt händer. De barn som kan och vill berätta för oss om saker som känns jobbigt och ångestfyllt visar på ett oerhört mod. Och jag är säker på att en stödjande kontakt med en vuxen gör stor skillnad för det enskilda barnet, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

10 vanligaste ämnena i Bris stödjande kontakter 2015:

Psykisk ohälsa och dåligt mående: 22 %
Vänner: 20 %
Skola: 14 %
Familjekonflikter: 13 %
Kärlek: 12 %
Familjen: 8 %
Myndighetskontakter: 8 %
Kropp och utseende: 7 %
Vuxna: 5 %
Mobbning: 5 %

* ”Stödjande kontakter” innefattar endast de kontakter där Bris kuratorer uppfattat att barnet eller den vuxna hört av sig för att få stöd, hjälp och information. Detta innebär att det är långt fler som hör av sig Bris, men de kontakterna räknas inte som en stödjande kontakt.

Ladda ner pdf  Ladda ned Bris årsstatistik 2014_2015 som pdf.

Dina rättigheter blir svensk lag!

Äntligen har regeringen bestämt att barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Vi på Bris har jobbat länge för att det ska bli så och tycker det är jättebra eftersom det betyder att alla vuxna måste respektera och lära sig mer om vilka rättigheter alla barn har.Lagen kommer bland annat betyda att vuxna måste tänka på vad som är bäst för barn innan de bestämmer något. Om till exempel dina föräldrar ska skiljas så har du rätt att vara med och bestämma om var du ska bo. Dina lärare måste fråga dig och dina klasskompisar om hur ni tycker skolan ska vara och politiker måste tänka på hur barns liv påverkas innan de bestämmer saker.

Barnkonventionen säger också att inga barn får diskrimineras. Det betyder att det är förbjudet att behandla ett barn sämre på grund av till exempel hudfärg, ålder, kön, religion, funktionshinder eller bara för att den är ett barn.

Även om barnkonventionen inte är lag ännu så har Sverige lovat att följa det som står i den. Det gjorde vi i FN (Förenta nationerna) för 26 år sedan tillsammans med nästan alla andra länder i världen.

Det tar alltid lite tid att göra nya lagar. Först måste alla få tycka till om hur den ska se ut och vad som ska stå i den. Men vi på Bris tror att den kommer börja gälla 1 januari 2018.

2016-03-14

Bris emojisarLadda ner den gratis i App Store på www.abusedemojis.com
Ladda ned den gratis för Android på Google Play.