Vanliga frågor och svar

Har du frågor om Bris, hur vi jobbar, vad pengarna går till eller frågor om organisationen?

Vi på Bris får många frågor från både allmänheten och företag. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis finns svaret på din fråga här. Annars är du givetvis välkommen att kontakta oss med dina frågor eller synpunkter.

Om Bris

När och varför startades Bris?
Våren 1971 upprördes hela Sverige av en treårig flicka misshandlades till döds av sin styvfar. Bris startades som en följd av tragedin, i syfte att verka pådrivande för att allt våld mot barn skulle förbjudas, vilket blev verklighet 1979. Läs mer om Bris historia här.

Vad gör Bris?

Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Vår verksamhet kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. Men vårt uppdrag sträcker sig längre än så. Vi jobbar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter enligt barnkonventionen. Med utgångspunkt från barnens berättelser driver vi opinionsarbete för att få politiker och beslutsfattare att uppmärksamma barnrättsfrågor. Bris är en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och vi ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer.

Hur finansieras Bris?
De pengar Bris samlar in kommer från företag, privata givare, fonder och till viss del från staten. Vår möjlighet att hjälpa barn och unga står i direkt relation till det ekonomiska stöd vi får. Vi söker därför alltid efter nya givare och samarbetspartners som vill ta socialt ansvar och som delar Bris värderingar.
Här hittar du information om hur du som privatperson kan stödja oss.
Här hittar du information om hur du och ditt företag kan stödja oss.
Här hittar du våra årsredovisningar och verksamhetsberättelser.

Hur används pengarna och gör Bris någon skillnad?
Alla organisationer ska kunna redovisa vad pengarna används till. Som stöd för att detta görs på ett kvalitetssäkrat sätt finns Frii (Frivilligorganisationerna insamlingsråd). Bris är medlem i Frii och följer de krav som organisationen sätter upp. Ett av dessa är att varje år upprätta en effektrapport. Effektrapportens syfte är att visa för givare, allmänheten och andra intressenter vilken nytta organisationen gör. Läs Bris effektrapport 2014/2015 här.

Var finns Bris?
Bris förbundskansli ligger i Stockholm. I samma lokaler bedrivs också stödverksamheten. Bris har även fem regionkontor och finns i Malmö, Göteborg, Norrköping, Stockholm och Umeå. Ett viktigt regionalt arbete är rekrytering av nya medlemmar, medlemsvård och ansvar för ideellt arbete genom våra volontärer. Regionerna ansvarar även för kontakterna med landets kommuner.

Vad tycker Bris?

Vilken fråga är viktigast för Bris?
Målet för Bris verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Detta sker med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som riktmärke.

Vad arbetar Bris med för frågor just nu?
Bris fokusområde 2016 är våld mot barn. Läs mer om våra fokusområden här.

Hur arbetar Bris för att påverka beslutsfattare?
Bris arbetar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter. Med utgångspunkt från barnens berättelser driver vi opinionsarbete för att få politiker och beslutsfattare att uppmärksamma barnrättsfrågor i våra olika kanaler. Vi arbetar också kontinuerligt med att förse journalister med information och publicera debattartiklar. Bris är också en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och vi ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer.Läs mer om hur Bris använder informationen från barn och vuxna här.

Vad är barnkonventionen?
Barnkonventionen antogs 1989 av FN:s generalförsamling. Konventionen är ett viktigt verktyg för alla de aktörer som arbetar med att stärka barns och ungdomars rättigheter – i Sverige och övriga världen. Alla stater som anslutit sig till barnkonventionen (samtliga stater utom USA) är skyldiga att efterleva dess innehåll. Läs mer här.

Var hittar jag information för barn och unga om barnkonventionen?
Bris har kortfattat sammanställt information om barnkonventionen till barn och unga här.

Stödverksamheten

Vilka får höra av sig till Bris ?
Bris vänder sig till alla barn och unga under 18 år. Barn och unga kan ringa till Bris på telefonnumret 116 111, skriva till Bris-mejlen eller i Bris-chatten på bris.se.
Även vuxna kan få hjälp av Bris i frågor som rör barn genom Bris Vuxentelefon -om barn, 0771-50 50 50. Hit kan vuxna ringa med frågor om egna eller andras barn. Bris har även en webbsidor för vuxna som har frågor om barn; För vuxna - om barn. Läs mer om Bris stöd till vuxna här.

Få man vara anonym när man kontaktar er?
Ja. Barn och unga är alltid anonyma så länge de själva väljer att vara det. Många barn och unga hör av sig till Bris flera gånger. Då kan kuratorerna känna igen användarnamnet, rösten eller berättelsen, men de kan fortfarande inte se varifrån samtalet, chatten eller mejlet kommer, så barnets identitet är fortfarande anonymt.

Vilka svarar i Bris 116 111, Bris-chatten och Bris-mejlen?
I Bris stödverksamhet för både barn och vuxna svarar anställda, erfarna Bris-kuratorer.

Jag är orolig för en kompis – vad ska jag göra?
Du är alltid välkommen att ringa till Bris på telefonnumret 116 111, skriva till Bris-mejlen eller i Bris-chatten på bris.se.

Kan man boka tid hos en kurator hos er?
Ja det är möjligt. Ring 116 111 så kan den kurator som svarar berätta mer om hur man i så fall går till väga. Det är inte möjligt att boka tid för ett besök hos en kurator. På Bris sker alla kontakter via telefon, mejl och chatt.

Är det alltid någon som svarar i Bris 116 111?
Ofta är det många som vill prata med Bris samtidigt och därför har vi ett kösystem som gör att man kan få vänta en stund i telefonen innan man kopplas fram till en kurator. Ibland är det jättemånga som ringer samtidigt, vilket gör att man inte får en plats i kön. Då får man ringa en liten stund senare. När man kommit in i kön får man alltid chans att prata med en kurator.
Här kan du läsa mer våra öppettider.

Hur lång tid får man vänta på svar från Bris i Bris-mejlen?
Vi svarar oftast på ditt mejl inom tre-fyra dagar, ibland kan det ta längre tid om det kommer in väldigt många mejl – då svarar vi så fort vi kan. Vi läser och svarar alltid på alla mejl!

Kan kuratorerna i Bris Stödverksamhet hjälpa till med skolarbeten i grundskolan eller gymnasiet, genom till exempel information om Bris eller intervjuer?
Nej, Bris-kuratorerna har inte möjlighet att hjälpa till med skolarbeten.
I stället hoppas vi du hittar bra information och fakta om Bris här på vår webb.
alternativt kontakta närmsta regionkontor. Här finns en samlingssida med interna länkar till information om vår organisation och verksamhet.
Kontaktuppgifter hittar du här.

Jag är vuxen och har frågor om ett barn – vad ska jag göra?
Bris tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Det kan också handla om osäkerhet kring föräldrarollen. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Varje samtal besvaras av en erfaren anställd bris-kurator och du kan självklart vara anonym. Bris Vuxentelefon - om barn, 077 150 50 50. Du kan också hitta råd och stöd på Bris sidor, För vuxna - om barn. Läs mer om Bris stöd till vuxna här.

Jag är orolig för att ett barn far illa, kan man anmäla det hos er?
Nej, om du vill göra en anmälan kontaktar du Socialtjänsten i din kommun eller polisen. Du kan däremot ringa Bris Vuxentelefon - om barn, 077-150 50 50 för rådgivning om du känner dig osäker på hur du ska agera.

Om kontakterna

Vilka hör av sig till Bris?
Bris vänder sig till alla barn och unga upp till 18 år. Medelåldern för de barn och unga som kontaktar Bris är 14 år. Mer än 80 procent av samtalen kommer från tjejer.

Hur många samtal med barn och unga tar Bris emot?
Varje dag tar Bris emot runt 70 kontakter från barn och unga via telefon, mejl och chatt.

Vad hör barn och unga av sig om?
Samtalen kan handla om allt möjligt. Här på Bris finns det inga frågor som är för små eller för stora. Många hör av sig och berättar att de är ledsna, förvirrade eller oroliga. Vissa barn mår dåligt utan att riktigt veta varför, medan andra mår dåligt för att de till exempel varit med om mobbning eller för att de har det jobbigt hemma på olika sätt. Det är också vanligt att barn hör av sig till oss med funderingar om vänskap, kärlek eller familj. Läs mer om våra kontakter och vad barn berättar för Bris i vår senaste tilläggsrapport till FN 2014 här.

Att stödja Bris

Jag som privatperson skulle vilja donera pengar till Bris – hur gör jag?
Här finns flera olika sätt att ge en gåva till oss.

Mitt företag skulle vilja donera pengar – hur gör jag?
Vi kan skräddarsy samarbeten utifrån ditt företags förutsättningar. Här hittar du flera olika alternativ och lösningar på hur du som företagare kan ge ditt stöd till vår verksamhet.

Vad innebär det att vara medlem i Bris?

Som medlem har du möjlighet att påverka Bris verksamhet och framtid. Ett medlemskap i Bris kostar 360 kronor per år och innebär att du blir medlem i en av våra fem regioner (Syd, Väst, Öst, Mitt eller Nord). Varje region bjuder in till medlemsmöte en gång per år. Som medlem har man förslags- och rösträtt vid medlemsmötet samt möjlighet att bli vald till kongressombud. Som medlem kan du även engagera dig som volontär. Volontärer gör en avgörande insats för Bris genom att representera Bris på olika events eller hjälpa till med olika administrativa uppgifter. För att du som medlem snabbt ska få relevant information om vad Bris har på gång erbjuder vi vårt digitala nyhetsbrev.
Läs mer om hur du går till väga för att bli medlem här.

Vad händer med pengarna som kommer in till Bris?
Bris verksamhet består av det stödjande arbetet (via telefon, mejl och chatt), kunskapsspridande arbete via kurser och utbildningar hos Bris-akademin och påverkansarbete mot beslutsfattare och journalister. På Bris finns det också anställda som jobbar med marknadsföring, ekonomi och administration. Bris arbetar också med informationsspridning till allmänheten, till skolor, mm. Här kan du ladda ner Bris årsredovisningar och verksamhetsberättelser.

Kan man lita på att skänkta pengar går till verksamheten?
BRIS PlusGiro 901504-1 kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är givarens garanti för att pengar används på rätt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel går till ändamålet.

Vad innebär det att Bris har ett 90-konto?
Ett 90-konto är en garanti för att pengarna används på rätt sätt - att minst 75 procent av intäkterna går till ändamålet. Läs mer om 90-konto här.

Föreläsningar och utbildning

Vad erbjuder Bris för kurser/utbildningar?
Brisakademin erbjuder föreläsningar och utbildningar utifrån Bris mångåriga kunskap och erfarenhet av samtal med barn och unga. Vi utbildar personal inom socialtjänst, skola, barnomsorg, hälso- och sjukvård, rättsväsende, men även studenter och ideella organisationer och personal på företag som på olika sätt möter barn och unga. Läs mer om vilka föreläsningar och utbildningar som erbjuds just nu och information om hur du bokar dem här.

Organisationen

Vad har Bris för organisationsnummer?
802013-3420

Vilka sitter i Bris styrelse?
Information om Bris styrelse hittar du här.

Hur prenumererar jag på ert Nyhetsbrev?
Mejla ditt förnamn, efternamn samt e-postadress. Ange även om du redan är medlem till: . Mer information om Bris nyhetsbrev hittar du här.

Jag skulle vilja praktisera på Bris – hur gör jag?
Vi är mycket restriktiva med att ta emot praktikanter på Bris eftersom handledning kräver mycket resurser. Men du är självklart välkommen att skicka in en ansökan.

Jag skulle vilja boka in ett studiebesök på Bris – hur gör jag?

Ta kontakt med kansliet i Stockholm.Kontaktuppgifter.
Bris tar dock inte emot studiebesök i stödverksamheten.