Böcker och skrifter

Föräldraboken

Denna bok syftar till att komma med lite hjälp och uppmuntran till dig som tycker att det är svårt att vara förälder. Föräldraboken finns på flera språk att ladda ner.

Boken togs fram för många år sedan och har ännu inte givits ut i en uppdaterad version. I Föräldraboken används begreppet barnmisshandel. I dag använder Bris istället begreppet våld mot barn. Våld mot barn innefattar när någon gör ett barn illa, fysiskt eller psykiskt. Sexuella övergrepp är en form av våld liksom att hota eller försumma barnet.

Ladda ner och läs som PDF

Ladda ner pdf  Föräldraboken på svenska

Ladda ner pdf  Föräldraboken på lätt svenska

Ladda ner pdf  Föräldraboken på engelska

Ladda ner pdf  Föräldraboken på arabiska

Ladda ner pdf  Föräldraboken på assyriska

Ladda ner pdf  Föräldraboken på kurdiska

Ladda ner pdf  Föräldraboken på persiska

Ladda ner pdf  Föräldraboken på serbiska

Ladda ner pdf  Föräldraboken på somaliska

Ladda ner pdf  Föräldraboken på sorani

Ladda ner pdf  Föräldraboken på spanska

Ladda ner pdf  Föräldraboken på tigrini

Ladda ner pdf  Föräldraboken på turkiska