Nyhetsbrev

Bris stöttar familjer som drabbats av självmord

Att en förälder dör är kanske det mest traumatiska ett barn kan vara med om. Om den som dog dessutom tog sitt liv är frågorna många och sorgen ofta extra svår att ta sig igenom. Sedan sju år tillbaka organiserar Bris stödhelger där familjer som drabbats av självmord får mötas och hitta sätt att hantera sin sorg och gå vidare.

– Många barn har aldrig träffat någon jämnårig som har en död förälder och än mindre någon vars förälder tagit sitt liv. Därför tycker många att det skönt att träffa andra som varit med om samma sak och känna att de inte är ensamma. Självmord är fortfarande ett stort stigma, säger Sofia Grönkvist, socionom på Bris och ansvarig för stödhelgerna.

Under Bris stödhelger träffas barnen i grupper med jämnåriga och föräldrarna träffas i egna grupper på en gård utanför Lindesberg. Under ledning av särskilt utbildade stödgruppsledare delar deltagarna erfarenheter och gör övningar kring sorgen och livet efter dödsfallet. Helgerna har familjefokus, till exempel gör barn och familjer vissa övningar tillsammans. En stor del av helgen ägnas också åt lättsammare och familjestärkande aktiviteter, som skattjakt och femkamp. Ett av målen är att familjerna ska bli bättre på att kommunicera och sätta ord på sina känslor.
– Genom stödhelgerna kan vi erbjuda barnen och deras familjer ett långsiktigt sorgestöd som många eftersöker men som saknas, säger Sofia Grönkvist.

Självmord är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa och varje år tar runt 1 500 personer sitt liv, trots det så kan få kommuner idag erbjuda professionellt stöd till familjer som drabbats. Det innebär en stor risk, enligt Sofia Grönkvist.
– Tidiga och långsiktiga stödinsatser är livsviktiga eftersom forskningen visar att barn som förlorat en förälder riskerar att utveckla egen psykisk ohälsa om de inte får bearbeta det de varit med om, säger hon.

Ett av Bris krav är att det skapas nationella riktlinjer för att garantera efterlevande barn och familjer det stöd de har rätt till, oberoende av var i landet de bor.
– Barn har rätt att må bra här och nu, oavsett livssituation och behov, säger Sofia Grönkvist.

Frågor om stödhelger, kontakta:
Sofia Grönkvist, Bitr.chef Stödverksamheten.
070-160 88 04


Bris nyhetsbrev september 2016

Mejla ditt förnamn, efternamn samt e-postadress.
Ange även om du redan är medlem till:
Så här hanterar vi e-postadresser.

UTGIVNING:

Bris nyhetsbrev utkommer digitalt 1 gång/månad. Ett tryckt nyhetsbrev utkommer 1 gång/år.
Har du frågor om innehållet i Bris nyhetsbrev, kontakta Anna Vorne, redaktör.

Välkommen att följa oss!