Brisakademin

Brisakademin ger dig fördjupade kunskaper om barns rättigheter samt konkreta verktyg för hur du möter barn i behov av stöd.

Vi på Bris pratar med barn och unga varje dag. Vår unika erfarenheten av samtal med barn är ett viktigt innehåll i alla våra föreläsningar och utbildningar. Våra föreläsningar utgår från våra böcker och rapporter. Till våra böcker » rapporter »

Målgrupper

Vi vänder oss till vuxna som i sitt arbete eller engagemang möter barn och unga. Vi har lång erfarenhet av att utbilda socialtjänst, skola och rättsväsende men föreläser även för privata näringslivet och ideella organisationer.

Våra föreläsningar

#motverkanätmobbning – om barns vardag online
Hur ser barns vardag ut online? Vad gör man? Vad säger aktuell forskning om ungas erfarenhet av nätet och kränkningar? Hur vanligt är det? Vad kan du som vuxen göra för att stötta barn och unga om du får veta att någon råkat illa ut?
Föreläsningen riktar sig främst till dig som arbetar med barn och unga.

Samtal med barn och ungdomar: erfarenheter från arbetet på BRIS
En föreläsning för dig som möter barn och unga i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Bris tar varje år emot tusentals samtal, chattar och mejl från barn och ungdomar. Föreläsningen förmedlar erfarenheter som tar sin utgångspunkt i dessa. En röd tråd i föreläsningen är hur vi kan omsätta de salutogena begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn. Om vikten av att vi vuxna möter barn i samtal.

Samtal i skolan: en möjlighet till utveckling
Den här föreläsningen tar sin utgångspunkt i boken Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling. En bok som fokuserar på vikten av samtal och relation i skolan. Inte bara för att skapa möjlighet till god psykisk hälsa för barn och ungdomar utan också för att skapa goda förutsättningar för lärande.
Föreläsningen vänder sig till skolans alla yrkesgrupper.

Du behövs som vuxen
Den här föreläsningen vänder sig till dig som är förälder, släkting, ledare, granne eller proffs. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i boken Du behövs som vuxen och vill bidra med kunskap, mod och hopp om att förändring är möjlig.

Läs mer om våra föreläsare »

För anmälan, kontakta Anki Karlsson
08-598 888 41

Gruppledarutbildning Mina föräldrar är skilda

Utbildning i att leda stödgrupper för barn till separerade föräldrar.
Anmälan till Gruppledarutbildningen görs i kalendariet nedan.

Ladda ner pdf  Ladda ned information_ Mina Föräldrar är skildaAnmälan gruppledarutbildning

Kontakt och bokning

Anki Karlsson.
08-598 888 41

Praktisk information:
Läs mer under

Allmänna villkor