Om Bris

Vi är är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Vårt arbete kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. Men vårt uppdrag sträcker sig längre än så. Vi jobbar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter.

Med utgångspunkt från barnens berättelser driver vi opinionsarbete för att få politiker och beslutsfattare att uppmärksamma barnrättsfrågor. Bris är en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och vi ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer.

Ringa, mejla eller chatta

Barn och unga under 18 år kan kontakta en av Bris kuratorer genom att inga till Bris telefon 116 111, eller skriva till Bris-mejlen eller i Bris-chatten.
Man får vara anonym om man vill och kuratorn har tystnadsplikt. Ibland behövs mer eller snabbare hjälp än vad Bris kan erbjuda och då lotsar vi vidare till den hjälp som behövs här och nu. Att ringa är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Se filmen om vår stödverksamhet. Du är viktig!Stöd till vuxna - om barn

Även vuxna kan få hjälp av Bris i frågor som rör barn genom våra sidor För vuxna -om barn, eller Bris vuxentelefon – om barn, 077-150 50 50. Hit kan vuxna ringa med frågor om egna eller andras barn. Samtalen besvaras av en kurator och det går att vara anonym. Läs mer om Bris stöd till vuxna här.

Vad gör Bris mer?

Bris använder sin samlade kunskap om barns och ungas situation för att på olika plan informera, påverka och skapa opinion i barnrättsliga frågor. Vi producerar också egna böcker, rapporter och filmer.

Vanliga frågor och svar om Bris

Vi på Bris får många frågor om Bris från både barn och vuxna. Här har vi samlat de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis finns svaret på din fråga här. Annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor. Till Vanliga frågor och svar.