Vårt arbete

Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Vår verksamhet kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. Men vårt uppdrag sträcker sig längre än så.

Vi jobbar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter. Med utgångspunkt från barnens berättelser driver vi opinionsarbete för att få politiker och beslutsfattare att uppmärksamma barnrättsfrågor. Bris är en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och vi ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer.

Ringa, mejla eller chatta

Barn och unga kan ringa till Bris telefon 116 111, skriva till Bris-mejlen eller i Bris-chatten på vår hemsida bris.se. Alla barn som hör av sig till Bris får prata med en utbildad och erfaren kurator. Man får vara anonym och kuratorn har tystnadsplikt. Den som vill får prata med samma kurator flera gånger. Ibland behövs mer eller snabbare hjälp än vad Bris kan erbjuda och då lotsar vi vidare till den hjälp som behövs här och nu. Att ringa är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Även vuxna kan få hjälp av Bris i frågor som rör barn. På Bris webbsidor För vuxna- om barn finns stöd och information kring frågor som Bris ofta möter i stödverksamheten. Till Bris vuxentelefon – om barn, 0771-50 50 50 kan vuxna ringa med frågor om egna eller andras barn. Samtalen besvaras av en kurator och det går att vara anonym. Läs mer om Bris stöd till vuxna här.

Brisakademin

Brisakademin ger dig fördjupade kunskaper om barns rättigheter samt konkreta verktyg för hur du möter barn i behov av stöd. Vår unika erfarenheten av samtal med barn är ett viktigt innehåll i alla våra föreläsningar och utbildningar. Vi vänder oss till vuxna som i sitt arbete eller engagemang möter barn och unga. Vi har lång erfarenhet av att utbilda socialtjänst, skola och rättsväsende men föreläser även för privata näringslivet och ideella organisationer. Mer information om våra utbildningar hittar du på bris.se/brisakademin

Som medlem gör du skillnad!

Bris vore ingenting utan medlemmarna, som stöttar verksamheten med volontärarbete och bidrag. Ett medlemskap kostar 360 kronor per år, pengar som bidrar till att vi kan fortsätta hålla vår stödverksamhet öppen. Som medlem i Bris får du information på medlemsmöten och i digitala nyhetsbrev. Du kan även engagera dig ideellt, våra volontärer gör viktiga insatser i vårt insamlingsarbete och vår opinionsbildning. Bli medlem här.

Hur finansieras Bris?

De pengar Bris samlar in kommer från företag, privata givare, fonder och till vis del från staten. Vår möjlighet att hjälpa barn och unga står i direkt relation till det ekonomiska stöd vi får. Vi söker därför alltid efter nya givare och samarbetspartners som vill ta socialt ansvar och som delar Bris värderingar.
VI har ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll vilket är en garanti för att pengarna används på rätt sätt - att minst 75 procent av intäkterna går till ändamålet.

Gåvogivare, vi behöver din hjälp!

Vi vill kunna stötta alla barn och ungdomar som kontaktar oss.
Det skulle inte vara möjligt utan stöd från våra givare. Vi är beroende av er hjälp för att det ska finnas kuratorer i Bris telefon, chatt och mejl. På bris.se finns flera olika alternativ för att ge en gåva till oss. Läs mer här.


Företagare, vi vill samarbeta med er!

En viktig del av vårt arbete handlar om att hitta samarbetspartners.
Vi kan skräddarsy samarbeten utifrån ditt företags förutsättningar. Genom ditt stöd visar du barn och unga att de är betydelsefulla och värda att satsa på. På bris.se finns flera olika alternativ och lösningar på hur du som företagare kan ge ditt stöd till vår verksamhet. Läs mer här.

Var finns Bris?

Bris förbundskansli ligger i Stockholm. Bris har även fem regionkontor och finns i Malmö, Göteborg, Norrköping, Stockholm och Umeå. Regionerna bedriver ett strategiskt arbete mot kommuner och landsting i hela Sverige och arbetar aktivt tillsammans med Bris medlemmar. Medlemsmöten hålls på samtliga 5 orter.


Har du frågor om Bris, hur vi jobbar, vad pengarna går till eller frågor om organisationen? Läs våra vanligaste frågor och svar.