För barn och unga

Stödverksamheten för barn och unga

Bris ser barn och unga som sina uppdragsgivare och utgår från deras behov. Den kunskap som Bris får genom telefonsamtal, mejl, chatt och inlägg på Diskussionsforum, utgör en viktig bas i arbetet med att göra barn och ungas behov synliga för vuxna – såväl allmänhet som beslutsfattare.

Se filmen om vår stödverksamhet "Du är viktig"Den animerade kortfilmen visar hur Bris kuratorer jobbar och vilken typ av hjälp som barn och unga kan få när de kontaktar Bris. I filmen får vi följa huvudkaraktären, en ung person med många tankar och funderingar kring livet som behöver någon att prata med.
Genom Bris 116 111, Bris-mejlen och Bris-chatten kan barn och unga upp till 18 år tryggt, anonymt och gratis mejla, chatta eller ringa till en kurator på Bris.
I stödverksamheten arbetar anställd personal, Bris-kuratorer. Bris långa erfarenhet av kontakter med barn och unga har resulterat i en hög kompetens i fråga om att bedöma vilka insatser som behövs vid sidan av myndigheternas verksamhet för att försvara barns och ungas rättigheter.

Bris 116 111

Till Bris stödtelefon kan barn och unga ringa säker och anonymt och prata med en kurator. Det är gratis att ringa. Bris betalar samtalen som oftast rings från mobiltelefon. Samtalen syns inte på telefonräkningen och Bris ser heller aldrig, eller spårar upp uppringarens telefonnummer. Öppettider.

Bris-mejlen

Till Bris-mejlen kan barn och unga anonymt och säkert via bris.se mejla till en kurator på Bris. Alla mejl besvaras inom 2-3 dagar.

Bris-chatten

Bris-chatten utvecklades med hjälp av ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden och drivs nu inom Bris ordinarie stödverksamhet. Bris-chatten var länge efterfrågad av barn och unga. Här kan barn och unga chatta med en kurator, anonymt och säkert via bris.se. Öppettider.

Diskussionsforum

Barn och unga behöver också varandra för att ventilera allt från vardagliga tankar till svårare problem. Det kan de göra på Diskussionsforum. Här diskuteras alla möjliga ämnen anonymt och säkert via bris.se. Diskussionsforum modereras av Bris kuratorer och samtliga inlägg granskas innan publicering.