Om våld

Vad är våld?

Har du en orolig känsla i kroppen när du är på väg hem? Undrar du ofta om det här blir en bra dag hemma eller om det blir en dag när du kommer att behöva känna dig rädd och ledsen? Måste du anpassa dig till hur andra verkar må för att det inte ska bli bråk hemma? Behöver du vara stark för att det inte finns någon vuxen som ser hur du har det? Kanske har rädslan och oron gjort dig arg, kanske känner du att du bara vill fly hemifrån? Eller så gör den dig osäker och orolig? Kanske har orken tagit slut?

Har du en förälder eller en annan vuxen hemma som hotar dig eller någon annan i din familj? Som ignorerar dig eller säger att du är värdelös? Som tar hårt i dig, kastar, ruskar eller slår dig? Kanske någon som tar på din kropp på ett obehagligt sätt som känns fel? Kanske syns det på dig att du inte har det bra? Eller så känner du att du måste låtsas att allt är bra, så att ingen ska se. Känns det som om ingen skulle kunna tro på dig och hjälpa dig?

Våld kan ha många sidor och se ut på olika sätt. Känner du igen dig, då behöver du berätta för någon vuxen för att få stöd och hjälp.

Våld är när någon gör dig illa. Det kan vara både våld, eller hot om våld, mot kroppen och mot dig som person. Det kan handla om att någon slår eller tar i dig hårt, säger elaka och sårande saker åt dig eller att din förälder hotar med att överge dig. Om någon tar på dig på ett sätt som känns obehagligt så kan det vara våld. Om någon annan i din familj blir slagen så räknas det också som våld mot dig.

Oavsett vad du har gjort eller sagt så får ingen göra dig illa. Det är du som bestämmer över din kropp, dina känslor och dina tankar! Alla former av våld mot barn är olagliga. Alla barn har samma rätt att slippa våld! Trots att det är förbjudet vet vi att många barn har föräldrar eller andra vuxna som gör dem illa.