För vuxna
- om barn

Välkommen! Här hittar du stöd och information kring frågor som rör barn och unga.

BRIS VUXENTELEFON – OM BARN 0771-50 50 50

Välkommen att ringa oss om du har frågor om barn. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd och information.

Månadens fråga

Vad gör jag som förälder när pengarna inte räcker till?
Bris får ibland samtal från barn som upplever att deras familj är fattig och att det påverkar dem negativt på olika sätt. Hur kan man som förälder hantera de känslor som uppstår hos barn när pengarna inte räcker till? Så här svarar Bris kurator Somaya.

Teman

Välj tema och få information, råd och stöd i några av de frågor vi möter i vår stödverksamhet för vuxna.

Om du anar att ett barn far illa

Här finns råd och information om vad du ska göra om du känner oro för ett barn.Läs mer