För vuxna
- om barn

Välkommen! Här hittar du stöd och information kring frågor som rör barn och unga.

BRIS VUXENTELEFON – OM BARN 0771-50 50 50

Välkommen att ringa oss om du har frågor om barn. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd och information.

Månadens fråga

Jag är orolig för ett barn i min närhet, vad ska jag göra?
Så här svarar Bris kurator Anna.


Bris stödhelger för familjer där mamma eller pappa tagit sitt liv

När en förälder dör blir ingenting sig likt i familjen. Att få prata om tankar och känslor tillsammans i grupp är för många till stor hjälp när det gäller att hantera sorgen och saknaden efteråt. Bris erbjuder stödhelger för familjer där mamma eller pappa tagit sitt liv. Mer information om våra stödhelger hittar du här.
.


Teman

Välj tema och få information, råd och stöd i några av de frågor vi möter i vår stödverksamhet för vuxna.

Om du anar att ett barn far illa

Här finns råd och information om vad du ska göra om du känner oro för ett barn.Läs mer