Ge ett barn möjlighet att berätta om övergreppen

Ge ett barn möjlighet att berätta om övergreppen

Att berätta är första steget mot förändring. Ge fler barn möjlighet att berätta.

/link/43c346b6cde54c18a5b1557ace31c1ab.aspx

Barnkonventionen är nu lag

Sverige blir ett bättre land att vara barn i

Bris kommentar
/link/7f07100bd0e9483d8bde3d6e4840f441.aspx

Stöd för dig upp till 18 år

Ring, mejla eller chatta
/link/7949cfe137b44d36881704d137dd9e89.aspx

Är ditt privatliv en mänsklig rättighet?

Ha koll på dina rättigheter

Barnkonventionen

Ring Bris vuxentelefon eller stödlinje för idrottsledare.

Rådgivning för vuxna om barn
Bli medlem!

Bli medlem!

Gå med i kampen för barnets rättigheter

/link/8306644871c84a60a68d48b81cb81f01.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/b3e67559f5184e5aa51d3a9209867751.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material

Våra huvudsponsorer

×

Lämna chatt