Barnets vardag på nätet

Barn och unga tillbringar en hel del av sin tid på internet. Mycket av livet levs på nätet, och som förälder kan det vara klokt att intressera sig för det livet.


Internet är övervägande positivt

För många unga är gemenskapen på internet precis lika viktig och ”på riktigt” som att träffas i den fysiska världen. Alla kompisar är där. Medan man pluggar är man samtidigt ute på nätet och kan fråga någon i klassen om hur man löser ett mattetal. Det är egentligen inte annorlunda än att ringa varandra, mer än att det går snabbare och smidigare. Som förälder är det lätt att man tänker: ”Ska min fjortonåring sitta ensam på sitt rum hela kvällen?” Men fjortonåringen känner sig inte ensam, och är i ständig kontakt med andra. Fjortonåringen tycker kanske att hen tillbringar sin fredagskväll på ett maximalt bra sätt.

Internet för att klara skolan

Internet har inneburit att var man än befinner sig, har man möjlighet att skaffa sig kunskap och information som aldrig förr. Att söka på nätet är en självklarhet för våra barn när de gör sina läxor. Många gånger är det till och med så att utan tillgång till en mobil, surfplatta eller dator går det inte att göra en del skoluppgifter överhuvudtaget.

Många vuxna har fått lära sig att använda mobiler, surfplattor, datorer medan våra barn bara gör det. De går inga kurser i hur man skriver i Word, söker på nätet eller skapar en hemsida. Det är lika naturlig kunskap som hur man slår ett telefonnummer. Det är också kunskaper man i dag räknar med i arbetslivet och som är en tillgång för våra barn att ha när de en dag ska söka jobb.

Föräldrar behöver veta vad som händer på nätet

Föräldrar ska vägleda sina barn. Hjälpa barnen tillrätta i livet, ge råd, svara på frågor. Allt som vi själva har lärt oss, ger vi vidare. Det är så självklart, för vi har mer erfarenhet än våra barn. Med internet är det för det mesta tvärtom: Våra barn ligger före oss och kan mycket mera än vi själva. I ett sådant läge blir det inte så lätt att vara en god vägledare.

Därför behöver vi föräldrar skaffa oss kunskap om vad våra barn gör på nätet istället för att lämna dem ensamma där. Kommer vårt barn hem efter fotbollsträningen, frågar vi hur det gick, vilka som var där och när det är dags för nästa match. Precis samma intresse och nyfikenhet ska vi ge våra barn kring deras aktiviteter på nätet. Fråga ditt barn hur det gick när han spelade online-spel med kompisarna, vad som händer i de sociala medierna. Och precis som vi försäkrar oss om att våra barns fysiska miljöer är säkra, ska vi göra vad vi kan för att barnen ska vara skyddade när de är på nätet.

Läs mer om barn och internet

Det finns mycket bra information för föräldrar på internet. Du kan hitta råd om hur man skapar en bra dialog med sitt barn om internet. Det finns information om vad man ska tänka på för att skydda sitt barn och hur man kan stötta sitt barn om något obehagligt händer i samband med att barnet är på nätet. För trots att det mesta som sker på internet är helt ofarligt, händer det att barn blir utsatta eller är med om att utsätta andra barn för till exempel mobbning och kränkningar.
Statens medieråd

Statens Medieråd är ett kunskapscentrum om barns och ungas medievardag. Statens medieråd ska minska riskerna för barn gällande all skadlig mediepåverkan, till exempel internet, film, tv, dataspel. Här finns fakta och kunskap och mängder med bra material att ladda ned eller beställa.


Surfalugnt.se

Surfa Lugnt är en nätverksorganisation som har funnits sedan 2005 och som arbetar för ökad trygghet och säkerhet på nätet. Bakom Surfa Lugnt står flera svenska myndigheter, företag och ideella organisationer i samverkan. Här kan du bland annat ställa frågor direkt till experter.

Rapport: Barnen, Bris och it 2014

Om ungas vardag online - en sammanställning av Bris kontakter. Rapporten fokuserar på ungas problem och utsatthet online.
Ladda ned Barnen, Bris och it 2014 som pdf.

Internetguide#5

Ungas integritet på nätet
Bris och Internetstiftelsen i Sverige, IIS, har tagit fram en kostnadsfri guide om ungas integritet på nätet. I den finns handfasta råd till vuxna om hur de kan vara närvarande och hjälpa barn att sätta gränser.
Läs mer på iis.se och ladda ned guiden.