Säker på nätet

Ett problem med internet är att barn och unga i alldeles för hög utsträckning får vara där utan att föräldrarna vet ett dugg om vad som händer. Genom att följa de här råden har du gjort mycket för att både lära dig själv mer om barn och internet och för att se till att ditt barns säkerhet på internet förbättras.

Råd till föräldrar

Prata med ditt barn om internet.
Var intresserad och positiv till vad ditt barn gör på nätet. Då visar du att du är beredd att vara delaktig på ditt barns villkor, och du får automatiskt en massa kunskap om vad som händer på nätet.

Var med ditt barn på nätet och lek.
Vi leker ju med våra barn på andra sätt, det går bra för föräldrar och barn att leka tillsammans på nätet också. Börja redan när ditt barn är litet, så går det lättare än om du plötsligt vill få vara med din 16-åring på nätet. Har ditt barn redan blivit tonåring, så är det ”bättre sent än aldrig” som gäller.

Prata med andra föräldrar om barn och nätet.
Har du yngre barn kan du och andra föräldrar prata ihop er om gemensamma regler. Som till exempel: Hur länge ska man få sitta vid datorn när man är hos varandra och leker? Vilka spel tycker vi är bra spel, och vilka spel vill vi inte att våra barn spelar?

Berätta för ditt barn:
Ingen har rätt vara dum eller mobba ditt barn på nätet, och ditt barn har inte rätt att göra så mot någon annan. Det är lika fel när det händer på nätet som i något annat sammanhang. Säg till ditt barn att det ska tala om för dig/visa dig om det händer.

Lär ditt barn att inte vara på sidor med olämpligt innehåll.
Försäkra dig om att barnet förstår varför du tycker som du tycker, istället för att enbart förbjuda.

Förklara för ditt barn att det som barnet lägger ut på nätet finns där för alltid.
Innan man lägger ut något kan man tänka så här: Skulle jag vilja att alla i klassen visste det här? Skulle jag vilja att alla på skolan såg den här bilden? Om svaret är nej, då ska man inte heller lägga ut det på nätet.

Prata med ditt barn om hur man bör tänka kring personliga kontaktuppgifter.
Förklara att även om det är ovanligt, kan det innebära att personer kan söka upp barnet och utsätta det för faror. Att det är viktigt att tänka igenom vilka man delar sina personliga kontaktuppgifter med.

Samma lagar gäller på internet.
Tala om för ditt barn att allt som är förbjudet i det verkliga livet är precis lika förbjudet på nätet, till exempel mobbning eller förtal.

Anmäl brott.
Allt som enligt lag är förbjudet utanför internet, är också förbjudet på internet. På de flesta sajter som barn och unga besöker, finns en möjlighet att anmäla till ansvariga för sajten om det förekommer något olagligt/olämpligt på sajten. Du kan också göra en polisanmälan om du misstänker att ditt barn har blivit utsatt för ett brott. En polisanmälan gör det möjligt för de ansvariga på sajten att ta fram information om vad som har hänt.Internetguide#5

Ungas integritet på nätet
Bris och Internetstiftelsen i Sverige, IIS, har tagit fram en kostnadsfri guide om ungas integritet på nätet. I den finns handfasta råd till vuxna om hur de kan vara närvarande och hjälpa barn att sätta gränser.
Läs mer på iis.se och ladda ned guiden.

Statens medieråd

Statens Medieråd är ett kunskapscentrum om barns och ungas medievardag. Statens medieråd ska minska riskerna för barn gällande all skadlig mediepåverkan, till exempel internet, film, tv, dataspel. Här finns fakta och kunskap och mängder med bra material att ladda ned eller beställa.


Mer om mobbning och kränkningar på nätet

På statens medieråd kan du läsa mer om mobbning och kränkningar, om skolans ansvar, och vad man kan göra för att förebygga upptäcka och hjälpa.

Till Statens medieråd.

Surfalugnt.se

Surfa Lugnt är en nätverksorganisation som har funnits sedan 2005 och som arbetar för ökad trygghet och säkerhet på nätet. Bakom Surfa Lugnt står flera svenska myndigheter, företag och ideella organisationer i samverkan. Här kan du bland annat ställa frågor direkt till experter.

Rapport: Barnen, Bris och it 2014

Om ungas vardag online - en sammanställning av Bris kontakter. Rapporten fokuserar på ungas problem och utsatthet online.
Ladda ned Barnen, Bris och it 2014 som pdf.