Utsatt på nätet

Även om det för det allra mesta är bra och roliga kontakter som ditt barn har på nätet, händer det också att barn råkar illa ut. En del av detta får vi höra på nyheterna, till exempel när någon vuxen först har utgett sig för att vara jämnårig i en chatt, blivit kompis med barnet på nätet, och till slut utsatt barnet/tonåringen för sexuella handlingar.


Barn utsätter andra barn

När vi tänker på barn som råkar illa ut på nätet tänker vi ofta på en vuxen person som försöker få kontakt med barnet i sexuellt syfte. Men det allra vanligaste som händer på nätet när det går fel är att ett eller flera barn utsätter ett annat barn. Det är därför viktigt för oss föräldrar att inte enbart tänka på våra barn som eventuella offer på internet, utan även inse att vårt eget barn kan vara med om att utsätta andra barn, till exempel genom att ta kränkande bilder med mobilen som snart cirkulerar på nätet. Tekniken gör att det går snabbt att göra fel – bara ett klick, och alla kan se. Mycket av mobbningen på nätet börjar redan i mobilen. Det är inte bara obehagliga sms som kan skickas från en mobil, utan bilder och filmer som snabbt kan spridas.

Skolan har ett ansvar

Skolan har enligt lag ett ansvar för att aktivt arbeta mot mobbning av en elev. Det gäller även om mobbningen sker genom sms eller sociala medier. Får du som förälder veta att ditt barn mobbas eller mobbar – kontakta skolan och samarbeta. Tillsammans kan ni göra mer för ditt barn än var och en för sig.

Prata med ditt barn!

Det allra viktigaste är att förebygga att det händer. Du kan hjälpa ditt barn att inte bli utsatt genom att prata med det om att ingen har rätt att göra henne eller honom illa på nätet. Och att om det händer, visa ditt barn att det är tillåtet och bra att prata med vuxna om det. Du kan hjälpa ditt barn att inte bli en som mobbar på nätet genom att få barnet att tänka i förväg: Skulle jag vilja att någon visade den här bilden, om den var på mig? Skulle jag vilja få sms från klasskamrater som gjorde mig ledsen och osäker?
Och till sist: Samma lagar gäller på internet som i övriga samhället. Tror du att ditt barn har blivit utsatt för ett brott, kan du göra en polisanmälan.

Internetguide#5

Ungas integritet på nätet
Bris och Internetstiftelsen i Sverige, IIS, har tagit fram en kostnadsfri guide om ungas integritet på nätet. I den finns handfasta råd till vuxna om hur de kan vara närvarande och hjälpa barn att sätta gränser.
Läs mer på iis.se och ladda ned guiden.

Statens medieråd

Statens Medieråd är ett kunskapscentrum om barns och ungas medievardag. Statens medieråd ska minska riskerna för barn gällande all skadlig mediepåverkan, till exempel internet, film, tv, dataspel. Här finns fakta och kunskap och mängder med bra material att ladda ned eller beställa.


Mer om mobbning och kränkningar på nätet

På statens medieråd kan du läsa mer om mobbning och kränkningar, om skolans ansvar, och vad man kan göra för att förebygga upptäcka och hjälpa.

Till Statens medieråd.

Surfalugnt.se

Surfa Lugnt är en nätverksorganisation som har funnits sedan 2005 och som arbetar för ökad trygghet och säkerhet på nätet. Bakom Surfa Lugnt står flera svenska myndigheter, företag och ideella organisationer i samverkan. Här kan du bland annat ställa frågor direkt till experter.

Rapport: Barnen, Bris och it 2014

Om ungas vardag online - en sammanställning av Bris kontakter. Rapporten fokuserar på ungas problem och utsatthet online.
Ladda ned Barnen, Bris och it 2014 som pdf.