Internationellt

Bris internationella arbete i CHI

Som enda svenska organisation är Bris medlem i nätverket CHI (Child Helpline International), som samordnar 183 hjälplinjer för barn i 142 länder världen över. Tillsammans tar nätverkets hjälplinjer emot mer än 14 miljoner kontakter per år från barn och unga som är i behov av stöd och skydd.

Det var runt millennieskiftet år 2000 som Bris först kom i kontakt med det som skulle bli CHI. Med hjälp av EU-bidrag startades ett projekt med uppdraget att ta fram gemensamma riktlinjer för medlemsstaternas hjälptelefoner. Bris bjöds tidigt in i arbetet och snart föddes idén om en paraplyorganisation för alla världens hjälptelefoner. När CHI slutligen bildades 2003 var grundidén att starta en världsomspännande rörelse för barns rättigheter, på samma sätt som Bris en gång i tiden startat i Sverige.

När Bris-mejlen startade 2002 var vi först i världen med att erbjuda ett webbaserat stöd. Eftersom Bris var pionjärer på området har vi ofta blivit inbjudna till att hålla utbildningar i andra länder inom CHI.

Ett annat viktigt arbete som Bris bidrog med inom CHI var att få fram ett gemensamt telefonnummer för alla hjälptelefoner. 116 111 är idag ett etablerat nummer för barns och ungas hjälptelefoner i Europa och Bris är den enda organisation i Sverige som får använda numret.

Bris stod värdar för den tredje internationella CHI-kongressen år 2006. Drygt 250 delegater från 140 länder samlades i Stockholm. Drottning Silvia närvarade och var också kongressens beskyddare.

Som representant för Europas barntelefoner satt Bris internationella samordnare i CHI:s styrelse under flera år. Ett av de viktigaste uppdragen var då att arbeta fram en modell för utvärdering av verksamheten, med syfte att på så sätt skapa konkreta förändringar i barns och ungas liv.

Bris är än idag aktiva i nätverket och fortfarande ligger vi i framkant vad gäller kommunikation med barn och unga. På senaste årsmötet för alla världens CHI-medlemmar uppmärksammades Bris kampanj Abused emojis särskilt och att vi anställt utbildade kuratorer i vår stödverksamhet har rönt mycket uppmärksamhet och nyfikenhet från många länder.

År 2016 var Bris på plats på årsmötet i Bangkok. Där antogs en deklaration där världens länder uppmanas att göra allt för att förverkliga mål 16.2 i Agenda 2030, att eliminera alla former av våld mot barn.

Ladda ner pdf   chi_bangkok_declaration_-_draft.pdf


Läs CHI:s senaste rapport ”The Importance of Child Helplines for Child Protection in Europe

www.childhelplineinternational.org