Barnkonventionen blir lag

I barnkonventionen finns dina rättigheter. Alla barn är olika och har olika liv, men varje barn har exakt samma mänskliga rättigheter. Barn har till exempel samma rätt till sådant som att få gå i skolan, få säga vad en tycker och få vård och stöd.

Barn har också samma rätt att slippa vissa saker. Till exempel att arbeta, vara på farliga platser eller att bo tillsammans med vuxna som skadar barnet. Alla människor som inte ännu fyllt 18 år räknas som barn enligt barnkonventionen.

Nu finns ett förslag att barnkonventionen ska bli svensk lag. Förslaget kom till när regeringen gav en grupp personer uppdraget att utreda vad som är bra med att göra barnkonventionen till lag och vilka problem som finns med att göra det. Utredningen kallas för Barnrättighetsutredningen.

När Barnrättighetsutredningen var färdig fick några som har stor kunskap om den läsa och säga vad de tycker om det som utredningen kommit fram till.

Bris är en av dem som har läst. Men innan vi berättar vad vi tycker om utredningens förslag vill vi förklara varför vi tycker att det är viktigt att göra barnkonventionen till lag.Vad står det i förslaget?

När utredningen var klar hade det blivit en text som är över 600 sidor lång. I texten finns förslag på allt från hur nya lagen ska se ut, till att myndigheter ska fråga och lyssna på barnet innan de tar beslut som handlar om barnet.

En sak som utredningen kommit fram till är att för att barnets rättigheter helt ska gälla behövs både att göra barnkonventionen till lag och att vi fortsätter att ändra de andra lagarna så att de också stämmer med barnkonventionen. Utredningen har också kommit fram till att alldeles för få människor känner till vad som står i barnkonventionen.

Vad händer sen?

Den nya lagen kommer förhoppningsvis börja gälla 1 januari 2018. Bris kommer göra allt vi kan för att det ska gå så fort som möjlig.

Kom ihåg att Du som är ett barn redan idag är viktig. Du har redan har rättigheter och det finns hjälp att få om du behöver det!