Bris integritetspolicy

Publicerat

Välkommen till Bris – Barnens rätt i samhället! Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i hela EU och skyddet för dina personuppgifter har stärkts. Denna integritetspolicy (hädanefter kallad ”Policy”) förklarar för dig hur vi använder dina personliga uppgifter när du navigerar på vår hemsida, använder dig av olika stödtjänster och när du kontaktar oss på andra sätt.

 • Hemsidan ägs och administreras av Bris – Barnens rätt i samhället, med organisationsnummer 802013–3420, och adress Box 101 47, 121 28 Stockholm-Globen, Sverige (hädanefter benämnt som ”Bris”, ”vi” eller ”oss”).
 • Bris behandlar din data på flera lagliga grunder, beroende på i vilket sammanhang vi får del av den. Du är välkommen att navigera runt på vår hemsida och kontakta oss oavsett ålder; för förebyggande eller rådgivande tjänster till barn krävs inte samtycke från en vårdnadshavare.
 • Du kan surfa runt på stora delar av vår hemsida utan att lämna ifrån dig personuppgifter till Bris. Vissa tjänster på hemsidan förutsätter att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, t.ex. om du vill ge ett bidrag eller om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev.
 • Om du har några som helst frågor eller funderingar gällande hur vi behandlar dina personuppgifter, var vänlig kontakta oss på personuppgifter@bris.se.

Följ nedanstående länkar för att lätt hitta den information du söker! 

 

Introduktion

Välkommen till bris.se! Denna hemsida ägs och administreras av Bris – Barnens rätt i Samhället, organisationsnummer: 802013–3420 (hädanefter benämnt som ”Bris”, ”vi” eller ”oss”).. Bris är en barnrättsorganisation som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn och för en bättre barndom. Vi vill stärka barnets rättigheter genom att stödja barn och unga, mobilisera samhället och göra barns röster hörda.

Denna Integritetspolicy (hädanefter kallad ”Policy”) beskriver hur och varför vi behandlar personuppgifter om dem som besöker vår hemsida och som kontaktar Bris. Med personuppgifter avses alla typer av uppgifter som kan kopplas till en specifik person, såsom namn, postadress, skolklass, telefonnummer, epost-adress etc. Med integritet avses varje människas rätt att få sitt privatliv respekterat. Din rätt till integritet innebär alltså att du har rätt att hålla information om dig själv hemlig eller privat, och du har rätt att ha åsikter om i vilken utsträckning och på vilket sätt uppgifter om dig själv sparas och används.

För att kunna säkerställa att din integritet alltid skyddas kommer vi kontinuerligt att se över och utveckla vårt integritetsarbete – därför kan denna Policy komma att uppdateras och ändras. Återkom därför gärna till denna sida ibland och läs på om hur dina personuppgifter hanteras. Har du några som helst frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss gärna på personuppgifter@bris.se.

Våra principer

Vi kommer att göra vårt allra bästa för att säkerställa att din integritet och dina personuppgifter skyddas. Detta innebär att vi följer följande principer:

 • Vi kommer att se till att vi alltid följer noggranna säkerhetsrutiner.
 • När andra organisationer tillhandahåller information till oss kommer vi att se till att de följer noggranna säkerhetsåtgärder.
 • Vi kommer att respektera din integritet, och vi kommer bara att samla in och behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för våra berättigade intressen, för att skydda grundläggande intressen, för utföra en uppgift av allmänt intresse, eller för att fullfölja ett avtal. I vissa undantagsfall – då det är krävs enligt lag – behandlar vi även uppgifter efter att du gett ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen.
 • Vi kommer alltid att tala klarspråk och vara öppna och ärliga om hur och varför vi behandlar personuppgifter.

Vi samlar bara in personuppgifter för specifikt angivna ändamål, och vi kommer inte att använda personuppgifterna till något som inte ligger i linje med dessa ändamål.

Personuppgifter som vi samlar in

Insamling av personuppgifter

När du kontaktar oss genom någon av våra stödkanaler, till exempel chatt, mejl och telefon, är du helt anonym. Kuratorerna som tar emot din kontakt kan inte se varifrån du ringer eller skriver. Om du använder våra digitala kanaler kan kuratorerna se din ålder, ditt kön och ditt användarnamn, det vill säga de uppgifter som du själv valde att registrera när du skapade ditt Briskonto. Användarnamnet är ingenting som kan kopplas till dig personligen om du inte själv väljer att ha ett användarnamn är ditt riktiga namn. Om du ringer till Bris får kuratorn som svarar inga uppgifter alls om dig, så länge du inte själv väljer att berätta under samtalet. Det är med andra ord du som styr hur mycket du vill att kuratorerna ska veta om dig. Vi kommer aldrig att tvinga dig att lämna uppgifter och vi har ingen möjlighet att inhämta uppgifter om dig på något annat sätt än att du själv berättar det för oss.

När du kontaktar oss för något annat ärende, så som givarservice, medlemskap, utbildningar, presskontakt, broschyrer och material etc., kan vi komma att inhämta och behandla dina personuppgifter. Det kan till exempel handla om uppgifter om din ålder eller adress så att vi kan säkerställa att du är myndig eller för att vi ska kunna komma i kontakt med dig.

Vi säljer aldrig vidare dina personuppgifter och vi delar endast dina personuppgifter med våra partnerleverantörer, som hjälper oss att hantera dina uppgifter och ditt ärende. För mer information om hur vi delar din information, se avsnitt 5.

Personuppgifter som du ger till oss

När du kontaktar Bris stödfunktioner via telefon, mejl eller chatt, så får du vara helt anonym om du vill. Vi kommer aldrig att be dig uppge några uppgifter om dig själv. Ibland kan det dock vara skönt att få prata fritt, och då kanske du ändå vill berätta vissa saker om dig själv – såsom vad du heter eller vilken skola du går i. Om du kontaktar oss via en digital kanal såsom mejl eller chatt så kan dessa uppgifter finnas kvar i de loggar som sparas i Bris dokumentationssystem. Loggarna sparas under en period för att Bris ska kunna få en övergripande bild av vad barn berättar för Bris. Men, de uppgifter du har lämnat om dig själv kommer aldrig att användas eller lämnas ut till någon annan.

Det finns undantag från denna regel, till exempel när du och den kurator du pratat med tillsammans kommit överens om att du behöver ytterligare stöd från myndigheter, till exempel socialtjänsten. Dina personuppgifter kan då behöva sparas och lämnas ut, så att vi kan se till att du får den hjälp du behöver. Vilka personuppgifter som då samlas in och sparas beror på situationen, men du har som sagt alltid rätt att vara helt anonym och det är alltid du som bestämmer vilken information du vill dela med dig av. Bris kommer aldrig att använda dina kontaktuppgifter för att kontakta dig, kontakten med Bris sker alltid på barnets eget initiativ.  Dina personuppgifter raderas alltid när uppdraget är slut, oavsett om du bett oss radera dem eller inte.

Om du vill gå i en strukturerad stödgrupp hos kommer vi att be dig att lämna information om dig själv till oss så att vi kan komma i kontakt med dig och kan säkerställa att du tillhör rätt målgrupp samt planera innehållet gruppverksamheten på bästa sätt. Endast stödgruppsledarna har tillgång till uppgifterna.

När du kontaktar Bris för övriga ärenden, såsom för givarservice eller andra frågor, kan vi komma att be dig tillhandahålla vissa ytterligare uppgifter, såsom ditt namn och dina kontaktuppgifter. Denna information samlas in och sparas i den grad det är nödvändigt för att kunna hantera det ärende du ringer om.

Personuppgifter vi tar del av när du navigerar på vår hemsida

Som de allra flesta hemsidor, använder sig bris.se av så kallade kakor, eller cookies. Kakor är små filer som en webbserver kan be om att få spara i din dator. På så sätt kan vi hålla reda på dina preferenser när du är inne på bris.se, såsom vilket språk du föredrar att se när du surfar runt på hemsidan. Vi använder även kakor för att se till att du kan hitta oss enkelt när du söker på oss via till exempel Google eller Facebook. Den information som sparas genom kakor kan till exempel vara din IP-adress eller vilken webbläsare du använder. Läs mer om exakt vilka kakor vi använder och varför i vår Cookie Policy.

Om du väljer att inte ge oss dina personuppgifter

Som vi har nämnt ovan så kommer du som utgångspunkt att vara anonym när du kontaktar oss via bris.se. De situationer då vi kan komma att be om dina uppgifter är då du vill att vi ska hjälpa dig med ett ärende som kräver att vi känner till viss information om dig. Om du väljer att inte dela med dig av de personuppgifter som i dessa situationer krävs, så kan det vara så att vi inte kommer kunna hjälpa med ditt ärende. Kom dock ihåg att du alltid kan få stöd genom att bara få prata med någon via chatt, mejl och telefon, och för det krävs det aldrig att du lämnar personuppgifter.

Oavsiktligt insamlade uppgifter

Om du på eget initiativ hör av dig till Bris och ger oss personuppgifter som vi inte efterfrågat, till exempel i form av en spontan arbetsansökan eller annan förfrågan, kommer vi att radera uppgifterna. I den mån det är möjligt och rimligt kommer vi att kontakta dig innan raderingen och hänvisa rätt eller svara på din fråga. Om du söker stöd utanför ordinarie kontaktvägar till våra stödenheter kommer vi, om det är möjligt, att hänvisa dig till rätt kanaler. Därefter raderas alltid uppgifterna. Vi har ingen möjlighet att hjälpa dig vidare utanför ordinarie stödkanaler eftersom vi då inte kan garantera din anonymitet.

Du kan alltid kontakta oss på personuppgifter@bris.se om du har frågor om vilka personuppgifter som vi sparat om dig, eller om du vill att någon information ändras eller raderas.

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi på Bris behandlar bland annat dina personuppgifter i syfte att kunna erbjuda dig hjälp och stöd. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna bistå dig i ärenden gällande givarservice, medlemskap, nätverk och utbildningar, frågor, presskontakt samt övriga administrativa frågor.  

Vi presenterar här nedan en mer detaljerad lista på ändamål för vår personuppgiftshantering.

Stödverksamheten: För att kunna ta del av Bris olika digitala stöderbjudanden behöver du skapa ett Briskonto där du själv anger kön, ålder och användarnamn. Dessa uppgifter finns sedan sparade i Bris säkra dokumentationssystem. Anledningen till att du behöver ett Briskonto är att du ska kunna ta emot svar från en kurator på dina mejl, se dina tidsbokningar samt läsa chattloggar i efterhand. Bris sparar dessutom alla barns chattar och mejl i dokumentationssystemet under en period. Det beror på att loggarna ger viktig information om hur barn har det och ett av Bris uppdrag är att sprida den informationen till vuxna för att öka kunskapen om barns livsvillkor och påverka politiker och beslutsfattare att leva upp till barnkonventionen och varje barns rättigheter. Vi använder och sprider aldrig eventuella personuppgifter som du själv skrivit i loggarna i vårt utåtriktade arbete. Du kan se dina mejl och chattloggar på ditt Briskonto lika länge som de finns sparade hos Bris. Om du inte vill skapa ett Briskonto eller inte vill att några loggar ska sparas, kan du få stöd från Bris kuratorer via telefon. Då sparas ingen information som kan knytas till dig. I de fall en kurator tar anteckningar under samtalet, för att kunna ha en överblick av din situation och hjälpa dig på bästa sätt, kommer anteckningarna att raderas omedelbart efter samtalet är slut.

Ge stöd för ytterligare kontakt med myndigheter: När du kontaktar oss genom våra stödfunktioner har du möjlighet att få hjälp att kontakta socialtjänsten eller polisen, eller någon annan myndighet eller organisation. I de situationer du vill att vi ska hjälpa dig med vidare kontakt kan vi komma att be dig uppge vissa personuppgifter, såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter, din skola, din adress etc. Denna information samlar vi in för att se till att du får den hjälp du behöver. Om du till exempel blivit utsatt för ett brott, eller om du far illa hemma så behöver polisen eller socialtjänsten ha viss information från dig för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Vi på Bris kan i sådana fall komma att ta emot den informationen från dig, och spara den så länge den behövs för att kunna hjälpa dig. Kom ihåg att det alltid är du som bestämmer vilken information du vill lämna. Dina personuppgifter raderas alltid när uppdraget är slut, oavsett om du bett oss radera dem eller inte.

Stödgruppsverksamhet: I samband med att du anmäler dig till en stödgrupp kommer vi att be dig lämna uppgifter om dig själv. Uppgifterna behöver vi för att kunna kontakta dig gällande gruppen och för att veta säkert att du tillhör rätt målgrupp. Uppgifterna används också för att planera innehållet i gruppträffarna så att dessa blir meningsfulla för deltagarna. Uppgifterna delas endast med gruppledarna och raderas efter avslutad grupp. 

Kommunikation och administration: Om du kontaktar Bris för icke-stödrelaterade ärenden, till exempel för att prenumerera på våra nyhetsbrev, gå en av våra utbildningar eller delta i vårt nätverk, kan vi komma att spara ditt namn, dina kontaktuppgifter och all övrig information som du tillhandahåller under kontakten med oss. Detta gör vi för att kunna komma i kontakt med dig för att svara på frågor eller ge information. Informationen du tillhandahåller kan komma att sparas för arkiv- eller administrationsändamål.

Givarservice: När du ger oss en gåva samlar vi in uppgifter om dig för att kunna genomföra transaktionen, ge dig ett bevis på din gåva samt för att vi ska kunna redovisa mottagna medel på ett korrekt sätt. Informationen du ger kan komma att sparas och användas i framtida utskick för att visa hur dina gåvor används och vad som händer inom organisationen. Du kan alltid avsäga dig fortsatta utskick om du vill.

Statistik, analys, utveckling och underhållning av hemsidan: Vi kan komma att spara IP-adresser, webbläsarinformation, områdesinformation, och annan information om hur du surfar på vår hemsida. Detta gör vi för att kunna diagnostisera problem med våra servrar, hålla hemsidan uppdaterad, analysera surftrender med mera. Vi använder data för att förbättra våra befintliga produkter och tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner och vi tittar på användarbeteende, sökfrågor och klick på vår hemsida för att förbättra relevansen för sökresultat och för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras. För mer information om hur vi använder kakor på detta sätt, vänligen se vår Cookie Policy.

Säkerhet: Vi använder uppgifter för att skydda våra funktioner, erbjudanden och våra användares säkerhet, för att upptäcka och förhindra bedrägeri och för att lösa tvister och för att leverera vad vi lovar. Vi kan också blockera leverans av ett meddelande eller ta bort innehållet om det bryter mot våra villkor.

Andra ändamål: Om vi planerar att behandla personuppgifter på något sätt som inte ligger i linje med denna Policy, kommer vi att informera dig om detta, och där det enligt lag krävs begära nytt samtycke, innan den nya behandlingen påbörjas.

Vi behandlar dina personuppgifter med något av följande lagstöd:

 • då det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, såsom förebyggande eller rådgivande tjänster till barn.
 • då det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter kopplat till de tjänster vi erbjuder, till exempel administrera gruppstöd, fakturera för utbildningar eller hantera betalningar vid gåvor.
 • då det är nödvändigt för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser, exempelvis bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen.
 • då det är nödvändigt för att skydda intressen av grundläggande betydelse, det vill säga om vi behöver agera för att skydda ditt eller någon annans liv.
 • då det är nödvändigt för ändamål som rör Bris berättigade intressen, såsom analysering eller statistikhantering på vår hemsida, marknadsföring av vår verksamhet, kontakt med våra givare och uppmaning till olika gåvor.
 • då vi har ett samtycke inhämtat från dig.

Förklaring och ändamål för varje behandling hittar du ovan i avsnitt 3 och 4. När vi delar och lagrar dina personuppgifter gör vi detta enligt beskrivningarna i avsnitt 5 och 8.

När och hur vi delar information med andra

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med företag som utför tjänster för vår räkning så att vi till exempel kan ge dig det stöd eller förmedla din gåva som du har beställt. Vi delar endast dina personuppgifter med företag som vi anlitat när det är nödvändigt för se till att våra olika digitala funktioner och tjänster fungerar som de ska, såsom för underhåll av vår hemsida, underhåll av våra stödfunktioner, kundsupport etc.

I de fall vi delar information om dig med andra har vi säkerställt att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de har ej rätt att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte. Alla som behandlar dina personuppgifter har tystnadsplikt.

Vi kan också komma att dela dina uppgifter med andra myndigheter och organisationer när det är nödvändigt för att hjälpa dig med ärenden som kräver sådan kontakt. Läs mer om detta ovan i avsnitt 4.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller en rättslig process eller ett myndighetsbeslut och för att ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
 2. skydda våra användare, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök,
 3. skydda våra användare genom att underlätta förhindrande av dödsfall eller allvarlig skada,

hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk.

Dina rättigheter

EU:s Dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) samt svenska lagar ger vissa rättigheter till dig som är ett så kallat “datasubjekt” eller en “registrerad”. Du är ett datasubjekt eller en registrerad när dina personuppgifter behandlas av ett företag eller en organisation. Bra information om vad som gäller enligt dessa regler kan du hitta på Datainspektionens hemsida.

Syftet med denna Policy är att ge dig information om vilka personuppgifter som Bris samlar in och hur dessa används. Om du har några frågor om hanteringen av dina personuppgifter, om du vill bekräfta att Bris behandlar dina personuppgifter eller om du vill ha tillgång till de uppgifter som vi kan ha samlat in om dig, kontakta oss på personuppgifter@bris.se.

Du kan även när som helst skriva till oss på Bris, Box 101 47, 112 28 Stockholm-Globen.

Du har rätt att fråga om information gällande:

 • syftet med personuppgiftsbehandlingen.
 • de kategorier av personuppgifter som behandlas.
 • vem utanför Bris som kan ha tagit del av uppgifterna.
 • hur informationen har erhållits (om du inte själv lämnade informationen till Bris.
 • hur länge personuppgifterna kan komma att lagras.

Du har även rätt att korrigera uppgifter om dig om de är felaktiga. Du kan även begära att dina personuppgifter raderas, men med vissa villkor.

Om du har ett Briskonto kan du se alla uppgifter som finns sparade om dig genom att logga in på ditt konto. Därifrån kan du också ändra dina användaruppgifter om något blivit fel. Du kan också avsluta ditt konto på Bris och då raderas alla dina tidigare kontakter med Bris och det går inte att logga in på ditt Briskonto fler gånger. Om du inte har loggat in på ett år raderas ditt Briskonto automatiskt och du kommer inte kunna logga in fler gånger. Bris kan inte ge tillbaka förlorade kontouppgifter, beroende på att du är anonym och vi inte kan garantera att det var just ditt konto. Ett tips är därför att välja ett användarnamn och lösenord som du kommer ihåg eller att skriva upp det någonstans.

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att vi på Bris inte behandlar dina personuppgifter enligt gällande regler. När det är tekniskt möjligt kan Bris, på din förfrågan, tillhandahålla dig de personuppgifter som vi samlat in om dig, eller överföra denna information direkt till någon annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt till rimlig tillgång till dina personuppgifter utan kostnad. Om tillgång inte kan ges inom en rimlig tidsram kommer Bris, då det är möjligt, att ge dig ett datum för när detta kan ske. Om du av någon anledning nekas tillgång kommer Bris att ge dig en förklaring till varför. 

Säkerhet

För att säkerställa att din integritet och dina personuppgifter skyddas mot olika typer av risker, tillämpar vi fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik.

Vi ser till att endast de anställda som behöver tillgång till dina personuppgifter, för att exempelvis kunna underhålla vår hemsida eller erbjuda olika former av hjälp och stöd, har tillgång till dem. Vi ser också till att våra anställda får utbildning i vikten av konfidentialitet och integritet.

Datalagring

Personuppgifter som samlas in av oss kan huvudsakligen lagras och behandlas i den region där du bor, i Sverige eller i andra länder där vi och våra samarbetspartners och leverantörer är verksamma. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera effektivt, för att förbättra prestanda och för att skapa ökad säkerhet i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.

Bris lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som finns att läsa om avsnitt 4. Olika typer av personuppgifter kan därför komma att lagras olika lång tid beroende på olika omständigheter.

Omständigheter som avgör tiden för hur länge vi lagrar data är exempelvis:

Hur länge behövs personuppgifterna för att vi ska kunna fullfölja våra ändamål?

Detta omfattar bland annat de situationer då vi behöver spara dina personuppgifter för att kunna kontakta relevant myndighet eller för att kunna hjälpa dig med något specifikt ärende. Som givare använder vi dina personuppgifter för att kunna administrera din gåva och hålla dig uppdaterad om hur ditt bidrag gör skillnad och för att administrera nödvändig affärs- och redovisningsinformation. Vi behöver även använda din information för att skydda våra system från säkerhetshot. Detta är de generella regler som ligger till grund för beräkning av hur lång tid det är nödvändigt för oss att använda uppgifter om dig.

Är personuppgifterna att bedöma som känsliga?

I dessa situationer finns oftast en kortare lagringsperiod.

Har Bris juridiskt, avtalsenligt eller på annat sätt förbundit sig att spara informationen?

 • Detta kan gälla obligatorisk lagstiftning om kvarhållning av information, myndighetsbeslut om att bevara uppgifter som är relevanta för undersökningar eller uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist.
 • Vi sparar information om våra givare som donerar pengar i syfte att kunna följa upp deras engagemang och få förtroendet att mottaga en gåva i framtiden under en period av max 48 månader från att gåvan lämnades eller den tidigare tidpunkt då givaren väljer att avsluta sitt engagemang hos Bris eller begär att få sina personuppgifter raderade.

Dina personuppgifter granskas och raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vi använder huvudsakligen anonyma data som inte består av personuppgifter vid analys av online-beteenden, statistik, med mera enligt vad som anges i avsnittet ”Hur vi använder personuppgifter”.

För mer information om var och hur länge dina personuppgifter sparas, och för mer information om dina rättigheter, kontakta oss på personuppgifter@bris.se.

Exkluderat

Aggregerad data: Aggregerad data är information som inte har en koppling till den person som informationen en gång tillhörde. Aggregerad data är därför inte personuppgifter.

Denna data samlas in och bearbetas för att följa och utvärdera aktivitet avseende vår hemsida, boten och avseende de som kontaktar oss genom våra stödfunktioner. Det innebär att din information kan komma att samlas in och sedan anonymiseras på ett sätt som innebär att vi inte längre kan koppla informationen till dig. Vi använder denna anonyma information dels för statistik och hemsideförbättring, och dels för att vi på Bris ska få en samlad bild av kontakterna i stödverksamheten och kunna genomföra opinionsbildning och driva debatt för att stärka barns rättigheter. Barns berättelser används ofta i det utåtriktade arbetet, bland annat genom textexempel. Dessa utgår från utdrag ur dokumentationen men är omformulerade och avidentifierande för att skydda barnets anonymitet. Aggregerade uppgifter kommer att vara helt anonyma och utgör inte personuppgifter. De kan därför lagras en längre tid än dina personuppgifter.

Tredje parts-länkar: Denna Policy gäller inte för personuppgifter som du tillhandahåller en annan organisation via någon av Bris hemsidor.

Ändringar och uppdateringar till denna integritetspolicy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs nederst på sidan under ”Ändringshistorik”, varpå ändringarna träder i kraft.

Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi på Bris använder dina personuppgifter, meddelas du via meddelande på hemsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft, i de fall det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy regelbundet så håller du dig informerad om hur vi på Bris skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Frågor, funderingar och klagomål

Har du frågor eller kommentarer gällande denna Policy eller våra integritetsrutiner, var vänlig kontakta oss via epost till personuppgifter@bris.se. Du kan också kontakta Bris dataskyddsombud, Johan Åberg på Advokatfirman Westermark Anjou AB, via epost till johan.aberg@westermarkanjou.se.

Ändringshistorik

Maj 2018: Förtydliganden med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018. Den uppdaterade integritetspolicyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga användare och besökare den 25 maj 2018. Din fortsatta användning av våra tjänster kommer från den dagen att vara föremål för den nya integritetspolicyn. Policyn har även omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig och enkel att ta till sig och förstå.

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer