Bris integritetspolicy

Publicerat

Välkommen till Bris – Barnens rätt i samhället! Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i hela EU och skyddet för dina personuppgifter har stärkts. Denna integritetspolicy (i fortsättningen nämnt som ”Policy”) förklarar för dig hur vi använder dina personuppgifter när du navigerar på vår hemsida, använder dig av olika stödtjänster och när du kontaktar oss på andra sätt.

  • Hemsidan ägs och administreras av Bris – Barnens rätt i samhället, med organisationsnummer 802013–3420, och adress Box 101 47, 121 28 Stockholm-Globen, Sverige (i fortsättningen benämnt som ”Bris”, ”vi” eller ”oss”). Bris är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
  • Bris behandlar din data på flera lagliga grunder, beroende på i vilket sammanhang vi får del av den. Du är välkommen att navigera runt på vår hemsida och kontakta oss oavsett ålder; för förebyggande eller rådgivande tjänster till barn krävs inte samtycke från en vårdnadshavare.
  • Du kan surfa runt på stora delar av vår hemsida utan att lämna personuppgifter till Bris. Vissa tjänster på hemsidan förutsätter att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, t.ex. om du vill ge ett bidrag eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.
  • Om du har några som helst frågor eller funderingar gällande hur vi behandlar dina personuppgifter, var vänlig kontakta oss på personuppgifter@bris.se.

Följ nedanstående länkar för att lätt hitta den information du söker! 

 

Introduktion

Bris är en barnrättsorganisation som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn och för en bättre barndom. Vi vill stärka barnets rättigheter genom att stödja barn och unga, mobilisera samhället och göra barns röster hörda.  

Denna Policy beskriver hur och varför vi behandlar personuppgifter om dem som besöker vår hemsida och som kontaktar Bris. Med personuppgifter avses alla typer av uppgifter som kan kopplas till en specifik person, såsom namn, postadress, skolklass, telefonnummer och e-postadress. Med integritet avses varje människas rätt att få sitt privatliv respekterat. Din rätt till integritet innebär alltså att du har rätt att hålla information om dig själv hemlig eller privat, och du har rätt att ha åsikter om i vilken utsträckning och på vilket sätt uppgifter om dig själv sparas och används. 

Våra principer

Vi kommer att göra vårt allra bästa för att säkerställa att din integritet och dina personuppgifter skyddas. Det innebär att vi följer följande principer: 

  • Vi följer alltid noggranna säkerhetsrutiner. 

  • När andra organisationer tillhandahåller information till oss kommer vi att se till att de följer noggranna säkerhetsåtgärder. 

  • Vi kommer att respektera din integritet, och bara samla in och behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse, fullfölja ett avtal eller fullgöra vårt berättigade intresse som väger tyngre än dina intressen. I vissa fall behandlar vi även uppgifter efter att du gett ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen. 

  • Vi kommer alltid att tala klarspråk och vara öppna och ärliga om hur och varför vi behandlar personuppgifter. 

Vi samlar bara in personuppgifter för specifikt angivna ändamål, och vi kommer inte att använda personuppgifterna till något som inte ligger i linje med dessa ändamål. 

Personuppgifter som vi behandlar

Insamling av personuppgifter 

När du kontaktar oss genom någon av våra stödkanaler, till exempel chatt, mejl och telefon, är du helt anonym. Kuratorerna som tar emot dig kan inte se varifrån du ringer eller skriver. Om du använder dig av Bris chatt eller mejl kan kuratorerna bara se din ålder, ditt kön och ditt användarnamn, det vill säga de uppgifter som du själv valde att registrera när du skapade ditt Briskonto. Användarnamnet är ingenting som kan kopplas till dig om du inte väljer att ha ett användarnamn som är ditt riktiga namn. Om du ringer till Bris får kuratorn som svarar inga uppgifter om dig, om du inte själv väljer att berätta om dig när du pratar med kuratorn. Det är med andra ord du som styr hur mycket du vill att kuratorerna ska veta om dig. Vi kommer aldrig att tvinga dig att lämna uppgifter. Vi har heller ingen möjlighet att hitta uppgifter om dig på något annat sätt än att du själv berättar för oss.

När du kontaktar våra Brismottagningar eller anmäler dig till en stödgrupp ber vi dig lämna namn och kontaktuppgifter. Då är du inte längre anonym. Vi tar emot de personuppgifter som krävs för att du ska kunna få det stöd som du önskar. När vi avslutar kontakten raderar vi alla dina personuppgifter. 

När du kontaktar oss i något annat ärende, så som givarservice, medlemskap, utbildningar, presskontakt, broschyrer och material, kan vi komma att inhämta och behandla dina personuppgifter. Det kan till exempel handla om uppgifter om din ålder eller adress så att vi kan säkerställa att du är myndig eller för att vi ska kunna komma i kontakt med dig.

Personuppgifter som du eller någon annan ger till oss 

När du kontaktar Bris stödfunktioner via telefon, mejl eller chatt, får du vara helt anonym om du vill. Vi kommer aldrig att be dig lämna uppgifter om dig själv. Ibland kan det dock vara skönt att få prata fritt, och då kanske du ändå vill berätta vissa saker om dig själv – såsom vad du heter eller vilken skola du går i. Om du kontaktar oss via mejl eller chatt finns uppgifter som du själv lämnar kvar i de loggar som sparas i Bris dokumentationssystem. Loggarna sparas under tre månader för att du ska kunna läsa dina mejlsvar och chattloggar i efterhand. Efter tre månader renas alla mejl och chattar på personuppgifter. De anonymiserade loggarna sparas sedan för att Bris ska kunna få en övergripande bild av vad barn berättar för Bris. De uppgifter du har lämnat om dig själv kommer aldrig att användas eller lämnas ut till någon annan. 

Det finns undantag från denna regel om utlämning av uppgifter, till exempel när du och den kurator du pratat med tillsammans kommit överens om att du behöver ytterligare stöd från myndigheter, till exempel socialtjänsten. Dina personuppgifter kan då behöva sparas och lämnas ut, så att vi kan se till att du får den hjälp du behöver. Vilka personuppgifter som då samlas in och sparas beror på situationen, men du har som sagt alltid rätt att vara helt anonym och det är alltid du som bestämmer vilken information du vill dela med dig av. När du söker stöd via mail, chatt eller telefon kommer Bris aldrig att använda dina kontaktuppgifter för att kontakta dig, kontakten med Bris sker då alltid på ditt eget initiativ. Dina personuppgifter raderas alltid när uppdraget är slut, oavsett om du bett oss radera dem eller inte.

Om du vill gå i en strukturerad stödgrupp eller söker stöd via en Brismottagning kommer vi att be dig att lämna information om dig själv till oss så att vi kan komma i kontakt med dig och kan säkerställa att du tillhör rätt målgrupp samt planera innehållet i gruppverksamheten på bästa sätt. Endast kuratorerna på Brismottagningarna har tillgång till uppgifterna. Information som vi får genom Brismottagningarna kan vi behöva lämna ut till vårdnadshavare och socialtjänst men det gör vi bara efter att ha pratat med dig först. Det kan också finnas situationer då en person du känner berättar för oss att du behöver stöd. Då behandlar vi dina personuppgifter för att höra av oss till dig och fråga om du vill ha stöd. Då har du alltid möjlighet att säga nej och då raderar vi alla dina personuppgifter och kommer inte kontakta dig igen.  

När du kontaktar Bris i övriga ärenden, såsom för givarservice eller andra frågor, kan vi komma att be dig tillhandahålla vissa ytterligare uppgifter, såsom ditt namn och dina kontaktuppgifter. Denna information samlas in och sparas i den grad det är nödvändigt för att kunna hantera det ärende du ringer om. 

Om du på eget initiativ hör av dig till Bris och ger oss personuppgifter som vi inte efterfrågat, till exempel i form av en spontan arbetsansökan eller annan förfrågan, kommer vi att radera uppgifterna. I den mån det är möjligt och rimligt kommer vi att kontakta dig innan raderingen och hänvisa rätt eller svara på din fråga. Om du söker stöd utanför ordinarie kontaktvägar till våra stödenheter kommer vi, om det är möjligt, att hänvisa dig till rätt kanaler. Därefter raderas alltid uppgifterna. Vi har ingen möjlighet att hjälpa dig vidare utanför ordinarie stödkanaler eftersom vi då inte kan garantera din anonymitet.  
 

Personuppgifter vi tar del av när du navigerar på vår hemsida eller använder vår app  

Som de allra flesta hemsidor, använder sig bris.se av så kallade kakor, eller cookies. Kakor är små filer som en webbserver kan be om att få spara i din dator. På så sätt kan vi hålla reda på dina preferenser när du är inne på bris.se, såsom vilket språk du föredrar att se när du surfar runt på hemsidan. Läs mer om exakt vilka kakor vi använder och varför i vår Cookie Policy

När du använder vår app. kan du välja att ta emot meddelanden från oss i appen via så kallade push notifikationer. Om du tackar ja till att ta emot sådana meddelanden samlas teknisk information in genom appen som hjälper oss att känna igen din mobiltelefon och app. så att endast de personer som vill ha meddelanden får det.  

Genom appen samlas det också in information om hur appen fungerar, till exempel om den slutar fungera. Då kan vi se att du fått problem med din app. och vilken version av appen du använder. Appens version kan variera beroende på vilken telefon du har eller när du laddat ner appen.  

Om du väljer att inte ge oss dina personuppgifter 

Som vi har nämnt ovan så kommer du som utgångspunkt att vara anonym när du kontaktar oss via bris.se. De situationer då vi kan komma att be om dina uppgifter är till exempel när du vill ha kontakt med en Brismottagning eller då du vill att vi ska hjälpa dig med ett ärende som kräver att vi känner till viss information om dig. Om du väljer att inte dela med dig av de personuppgifter som krävs i dessa situationer, kan det vara så att vi inte kommer kunna hjälpa med ditt ärende. Kom dock ihåg att du alltid kan få stöd genom att bara få prata med någon via chatt, mejl och telefon, och för det krävs det aldrig att du lämnar personuppgifter. 

Du kan alltid kontakta oss på personuppgifter@bris.se om du har frågor om vilka personuppgifter som vi sparat om dig, eller om du vill att någon information ändras eller raderas. 

Oavsiktligt insamlade personuppgifter 

Om du på eget initiativ hör av dig till Bris och ger oss personuppgifter som vi inte efterfrågat, till exempel i form av en spontan arbetsansökan eller annan förfrågan, kommer vi radera personuppgifterna. I den mån det är möjligt och rimligt kommer vi att kontakta dig innan vi raderar personuppgifterna och hänvisa dig rätt eller svara på din fråga. Om du söker stöd utanför ordinarie kontaktvägar till våra stödenheter kommer vi, om det är möjligt, att hänvisa dig till rätt kanaler. Därefter raderas alltid personuppgifterna. Vi har ingen möjlighet att hjälpa dig vidare utanför ordinarie stödkanaler.   

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi på Bris behandlar bland annat dina personuppgifter i syfte att kunna erbjuda dig hjälp och stöd. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna bistå dig i ärenden gällande givarservice, medlemskap, nätverk och utbildningar, frågor, presskontakt samt övriga administrativa frågor. 

Här nedan presenteras en mer detaljerad lista på för vilka ändamål och med vilken rättslig grund vi behandlar dina personuppgifter. Det som anges inom en ruta är den information som lagen, GDPR, kräver att vi ger dig om varför Bris ibland har information om dig. 

Stödverksamheten

För att kunna ta del av Bris olika digitala stöderbjudanden behöver du skapa ett Briskonto där du själv anger kön, ålder och användarnamn. Dessa uppgifter finns sedan sparade i Bris säkra dokumentationssystem. Anledningen till att du behöver ett Briskonto är för att du ska kunna ta emot svar från en kurator på dina mejl, se dina tidsbokningar samt läsa chattloggar i efterhand. Loggarna från chattarna och mejlen ger dig möjlighet att se vilka uppgifter du har lämnat till kuratorn och vad ni har pratat om. Vi använder och sprider aldrig personuppgifter som du själv skrivit i loggarna i vårt utåtriktade arbete.

Tre månader efter kontakttillfället rensas alla eventuella personuppgifter bort från loggarna och kopplingen till användarkontot bryts. Det betyder att ingen information som kan kopplas till dig finns kvar i loggarna och du kan inte längre se dem på ditt Briskonto. Anonymiserade versioner av loggarna sparas som så kallad aggregerad data i Bris dokumentationssystem. De sparas på grund av att de ger viktig information om hur barn har det och ett av Bris uppdrag är att sprida den informationen till vuxna för att öka kunskapen om barns livsvillkor. Bris har ett uppdrag att påverka politiker och beslutsfattare så att Sverige kan leva upp till Barnkonventionen och varje barns rättigheter.  

Om du inte vill skapa ett Briskonto eller inte vill att några loggar ska sparas, kan du få stöd från Bris kuratorer via telefon. Då sparas ingen information som kan knytas till dig. I de fall en kurator tar anteckningar under samtalet, för att kunna ha en överblick av din situation och hjälpa dig på bästa sätt, kommer anteckningarna att raderas omedelbart efter samtalet är slut. 

Vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna erbjuda professionellt stöd via nätet till barn som har det svårt och administrera och bedriva en stödtjänst online. Vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål med ditt samtycke som rättslig grund. 

Ge stöd för ytterligare kontakt med myndigheter

När du kontaktar oss har du möjlighet att få hjälp att kontakta socialtjänsten eller polisen, eller någon annan myndighet eller organisation. I de situationer du vill att vi ska hjälpa dig med vidare kontakt kan vi komma att be dig uppge vissa personuppgifter, såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter, din skola och din adress. Denna information samlar vi in för att se till att du får den hjälp du behöver.

Om du till exempel blivit utsatt för ett brott, eller om du far illa hemma så behöver polisen eller socialtjänsten ha viss information från dig för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Vi på Bris kan i sådana fall komma att ta emot den informationen från dig, och spara den så länge den behövs för att kunna hjälpa dig. Kom ihåg att det alltid är du som bestämmer vilken information du vill lämna. Dina personuppgifter raderas alltid när uppdraget är slut, oavsett om du bett oss radera dem eller inte. 

Vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna erbjuda barn i utsatta livssituationer professionellt stöd och hjälpa barn i utsatta livssituationer att komma i kontakt till samhällets stödinsatser. Vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål med ditt samtycke som rättslig grund.

Stödgruppsverksamhet

I samband med att du anmäler dig till en stödgrupp kommer vi att be dig lämna uppgift om namn, adress, personnummer och familjeförhållanden. Vi behöver behandla dessa uppgifter för att kunna kontakta dig gällande gruppen och för att veta säkert att du tillhör rätt målgrupp. Uppgifterna används också för att planera innehållet i gruppträffarna så att dessa blir meningsfulla för deltagarna. Uppgifterna delas endast med gruppledarna och raderas efter avslutad grupp. 

Vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna erbjuda barn i utsatta livssituationer professionellt stöd och bedriva och administrera stödgruppsverksamhet för barn i utsatta livssituationer. Vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål med ditt samtycke som rättslig grund. 

Brismottagningar

I samband med att du kontaktar en Brismottagning eller meddelar oss att du önskar få stöd genom en Brismottagning kommer vi att be dig lämna uppgift om till exempel namn, telefonnummer, adress och familjeförhållanden. Vi behandlar bara personuppgifter du väljer att lämna till oss och vi använder personuppgifterna endast för att erbjuda dig stöd. Vi kan även behandla andra personuppgifter som du lämnar till oss. 

Vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna erbjuda barn i utsatta livssituationer professionellt stöd och bedriva och administrera stödverksamhet för barn i utsatta livssituationer. Vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål med ditt samtycke som rättslig grund. 

Ibland kan vi också få information från en annan person i din närhet om att du behöver stöd, t.ex. en granne eller skolkurator. Då behandlar vi personuppgifter om dig för att kontakta dig och fråga om du vill ha stöd. När vi kontaktar dig får du bestämma om du vill att vi ska fortsätta behandla dina personuppgifter eller om vi ska radera dem.  

Vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna erbjuda barn i utsatta livssituationer professionellt stöd och bedriva och administrera stödverksamhet för barn i utsatta livssituationer. Innan vi har kontaktat dig behandlar vi personuppgifterna för att behandlingen är nödvändig för Bris berättigade intresse att erbjuda dig stöd. Om du sedan väljer att vi ska fortsätta behandla dina personuppgifter behandlar vi dem med ditt samtycke som rättslig grund.

Om personuppgifterna vi har fått är känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din hälsa, behandlar vi dem innan vi kontaktat dig för att behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett allmänt intresse och om du väljer att vi ska fortsätta behandla dina personuppgifter behandlar vi dem med ditt samtycke som rättslig grund.  

Bris kan också komma att behandla personuppgifter om andra än de som har kontakt med Bris, t.ex. för att ett barn berättar om sina föräldrar. Sådana personuppgifter behandlas endast i den omfattning som krävs för att kunna erbjuda stöd. Information om sådan personuppgiftsbehandling lämnas inte direkt till den person som personuppgifterna hör till eftersom Bris saknar kontaktuppgifter till den personen och/eller för att det skulle försvåra eller omöjliggöra syftet med behandlingen. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med den här policyn.  

Vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna erbjuda barn i utsatta livssituationer professionellt stöd och bedriva och administrera stödverksamhet för barn i utsatta livssituationer. Vi behandlar personuppgifterna för att behandlingen är nödvändig för Bris berättigade intresse att erbjuda stöd. Om personuppgifterna vi har fått är känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din hälsa, behandlar vi dem för att behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett allmänt intresse.  

Kommunikation och administration

Om du kontaktar Bris för icke-stödrelaterade ärenden, till exempel för att prenumerera på våra nyhetsbrev, gå en av våra utbildningar eller delta i vårt nätverk, kan vi komma att spara ditt namn, dina kontaktuppgifter och all övrig information som du tillhandahåller under kontakten med oss. Detta gör vi för att kunna komma i kontakt med dig för att svara på frågor eller ge information. Informationen du tillhandahåller kan komma att sparas för arkiv- eller administrationsändamål.

Vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna administrera prenumerationer, anmälan till utbildningar eller nätverksträffar, radera oavsiktligt mottagna personuppgifter samt att skicka information till dig och tillhandahålla utbildningar och nätverksträffar. Vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål med berättigat intresse som rättslig grund. Behandlingen är nödvändig för Bris och ditt berättigade intresse av att du ska få informationen i nyhetsbreven samt att erbjuda och delta i utbildningar och nätverksträffar.  

Givarservice

När du ger oss en gåva, startar en egen insamling eller blir medlem behandlar vi personuppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer för att kunna genomföra transaktionen, ge dig ett bevis på din gåva samt för att vi ska kunna redovisa mottagna medel på ett korrekt sätt. Informationen du ger kan komma att sparas och användas i framtida utskick för att visa hur dina gåvor används och vad som händer inom organisationen. Du kan alltid avsäga dig fortsatta utskick om du vill.

Vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter är att administrera Bris givarservice inklusive medlemskap, fullgöra avtal om gåvor med dig, kontakta dig med information om hur gåvor används i Bris verksamhet samt säkerställa att givare är över 18 år och att vi har korrekt och aktuell kontaktinformation till givare. Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålen ovan med rättslig grund i att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med dig, fullgöra en rättslig skyldighet gällande bokföringsskyldighet samt berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för Bris berättigade intresse i att administrera Bris givarservice och kontakta dig med information om hur gåvorna används i Bris verksamhet.  

Statistik, analys, utveckling och underhåll av hemsidan och appen

Vi kan komma att spara IP-adresser, webbläsarinformation, områdesinformation, och annan information om hur du surfar på vår hemsida eller använder vår app. Detta gör vi bland annat för att kunna diagnostisera problem med våra servrar, hålla hemsidan uppdaterad och analysera surftrender.

Vi använder data för att förbättra våra befintliga produkter och tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner och vi tittar på användarbeteende, sökfrågor och klick på vår hemsida för att förbättra relevansen för sökresultat och för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras. För mer information om hur vi använder kakor på detta sätt, vänligen se vår Cookie Policy.

Vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter är att säkerställa teknisk funktionalitet, upprätta statistik och utvärdera vår webbplats, förstå hur besökare använder hemsidan och förbättra hemsidan. Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålen ovan med rättslig grund i berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för Bris berättigade intresse av att kunna tillhandahålla en säker och användarvänlig hemsida med relevant innehåll.  

Andra ändamål

Om vi planerar att behandla personuppgifter på något sätt som inte ligger i linje med denna Policy, kommer vi att informera dig om detta och, där det krävs enligt lag, begära nytt samtycke innan den nya behandlingen påbörjas. 

När och hur vi delar information med andra

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med företag som utför tjänster för vår räkning så att vi till exempel kan ge dig det stöd eller förmedla din gåva som du har beställt. Vi delar endast dina personuppgifter med företag som vi anlitat när det är nödvändigt för att t.ex. se till att våra olika digitala funktioner och tjänster fungerar som de ska, såsom för underhåll av vår hemsida, underhåll av våra stödfunktioner och kundsupport. 

I de fall vi delar information om dig med andra har vi säkerställt att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de har inte rätt att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte än för våra instruktioner. Alla som behandlar dina personuppgifter har tystnadsplikt. 

Vi kan också komma att dela dina uppgifter med andra myndigheter och organisationer när det är nödvändigt för att hjälpa dig med ärenden som kräver sådan kontakt.  

Slutligen kan vi även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut. 

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Dina rättigheter

EU:s Dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) samt svenska lagar ger vissa rättigheter till dig som är en “registrerad”. Du är en registrerad när dina personuppgifter behandlas av ett företag eller en organisation. Bra information om vad som gäller enligt dessa regler kan du hitta på Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionens hemsida)

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade, begära att behandlingen begränsas, invända mot behandlingen samt i vissa fall begära att dina personuppgifter raderas. I vissa fall kan du även begära att Bris tillhandahåller dig de personuppgifter vi samlat in om dig eller överför informationen direkt till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att vi på Bris inte behandlar dina personuppgifter enligt gällande regler.  

Om du har ett Briskonto kan du se uppgifter som finns sparade om dig genom att logga in på ditt konto. Därifrån kan du också ändra dina användaruppgifter om något blivit fel. Du kan också avsluta ditt konto på Bris och då anonymiseras alla dina tidigare kontakter med Bris och det går inte att logga in på ditt Briskonto fler gånger. Om du inte har loggat in på ett år raderas ditt Briskonto automatiskt och du kommer inte kunna logga in fler gånger. Eftersom du är anonym och vi inte kan garantera att det var just ditt konto kan Bris inte ge tillbaka förlorade kontouppgifter. Ett tips är därför att välja ett användarnamn och lösenord som du kommer ihåg eller att skriva upp det någonstans. Eftersom du är anonym på ditt briskonto har Bris inte heller möjlighet att t.ex. ge dig tillgång till de personuppgifter som behandlas på ditt briskonto.  

Om du har några frågor om hur Bris behandlar dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss via personuppgifter@bris.se eller kontakta Bris dataskyddsombud Johan Åberg på advokatbyrån Lindahl via johan.aberg@lindahl.se. 

 

Säkerhet

För att säkerställa att din integritet och dina personuppgifter skyddas mot olika typer av risker, tillämpar vi fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. 

Vi ser till att endast de anställda som behöver tillgång till dina personuppgifter, för att exempelvis kunna underhålla vår hemsida eller erbjuda olika former av hjälp och stöd, har tillgång till dem. Vi ser också till att våra anställda får utbildning i vikten av konfidentialitet och integritet. 

Datalagring

Personuppgifter som samlas in av oss kan huvudsakligen lagras och behandlas i den region där du bor, i Sverige eller i andra länder där vi och våra samarbetspartners och leverantörer är verksamma. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera effektivt, för att förbättra prestanda och för att skapa ökad säkerhet i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns. 

Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav. 

Bris lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen för vilka de behandlas, se mer detaljerad information i tidigare avsnitt av integritetspolicyn. Dina personuppgifter granskas och raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.  

 

Ändringar och uppdateringar till denna integritetspolicy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs nederst på sidan under ”Ändringshistorik”, varpå ändringarna träder i kraft. 

Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi på Bris använder dina personuppgifter, meddelas du via meddelande på hemsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft, i de fall det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy regelbundet så håller du dig informerad om hur vi på Bris skyddar dina personuppgifter och din integritet. 

Frågor, funderingar och klagomål

Har du frågor eller kommentarer gällande denna Policy eller våra integritetsrutiner, var vänlig kontakta oss via epost till personuppgifter@bris.se.

Du kan också kontakta Bris dataskyddsombud, Johan Åberg på advokatbyrån Lindahl, via epost till johan.aberg@lindahl.se

Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi på Bris inte behandlar dina personuppgifter enligt gällande regler. 

Ändringshistorik

Maj 2021: Uppdatering 

Januari 2021: Information om personuppgiftsinsamling via BRIS app har förtydligats.  

April 2019: Policyn har uppdaterats med nya rättsliga grunder, ändamål och lagringstider samt omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig och enkel att ta till sig och förstå.  

Maj 2018: Förtydliganden med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018. Den uppdaterade integritetspolicyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga användare och besökare den 25 maj 2018. Din fortsatta användning av våra tjänster kommer från den dagen att vara föremål för den nya integritetspolicyn. Policyn har även omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig och enkel att ta till sig och förstå. 

 

×