Om Bris

Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda.

Ny bok om skolkuratorns viktiga uppdrag

Idag släpps antologin Skolsocialt arbete som är en av de första böckerna på svenska om det sociala arbetet i skolan.

Läs mer

Psykisk ohälsa

Bris fokusområde 2017

Läs mer

Vårt arbete

Läs mer

Politiska prioriteringar för barnets rättigheter

Bris sakfrågor och arbete för barnets rättigheter.

Ladda ned broschyr

Här hittar du våra kontaktuppgifter!

Kontakt

- Rapport från Bris: arbetet för en trygg idrott måste stärkas

Idag finns brister både i idrottens förebyggande arbete mot övergrepp, och i hur man agerar när övergrepp skett.

Läs mer

Tillsammans för barn som flytt

Bris inleder långsiktigt stöd till nyanlända och asylsökande barn

Läs mer om projektet

Organisation

Ta del av Bris redovisningar och styrdokument

Läs mer

Lämna chatt