Om Bris

Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barns rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda.

Bris har en ny hemsida

Med nya hemsidan ökar Bris tillgängligheten

Läs pressmeddelande

Vet inte vart jag ska ta vägen.

Det är smärtsammare att leva än tanken på att dö. Vad ska jag göra? #psykbryt

Skriv på upprop

Letar du efter våra kontaktuppgifter? Kolla hit!

Bris kontaktuppgifter

Press & opinion

Följ vårt arbete för barnets rättigheter

Presskontakt och material

Psykisk ohälsa

Bris fokusområde 2017

Läs mer

Hej medlem!

Aktuellt för dig som är medlem

Läs mer

Aktuell rapport

Bris rapport 2017:1 - Barns psykiska ohälsa

Läs rapporten

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

Organisation

Hur är vi organiserade och hur använder vi insamlade pengar? Ta del av Bris redovisningar och styrdokument

Läs om det här

Lämna chatt