Föräldraskap i Sverige - gruppledare

Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande grupprogram för nyanlända och utrikesfödda föräldrar med barn 0–18 år. Programmet har tagits fram av Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län och sprids i samarbete med Bris.

Programmet passar för olika verksamheter som kommer i kontakt med utrikesfödda föräldrar, såsom förskola, BVC, SFI, förebyggande enheter inom socialtjänsten, Medborgarkontor och civilsamhället. Utbildningen finns på flera orter i landet.

Mer information

Föräldraskap i Sverige 

×