Ekonomisk utsatthet

Många familjer lever med ansträngd ekonomi. Det påverkar alla i familjen, på olika sätt. Här får du tips på hur du kan prata med ditt barn om pengar och familjens ekonomi.

Undersök barnets upplevelse

Brist på pengar kan skapa många olika känslor hos barn. Många barn tycker också det är svårt att prata med sina föräldrar om det. Ta därför reda på hur just ditt barn känner – fråga och lyssna!

Aldrig barnets ansvar

Trygga barnet genom att berätta att du som vuxen tar ansvar över situationen. Vill barnet hjälpa till, respektera det och visa uppskattning, samtidigt som du avlastar barnet från ansvaret.

Förklara enkelt

Förklara för barnet hur familjens inkomster och utgifter hänger ihop – att ekonomi är ett pussel. Håll det på en nivå som passar barnets ålder och intresse. Försök att inte oroa barnet för situationen!

Hopp om framtiden

Påminn ofta barnet om att pengar inte hänger samman med en människas värde och ett meningsfullt liv. Hjälp barnet att fundera på vad som är viktigt, och ge hopp om att hen har makten att skapa sin egen framtid.

En viktig erfarenhet

Som förälder vill du såklart ge dina barn allt, och att ha ont om pengar kan vara svårt på många sätt. Men att tidigt lära sig om pengars värde, att man som vuxen kan planera och spara, är en erfarenhet som barnet kan ha stor nytta av i framtiden. 

Behöver du mer hjälp?

Ta kontakt med socialtjänsten i din kommun. Många kommuner och organisationer erbjuder billiga eller kostnadsfria aktiviteter för barn. Kronofogden har flera tips på hur du kan prata med barn om pengar här.

Bris vuxentelefoner:

Bris vuxentelefon om barn: Telefon 0771-50 50 50. Öppet vardagar 09-12.

Bris vuxentelefon om barn (på arabiska) Telefon: 0774-48 09 00. Öppet tisdag-torsdag 09-12

Bris stödlinje på Ukrainska: Telefon 020-48 48 48. Öppet tisdag och torsdag 14-17 samt onsdag 9-12.

 

×