om du ogillar barnets intressen

Att utforska intressen och relationer är en viktig del av alla barns uppväxt. Ibland kan det krocka med vad föräldern tycker och känner. Här får du tips och råd hur du kan göra då.

Oro eller ogillande?

Fråga dig själv vad missnöjet grundar sig i. Handlar det om egna tankar och känslor är det bäst att prata med en annan vuxen. Handlar det om oro för att barnet ska fara illa – ta upp det direkt med barnet.

Visa intresse

Oro kan lätt uppfattas som kritik. Förklara därför tydligt varför du är orolig eller tveksam inför barnets vänner eller intressen. Lyssna på barnet och ställ intresserade frågor.

Bjud in!

Att förbjuda barnet att till exempel träffa vissa vänner kan göra att barnet inte vill berätta. Insynen i barnets liv kan då istället minska. Är du orolig, bjud hem barnets vänner och lär känna dem. Det kan vidga ditt perspektiv, samtidigt som du visar barnet respekt.

Skapa föräldrakontakt

Det kan vara bra att skapa kontakt med ditt barns vänners föräldrar, beroende på hur gammalt ditt barn är. Förklara för barnet varför du har denna kontakt; att det är ditt ansvar som förälder att skydda när du känner oro.

Hjälp att bromsa eller bryta

Märker du att ditt barn gör något hen inte gillar för att passa in, dra i bromsen. Hjälp barnet ta reda på vad hen vill och hur man kan stå emot grupptryck. Handlar det om ett intresse eller relation som är destruktiv eller skadligt – hjälp barnet att bryta!

Låt barnet utforska!

Barnet är en egen person och att utforska är en del av uppväxten. Ibland kan man som förälder behöva stå ut med att inte tycka om allt. Låt barnet själv utforska vilka intressen som är givande – och fortsätt finnas där som stöd och skydd när barnet behöver det.

×