Publikationer

Här kan du ta del av våra rapporter, böcker och broschyrer.

Rapporter

Barns röster

Bris rapporter bygger på våra kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys. Genom rapporterna belyser vi brister i samhället och vi ger förslag på förändringar som skapar förutsättningar för varje barn att få sina rättigheter tillgodosedda.

Hur har barn det?

Aktuell rapport från Bris

 Om barns livssituation - trender, utmaningar och möjligheter. Bris årsrapport för 2018.

Bris rapport 2019:1 (PDF)

Böcker & broschyrer

Material från Bris

Här hittar du böcker från Bris som utgår från våra kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys. Du hittar även broschyrer om Bris och om barnkonventionen som du kan att ladda ned som pdf.

Bris innovationslabb – områdesutveckling ur ett barnrättsperspektiv

Barn är experter på sina liv – läs om Bris metod Expertgrupp barn.

Ladda ned broschyr
×

Lämna chatt