Publikationer

Här kan du ta del av våra rapporter, böcker och broschyrer.

Rapporter

Barns röster

Bris rapporter bygger på våra kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys. Genom rapporterna belyser vi brister i samhället och vi ger förslag på förändringar som skapar förutsättningar för varje barn att få sina rättigheter tillgodosedda.

Aktuell rapport från Bris

Skolans roll för barn som flytt
- platsen för inkludering, hälsa och lärande

Bris rapport 2018:2 (PDF)

Böcker & broschyrer

Material från Bris

Här hittar du böcker från Bris som utgår från våra kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys. Du hittar även broschyrer om Bris och om barnkonventionen som du kan att ladda ned som pdf.

Bris valmanifest - för barnen

Varje barn har rätt till en bra start i livet.

Ladda ned broschyr
×

Lämna chatt