Publikationer

Här kan du ta del av våra rapporter, böcker och broschyrer.

Rapporter

Barns röster

Bris rapporter bygger på våra kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys. Genom rapporterna belyser vi brister i samhället och vi ger förslag på förändringar som skapar förutsättningar för varje barn att få sina rättigheter tillgodosedda.

Bris årsrapport för 2020

Bris redovisar samtalsutvecklingen under 2020 och belyser utifrån forskning och rapporter hur barns situation hittills påverkats under pandemin.

Bris årsrapport 2021 (PDF)

Böcker & broschyrer

Material från Bris

Här hittar du böcker från Bris som utgår från våra kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys. Du hittar även broschyrer om Bris och om barnkonventionen som du kan att ladda ned som pdf.

Ny metodbok för dig som leder "Skilda världar-grupper".

Nu finns en reviderad upplaga av boken. Mina föräldrar är skilda - metodbok för arbete med Bris stödgrupper "Skilda världar"

Så här beställer du (PDF)

Affischer

Ladda ner affischer

Här kan du ladda ner och skriva ut våra affischer. Affischerna är fria att använda-

Nu har vi alltid öppet - även på natten

Affisch i A3 format

Ladda ned affisch (PDF)
×

Lämna chatt