Publikationer

Här kan du ta del av våra rapporter, böcker och broschyrer.

Rapporter

Barns röster

Bris rapporter bygger på våra kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys. Genom rapporterna belyser vi brister i samhället och vi ger förslag på förändringar som skapar förutsättningar för varje barn att få sina rättigheter tillgodosedda.

Senaste rapporten från Bris

Rapporten belyser de ämnen som barn har pratat om i Bris stödlinje under 2023.

Ladda ned rapporten

Böcker & broschyrer

Material från Bris

Här hittar du böcker och broschyrer från Bris som utgår från våra kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys.

En hjälp till dig som anar att ett barn far illa.

Broschyren ska underlätta för dig som vill anmäla till socialtjänsten när du känner oro för ett barn. (ny upplaga)

Ladda ned PDF

Affischer

Ladda ner affischer

Här kan du ladda ner och skriva ut våra affischer. Du hittar både printbara pdf:er och digitala affischer för skärm. Affischerna är fria att ladda ned och använda.

Nu har vi alltid öppet - även på natten

Affisch i A3 format

Ladda ned affisch (PDF)
×