Publikationer

Här kan du ta del av våra rapporter, böcker och broschyrer.

Rapporter

Barns röster

Bris rapporter bygger på våra kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys. Genom rapporterna belyser vi brister i samhället och vi ger förslag på förändringar som skapar förutsättningar för varje barn att få sina rättigheter tillgodosedda.

Ny rapport från Bris

Om gängkriminlaitet och barns uppväxtvillkor

 

Bris rapport 2022:2

Böcker & broschyrer

Material från Bris

Här hittar du böcker från Bris som utgår från våra kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys. Du hittar även broschyrer om Bris och om barnkonventionen som du kan att ladda ned som pdf.

Ny metodbok för dig som leder "Skilda världar-grupper".

Nu finns en reviderad upplaga av boken. Mina föräldrar är skilda - metodbok för arbete med Bris stödgrupper "Skilda världar"

Så här beställer du (PDF)

Affischer

Ladda ner affischer

Här kan du ladda ner och skriva ut våra affischer. Du hittar både printbara pdf:er och digitala affischer för skärm. Affischerna är fria att ladda ned och använda.

Nu har vi alltid öppet - även på natten

Affisch i A3 format

Ladda ned affisch (PDF)
×

Lämna chatt