Böcker & broschyrer

Här hittar du böcker från Bris som utgår från våra kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys. Du hittar även broschyrer om Bris och om barnkonventionen som du kan att ladda ned som pdf.

Samtalsguide gängkriminalitet

Bris har tagit fram en samtalsguide för dig som vuxen som lyfter konkreta råd kring hur du kan prata med barn om gängkriminalitet.

Handbok för samtal i skolan

En handbok för dig som möter barn i skolmiljö.

Bris har tagit fram en handboken som lyfter konkreta råd och viktiga perspektiv kring samtal. Den är till för dig som arbetar i skolan och som vill utveckla din samtalsförmåga. Boken handlar också om hur man på organisatorisk nivå kan skapa nya möjligheter till goda samtal i skolan.

Goda samtal om svåra ämnen

En guide i mötet med föräldrar till de yngsta barnen.

Det här materialet riktar sig till dig som möter föräldrar eller andra vuxna som lever med barn innan skolåren.

En hjälp till dig som anar att ett barn far illa

Alla har ett ansvar för barn som far illa

Bris broschyr är framtagen för att underlätta för alla att anmäla till socialtjänsten när de känner oro för ett barn.

Så kan du göra skillnad för barn som drabbas av vuxnas drickande

Så kan du stötta ett barn

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Barn påverkas negativt av en förälders drickande, här berättar vi hur du kan hjälpa ett barn som drabbats.

TRT gruppstöd i skolan

För unga med traumasymptom efter krig och flykt

Med den här skriften delar Bris med sig av erfarenheter, ger inspiration och stöd till de aktörer inom skolans värld  som letar efter sätt att stödja barn med psykisk ohälsa och symptom på trauma efter krig och flykt. Genom handboken får du som vuxen kunskap om hur du stegvis och praktiskt kan genomföra stödgrupper inom ramen för skolans uppdrag. Det går att göra stor skillnad!

Till dig som har en förälder som dricker för mycket

Du är inte ensam

När ens förälder eller andra vuxna dricker för mycket påverkar det dig som barn. Det är vanligt att det känns svårt och jobbigt att prata om men du är inte ensam. Det finns bra hjälp att få, både för dig och din förälder. I den här brsochyren berättar vi mer.

Om Bris - för unga

Bris har alltid öppet - även på natten.

Broschyrer om Bris. Vad är Bris och hur arbetar vi? Vilket stöd erbjuder vi till barn och unga?

Mina föräldrar är skilda

Barbro Andersson och Birgitta Grane

Ny metodbok för dig som leder "Skilda världar-grupper". Nu finns en reviderad upplaga av boken Mina föräldrar är skilda - metodbok för arbete med Bris stödgrupper "Skilda världar" Boken har uppdaterats med nya övningar, temabilder och kunskap.

Boken finns att beställa från Bris. Den kostar 495 kronor plus porto
Skriv Mina föräldrar är skilda i rubrik-/ämnesrad, och mejla till info@bris.se

”Se till så att mobbningen försvinner”

– hur du kan tillgodose barnets rätt till trygghet i skolan

Ett arbetsmaterial för dig som arbetar i skola, inom elevhälsa eller är beslutsfattare inom skolan eller politiken. I materialet får du ta del av barns berättelser, förändringsförslag och åsikter om trygghet i skolan. Du får kunskap om barnets rättigheter i skolan och samtalsfrågor för att tillsammans med dina kollegor diskutera hur ni kan skapa en trygg skola, fri från mobbning.

Ladda ner kostnadsfritt här eller beställ ett fysiskt exemplar (du betalar endast porto) genom att mejla info@bris.se

”Det är alltid mig det är fel på”

– Hur du kan hjälpa barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck

Ett arbetsmaterial för dig som arbetar i skola och förskola. Materialet utgår från barns berättelser om hedersrelaterat våld och förtryck, och innehåller samtalsfrågor som kan inspirera till viktiga samtal om hur ni kan möta barn i utsatta situationer på er arbetsplats. Du får också kunskap om barnets rättigheter och vad du kan göra om du misstänker att ett barn far illa.

Ladda ner kostnadsfritt här eller beställ ett fysiskt exemplar (du betalar endast porto) genom att mejla info@bris.se

Expertgrupp Barn Metodhandbok

En praktisk handbok för att arbeta med barns inflytande på ett barnrättssäkert sätt. Boken innehåller konkreta instruktioner och tips för att kunna genomföra en Expertgrupp Barn, från planering till verklig förändring. Passar både för möten med barn med särskilda erfarenheter och för barngrupper med bredare representation.

Boken kostar 495 kr + porto och kan beställas på info@bris.se. Skriv Expertgrupp Barn i ämnesraden.

Du kan också boka utbildning i Expertgrupp barn via utbildningar.

Bris Innovationslabb - Områdesutveckling ur ett barnrättsperspektiv

Metoden Expertgrupp Barn har ett brett användningsområde och kan användas i alla sammanhang som rör barn, på både stora och små frågeställningar. Med den här boken vill Bris sprida kunskap om arbetssättet så att fler kan använda verktyget för att inkludera barns erfarenheter och kunskap i fler processer. Bara barn är experter på att vara barn!

Handbok för nätföräldrar

Bli mer närvarande på nätet

Den här handboken har som syfte att öppna upp för samtal mellan dig och ditt barn kring nätvardagen. I boken delar barn och unga med sig av nätupplevelser varvat med tips och råd från Bris kuratorer. Boken har tagits fram av Bris och Prinsparets stiftelse. Du kan även läsa och ladda ned boken på nätföräldrar.se. Där finns även engelsk version.

Guiden till en schysst bildhantering i sociala medier

Det finns mycket kärlek på nätet, men också en massa elakheter, särskilt i sociala medier. Tillsammans med Canon har vi tagit fram en guide för hur du kan bidra till att skapa ett bättre och schysstare klimat i sociala medier.

Samtal med barn och ungdomar

Petter Iwarsson

- Erfarenheter från arbetet på Bris. Om samtalsmetodik för dig som möter barn och unga i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Du får konkreta verktyg för samtalet och en fördjupad insikt om vad samtal med barn är och gör med oss själva. Sensus och Bris har tillsammans tagit fram en samtalshandledning till boken. Det är en handledning för alla vuxna som på något sätt möter barn.

Stödja familjer i kris

Annika Gillispie, Sofia Grönkvist, Sara Hedrenius och Lotta Polfeldt

En handbok som kan användas som vägledning och för inspiration för att forma egna modeller av stödgrupper riktade mot familjer. Boken beskriver på ett lättillgängligt sätt hur arbetet med parallella grupper går till och hur barn och föräldrar kan arbeta med samma teman och övningar.

Samtal i skolan

Petter Iwarsson

– En möjlighet till utveckling. Hur kan man agera för att stärka relationen till unga som inte själva bjuder in till samtal? Hur kan man förhålla sig till barn och ungdomar som utmanar? Boken beskriver varför samtal och relationer är så viktiga i skolans värld och hur man som vuxen kan agera i mötet med elever. Den förmedlar både förhållningssätt och konkreta metoder.

Du behövs som vuxen

Petter Iwarsson

I Bris och Gothia Fortbildnings nya bok får vuxna hjälp att lyssna på barn och unga. Bokens budskap är att fler vuxna kan utveckla sina förmågor att lyssna, förstå och kommunicera med barn och unga. Boken ger kunskap, mod och hopp om att förändring är möjlig. Ingen vuxen kan göra allt, men alla kan göra något.

Barnkonventionen

Bris nya bok om barnkonventionen

Barnkonventionen listar de mänskliga rättigheter som varje barn har och ger en universell definition av vilka rättigheter som gäller för alla barn världen över.

×