Projekt Brismottagningar

För många barn och unga är det svårt att navigera bland olika de samhällsinsatser och stöderbjudanden som finns, utöver det får alla barn inte alltid det stöd de har rätt till. Utifrån den här kunskapen öppnar Bris mottagningar där barn erbjuds ett nära stöd som är anpassat efter barnets individuella behov och för att minska risken att barn i en svår livssituation faller mellan samhällets stolar.

Brismottagningar - Ett nära stöd för barn och unga

Projektet syftar till att möjliggöra för barn och unga att träffa en Briskurator nära där de bor. Under 2021 öppnade mottagningar på fem platser i landet: Göteborg, Malmö, Linköping, Stockholm och Umeå. På varje Brismottagning arbetar kuratorer som tillsammans med barnet kan hitta sätt att förändra det jobbiga. Det kan vara genom individuella samtal, genom familjestöd eller att de som arbetar på Brismottagningen kan följa med barnet på möten med till exempel socialtjänsten, skolan eller sjukvården. Det kan också handla om att hjälpa och guida barn vidare till rätt insatser utifrån barnets behov.

På Brismottagningar erbjuds professionellt stöd, men inte vård eller behandling. Sedan tidigare erbjuder Bris även gruppstödsverksamhet runt om i landet för barn och familjer där de kan träffa andra som har liknande erfarenheter. Även denna verksamhet kommer att utgå från Brismottagningarna framöver.

Att få stöd via Bris är frivilligt och gratis för barnet. Stödet på Brismottagningarna är tillskillnad från stödet via mejl, chatt och telefon inte anonymt.

Utvecklingen av Brismottagningarna har möjliggjorts med finansiellt stöd från Erling-Perssons Stiftelse, och utformningen av Brismottagningarna har gjorts med stöd från Ikea.

Kontakt:

Sofia Grönkvist, chef Stöd och utbildning08-598 888 04, sofia.gronkvist@bris.se

För barn under 18 år som vill träffa en kurator eller dig som vill veta mer om stödet på Brismottagningarna: Klicka här. 

Är du vuxen och vill veta mer om Brismottagningar, klicka här.

För barn under 18 år som vill prata anonymt med en kurator: Ring eller sms:a 116 111, chatta och mejla på bris.se. Alltid öppet, även på natten.

×