Vanliga frågor och svar

Har du frågor om Bris, hur vi jobbar, vad pengarna går till eller frågor om organisationen? Vi på Bris får många frågor från både allmänheten och företag. Här hittar du de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis finns svaret på din fråga här. Annars är du givetvis välkommen att kontakta oss med dina frågor eller synpunkter.

Om Bris

När och varför startades Bris?

Våren 1971 upprördes hela Sverige av en treårig flicka misshandlades till döds av sin styvfar. Bris startades som en följd av tragedin, i syfte att verka pådrivande för att allt våld mot barn skulle förbjudas, vilket blev verklighet 1979.

Vad gör Bris?

Bris är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. Bris är en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och vi ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer.

Hur finansieras Bris?

De pengar Bris samlar in kommer från företag, privata givare, fonder och till viss del från staten. Vår möjlighet att hjälpa barn och unga står i direkt relation till det ekonomiska stöd vi får. Vi söker därför alltid efter nya givare och samarbetspartners som vill ta socialt ansvar och som delar Bris värderingar.

Hur används pengarna och gör Bris någon skillnad?

Alla organisationer ska kunna redovisa vad pengarna används till. Som stöd för att detta görs på ett kvalitetssäkrat sätt finns Giva Sverige. Bris är medlem i Giva Sverige och följer de krav som organisationen sätter upp. Ett av dessa är att varje år upprätta en effektrapport. Effektrapportens syfte är att visa för givare, allmänheten och andra intressenter vilken nytta organisationen gör.

Var finns Bris?

Bris förbundskansli ligger i Stockholm. I samma lokaler bedrivs också stödverksamheten. Bris har även fem regionkontor och finns i Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm och Umeå. Ett viktigt regionalt arbete är rekrytering av nya medlemmar, medlemsvård och ansvar för ideellt arbete genom våra volontärer. Regionerna ansvarar även för kontakterna med landets kommuner.

Vad tycker Bris?

Vilken fråga är viktigast för Bris?

Målet för Bris verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Detta sker med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som riktmärke.

Hur arbetar Bris för att påverka beslutsfattare?

Bris arbetar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter. Med utgångspunkt från barnens berättelser driver vi opinionsarbete för att få politiker och beslutsfattare att uppmärksamma barnrättsfrågor i våra olika kanaler. Vi arbetar också kontinuerligt med att förse journalister med information och publicera debattartiklar. Bris är också en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och vi ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer.

Vad är barnkonventionen?

Barnkonventionen antogs 1989 av FN:s generalförsamling. Konventionen är ett viktigt verktyg för alla de aktörer som arbetar med att stärka barns och ungdomars rättigheter – i Sverige och övriga världen. Alla stater som anslutit sig till barnkonventionen (samtliga stater utom USA) är skyldiga att efterleva dess innehåll.

Var hittar jag information för barn och unga om barnkonventionen?

Det hittar du här.

Stödverksamheten

Vilka får höra av sig till Bris ?

Bris vänder sig till alla barn och unga upp till 18 år. Barn och unga kan ringa till Bris på telefonnumret 116 111, skriva till Bris-mejlen eller i Bris-chatten på bris.se. Telefonen och chatten har öppet dygnet runt. Även vuxna kan få hjälp av Bris i frågor som rör barn genom Bris Vuxentelefon om barn, 0771-50 50 50 eller vår stödlinje för idrottsledare 077-440 00 42, som har öppet på vardagar klockan 9.00-12.00. Vuxentelefonen finns även på arabiska, öppettiderna är tisdag-torsdag, 9.00-12.00. Bris erbjuder även barn individuellt stöd, gruppstöd och familjestöd på vissa orter. Läs mer om Bris stöd till vuxna här.

Få man vara anonym när man kontaktar er?

Ja. Barn och unga är alltid anonyma så länge de själva väljer att vara det. Många barn och unga hör av sig till Bris flera gånger. Då kan kuratorerna känna igen användarnamnet, rösten eller berättelsen, men de kan fortfarande inte se varifrån samtalet, chatten eller mejlet kommer, så barnets identitet är fortfarande anonymt.

Vilka svarar i Bris 116 111, Bris-chatten och Bris-mejlen?

I Bris stödverksamhet för både barn och vuxna svarar anställda kuratorer.

Jag är orolig för en kompis – vad ska jag göra?

Du är alltid välkommen att ringa till Bris på telefonnumret 116 111, skriva till Bris-mejlen eller i Bris-chatten på bris.se.

Kan man boka tid hos en kurator hos er?

Bris har öppet i telefonen och chatten dygnet runt för barn så att barn kan kontakta oss när det passar dem. Det är möjligt att boka tid för telefonstöd på engelska eller arabiska via bris.se.

Är det alltid någon som svarar i Bris 116 111?

Ofta är det många som vill prata med Bris samtidigt och därför har vi ett kösystem som gör att man kan få vänta en stund i telefonen eller chattkön innan man kopplas fram till en kurator. Ibland är det jättemånga som hör av sig samtidigt, vilket gör att det är fullt i kön. Då går det bara att försöka efter en liten stund igen. Vi har öppet i chatten och telefonen dygnet runt, varje dag.

Hur lång tid får man vänta på svar från Bris i Bris-mejlen?

Vi svarar så fort vi kan, oftast inom ett par dagar. Ibland kan det ta längre tid om det kommer in väldigt många mejl – då svarar vi så fort vi kan. Vi läser och svarar alltid på alla mejl!

Kan kuratorerna i Bris Stödverksamhet hjälpa till med skolarbeten i grundskolan eller gymnasiet, genom till exempel information om Bris eller intervjuer?

Nej, kuratorerna har inte möjlighet att hjälpa till med skolarbeten. I stället hoppas vi att du hittar bra information och fakta om Bris här på vår webb. Uppsatser och skolarbeten.

Jag är vuxen och har frågor om ett barn – vad ska jag göra?

Bris tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Det kan också handla om osäkerhet kring föräldrarollen. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Varje samtal besvaras av en kurator och du kan självklart vara anonym. Bris Vuxentelefon - om barn, 077 150 50 50. Du kan också hitta råd och stöd på Bris sidor, För vuxna om barn.

Jag är orolig för att ett barn far illa, kan man anmäla det hos er?

Nej, om du vill göra en anmälan kontaktar du Socialtjänsten i din kommun eller polisen. Du kan däremot ringa Bris Vuxentelefon om barn, 077-150 50 50 för rådgivning om du känner dig osäker på hur du ska agera.

Om kontakterna

Vilka hör av sig till Bris?

Bris vänder sig till alla barn och unga upp till 18 år. Snittåldern för de barn och unga som kontaktar Bris är 14 år. Mer än 80 procent av samtalen kommer från flickor.

Vad hör barn och unga av sig om?

Kontakterna kan handla om allt möjligt. Här på Bris finns det inga frågor som är för små eller för stora. Många hör av sig och berättar att de är ledsna, förvirrade eller oroliga. Vissa barn mår dåligt utan att riktigt veta varför, medan andra mår dåligt för att de till exempel varit med om mobbning eller för att de har det jobbigt hemma på olika sätt. Det är också vanligt att barn hör av sig till oss med funderingar om vänskap, kärlek eller familj.

Att stödja Bris

Jag som privatperson skulle vilja donera pengar till Bris – hur gör jag?

Här finns flera olika sätt att ge en gåva till oss och du kan även bli månadsgivare. Du hittar all information här på Bris.se under Stöd Bris.

Mitt företag skulle vilja donera pengar – hur gör jag?

Vi kan skräddarsy samarbeten utifrån ditt företags förutsättningar. Det finns flera olika alternativ och lösningar på hur du som företagare kan ge ditt stöd till vår verksamhet. För företag.

Vad innebär det att vara medlem i Bris?

Som medlem har du möjlighet att påverka Bris verksamhet och framtid. Ett medlemskap i Bris kostar 360 kronor per år och innebär att du blir medlem i en av våra fem regioner (Syd, Väst, Öst, Mitt eller Nord). Varje region bjuder in till medlemsmöte en gång per år. Som medlem har man förslags- och rösträtt vid medlemsmötet samt möjlighet att bli vald till kongressombud. Som medlem kan du även engagera dig som volontär. Volontärer gör en avgörande insats för Bris genom att representera Bris på olika events eller hjälpa till med olika administrativa uppgifter. För att du som medlem snabbt ska få relevant information om vad Bris har på gång erbjuder vi vårt digitala nyhetsbrev. Bli medlem

Vad händer med pengarna som kommer in till Bris?

Bris verksamhet består av det stödjande arbetet (via telefon, mejl och chatt), kunskapsspridande arbete via kurser och utbildningar hos Bris-akademin och påverkansarbete mot beslutsfattare och journalister. På Bris finns det också anställda som jobbar med marknadsföring, ekonomi och administration. Bris arbetar också med informationsspridning till allmänheten, till skolor, mm.

Kan man lita på att skänkta pengar går till verksamheten?

Bris PlusGiro 901504-1 kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är givarens garanti för att pengar används på rätt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel går till ändamålet.

Vad innebär det att Bris har ett 90-konto?

Ett 90-konto är en garanti för att pengarna används på rätt sätt - att minst 75 procent av intäkterna går till ändamålet. Läs mer om 90-konto här.

Föreläsningar och utbildning

Vad erbjuder Bris för föreläsningar

Brisakademin erbjuder föreläsningar utifrån Bris mångåriga kunskap och erfarenhet av samtal med barn och unga.

Organisationen

Vad har Bris för organisationsnummer?

802013-3420

Hur prenumererar jag på ert Nyhetsbrev?

Mejla ditt förnamn, efternamn samt e-postadress. Ange även om du redan är medlem till: nyhetsbrev@bris.se.

Jag skulle vilja praktisera på Bris – hur gör jag?

Vi är mycket restriktiva med att ta emot praktikanter på Bris eftersom handledning kräver mycket resurser. Men du är självklart välkommen att skicka in en ansökan.

Jag skulle vilja boka in ett studiebesök på Bris – hur gör jag?

Ta kontakt med kansliet i Stockholm.

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer