Att vara Tonårsförälder

Puberteten är en stor förändring i en människas liv. Som förälder kan du göra mycket för att stötta och hjälpa ditt barn att må bra.

”Du fattar inget”

Många unga tar upp i samtal med Bris att de önskar att föräldrar skulle vara bättre på att förstå hur det är att vara tonåring idag. Försök minnas hur det själv var att vara tonåring. Hur hade du velat ha det då?

Bråk om kontroll?

Om ditt barn blir arg när du ställer frågor om vad hen gör – förklara att det inte handlar om att kontrollera. Du gör det av omtanke. Du litar på ditt barn, men kanske inte alltid på folk runt omkring.

Vem bestämmer?

I takt med ditt barn kommer upp i tonåren behöver hen i större utsträckning få bestämma över saker som rör hen. Som förälder har du dock övergripande ansvar och måste ibland fatta beslut som hen inte gillar.

Förklara

Berätta alltid varför du beslutar som du gör, det är lättare att acceptera något om man förstår bakgrunden. Men försök också att släppa på din kontroll och lita på att ditt barn mognar av att få ta ansvar.

Hormonerna

Hormonsvängningar är en förklaring till en tonårings humörsvängningar. Du kan vara ett viktigt stöd om ditt barn behöver hjälp att hantera sina känslor. Men undersök också om det finns andra förklaringar till att ditt barns känslor.

Hantera känsloutbrott

Vissa går igenom tonåren utan några stora utbrott, andra har extra nära till sina känslor. Visa förståelse för känslouttrycken! Men det är okej att säga ifrån – förklara hur hens beteende påverkar omgivningen och övriga familjen och hjälp till med strategier för hur hen kan agera på annat sätt.

Berättar inte om sitt mående?

Du misstänker att ditt barn inte mår bra, men hen berättar inget. Varför? Det kan finnas olika anledningar till det. En del unga tror inte att föräldern kommer att förstå eller vill inte oroa. Andra kan vara rädda för att tvingas söka hjälp.

Fortsätt fråga

Visa att du bryr dig! Fortsätt att fråga även om du inte får svar. Försök att behålla ditt lugn och ta de känslor det väcker hos dig med en annan vuxen. Uppmuntra ditt barn att  t.ex. kontakta Bris, ungdomsmottagningen eller skolkuratorn om hen inte vill prata med dig just nu.

Vänner viktiga

Det är normalt att tonåringar tar avstånd från familjen och föredrar vänner framför föräldrar. Respektera det men visa också att du alltid finns där oavsett.

Visa omsorg

Ibland är handling viktigare än ord. En liten klapp på kinden, ett sms där du skriver hur stolt du är över ditt barn eller att servera frukost på sängen. Din omsorg är ovärderlig för ditt barn.

×