Stärk relationen till ditt barn

En bra relation mellan förälder och barn skapar trygga barn. Här är några tips på hur du kan stärka relationen till ditt barn.

Tid tillsammans

Umgås mycket med ditt barn! Lek, läs, spela spel – allt som är kravlöst umgänge. Det ger er relation en stark grund att stå på.

Förutsägbarhet

Påminn ofta barnet om att hen är älskad och att du alltid finns där om barnet behöver dig. Stå fast vid de överenskommelser du och ditt barn har. 

Visa att du tar ansvar

Låt barnets behov styra så mycket som möjligt. När situationen kräver det, ta ditt vuxenansvar och fatta beslut för barnets bästa.

Bli sams

Visa hur man kan bli sams efter ett bråk. Det är okej att tycka olika och en relation tar inte slut bara för att man är oense. Var den som ber om ursäkt.

Intresse och nyfikenhet

Var nyfiken på ditt barns liv, både vad hen gjort under dagen, drömmar och känsloliv. Genom att tydligt visa intresse får du ditt barn att känna sig sedd och värdefull.

Var medveten

Att fundera över sin egen uppväxt ger bra ledtrådar om hur man själv vill vara mot sitt barn. Vad var bra och vilka mönster vill jag förändra?

Sök stöd

Alla kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. Kontakta socialtjänsten om du vill ha individuellt stöd. Är barnet under sex år, kontakta BVC för psykologstöd.

×