Att möta barn och unga i kris och trauma

Hur kan vuxna vara ett stöd för barn och unga som drabbas av kris och trauma? Hur kan svåra upplevelser påverka barns psykiska hälsa? Denna utbildning ger dig teoretisk kunskap kring hur kris och trauma påverkar och tar sig uttryck hos barn och unga, samt praktiska verktyg för ett gott och ansvarsfullt bemötande.

Ur innehållet

  • Vad är trauma?
  • Effekter och symptom av kris och trauma
  • Hur vuxna kan vara ett stöd
  • Reflektion och diskussion

Tid

Föreläsningen kan beställas som uppdrag. Omfattningen är ca en halvdag men anpassas till beställaren.

Målgrupp

Vuxna professionella och ideella som möter barn och unga i sin verksamhet

För kontakt och intresseanmälan

×

Lämna chatt

/link/1fc3bdae28e84248b29a37c6f3e04455.aspx

Barns psykiska ohälsa

Ladda ned
/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer