Bris guidar

Här hittar du som vuxen praktiska tips kring allt som rör stöd till ditt eller någon annans barn.

Så hanterar du syskonbråk

Familj & vardag

Bråk och kiv mellan syskon är inget ovanligt. Frågan är hur man hjälper barnen att hålla sams? Här är några snabba tips på konflikthantering.

Stärk relationen till ditt barn

Familj & vardag

En bra relation mellan förälder och barn skapar trygga barn. Här är några tips på hur du kan stärka relationen till ditt barn.

Hur påverkas barn av vuxnas drickande?

Alkohol & droger

Många har funderingar på hur barn påverkas när vuxna dricker. Här är några tips på hur du kan tänka i sammanhang där det förekommer alkohol kring barn.

Så undviker du vardagbråk

Familj & vardag

I en familj kan det finnas många viljor och att komma överens är inte alltid lätt. Här är några enkla råd för en konfliktfri vardag.

Att vara Tonårsförälder

Familj & vardag

Puberteten är en stor förändring i en människas liv. Som förälder kan du göra mycket för att stötta och hjälpa ditt barn att må bra.

Fem saker tonåringar önskar att föräldrar visste

Familj & vardag

Bris dagliga kontakter med barn och unga ger ovärderliga insikter om vad barn behöver av oss vuxna. Här är några exempel.

Så pratar ni om skilsmässan

Familj & vardag

En separation innebär en stor förändring för ett barn. Som vuxen har du ansvar för att barnets bästa alltid kommer först. Här är några tips på hur du kan tänka.

introducera en ny partner

Familj & vardag

Många vuxna är osäkra på hur de ska berätta för barnen att de träffat en ny partner. När är det läge att berätta?

om du ogillar barnets intressen

Att utforska intressen och relationer är en viktig del av alla barns uppväxt. Ibland kan det krocka med vad föräldern tycker och känner. Här får du tips och råd hur du kan göra då.

Så blir ditt barn trygg på nätet

Familj & vardag

Internet är en naturlig del av barns vardag, och det är vuxnas uppgift att se till att barn surfar säkert. Här är några enkla råd.

Så kan du tänka kring skärmtid

Familj & vardag

Det pratas en del om skärmtid, men hur ska man som förälder tänka egentligen? Det finns ingen rekommendation som passar alla barn, i stället får du utgå från ditt barns förutsättningar.

stötta ett barn utan vänner

Att må dåligt

Att lära ett barn att ta kontakt och skapa nya relationer är en viktig uppgift för en vuxen. Om barnet behöver extra stöd här kan du göra stor skillnad.

barn med höga krav på sig

Det är tufft att orka prestera bra i skolan samtidigt som kompisar, träning och hobbys pockar på uppmärksamheten. Hur hjälper man sitt barn att hitta en balans?

barn som mist en förälder

Att må dåligt

Sorg är en process som måste få ta sin tid. Alla sörjer olika men som vuxen kan du göra mycket för att stötta barnet i vardagen.

Konflikt med barnets mor-eller farförälder

Att vara i konflikt med någon påverkar även andra runtomkring och deras relation till personen. Hur gör man då om man är i konflikt med barnets mor- eller farförälder?

Ekonomisk utsatthet

Vuxnas svårigheter

Många familjer lever med ansträngd ekonomi. Det påverkar alla i familjen, på olika sätt. Här får du tips på hur du kan prata med ditt barn om pengar och familjens ekonomi.

Så stöttar du ett barn som upplevt våld

Våld & kränkningar

Våld är mycket mer det fysiska våldet. Det kan också vara hot, kränkande ord, bristande omsorg och att bevittna våld. Barn som upplever någon form av våld behöver mycket stöd från vuxna.

Oense om stöd till ert barn

Stöd & hjälp

Så kan ni vårdnadshavare göra om ni är oense om stöd, behandling och utredning rörande ert barn

Så funkar en orosanmälan

Stöd & hjälp

För barn som far illa i sitt hem är den viktigaste skyddsfaktorn vuxna utanför hemmet. Om du vet, eller är orolig för, att ett barn far illa, kan du göra en orosanmälan. Här berättar vi hur.

Så pratar du om könsidentitet

Att utforska sin identitet är en viktig del av livet. En del barn känner att de inte passar in i en förväntad könsidentitet. Ju mer inkluderande och inbjudande du är, desto bättre kan du stötta ditt barn.

prata sex, kropp & intimitet med ditt barn

Sex, kropp & identitet

Det är normalt att känna att det är svårt att prata om sex, intimitet och kroppen med sitt barn. Men det behöver inte vara krångligt. Här är några råd på vägen.

Så pratar du sexuell läggning

Sex, kropp & identitet

Många barn och unga har funderingar kring vem man blir kär i eller känner sig attraherad av. Här är några tips på hur du som förälder tänka och prata om sexuell läggning.

Stress i skolan

Förskola & skola

Många barn kan känna sig stressade av alla de krav de känner i skolan. Hur gör man om ens barn känner att hen halkar efter och är stressad över skolarbetet?

×