Bris guidar

Här hittar du som vuxen praktiska tips kring allt som rör stöd till ditt eller någon annans barn.

Att ogilla barnets vänner/intressen

Barn vill ha sina föräldrars godkännande, oavsett vad det handlar om. De känner också omedelbart av om/när föräldrar är missnöjda. Känner du oro inför barnets vänner/intressen, ta upp det direkt. Här får du tips och råd.

konflikt med barnets mor -och farföräldrar

Att vara i konflikt med barnets mor/farföräldrar påverkar ofta hela familjen. Men det går att lösa om alla vill. Det är viktigt att barnets behov står i fokus, istället för de vuxnas. Här får du tips och stöd hur du kan hantera situationen, och råd hur ni kan lösa konflikten så att det blir bra för barnet.

Ekonomisk utsatthet

Många familjer lever med ansträngd ekonomi. Det påverkar alla i familjen. Här får du tips på hur du kan prata med ditt barn om pengar och familjens ekonomi.

Så förstår du din tonåring

Familjen

Puberteten är en stor förändring i en människas liv. Som vuxen kan du göra mycket för att stötta och hjälpa din tonåring att må bra.

Alkohol och föräldraskap

Familjen

Många har funderingar kring hur barn påverkas när vuxna dricker. Är det okej att ta ett glas vin till maten när barnen är med?

videoOverlay

Introducera ny partner

Familjen

Många vuxna är osäkra på hur de ska berätta för barnen att de träffat en ny partner. När är det läge att berätta?

videoOverlay

Så pratar du skilsmässa

Familjen

En separation eller skilsmässa innebär en stor förändring för ett barn. Som vuxen har du ansvar för att barnets bästa alltid kommer först. Här är några tips kring hur du kan tänka.

videoOverlay

Så blir du en trygg förälder

Familjen

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Genom att vara medveten och närvarande skapar du en trygg grund för ditt barn.

Saker tonåringar önskar att du visste

Familjen

Bris dagliga kontakter med barn och unga ger ovärderliga insikter om vad barn behöver av oss vuxna. Här är några exempel.

videoOverlay

Så hanterar du en vårdnadstvist

Konflikter

Få separationer är enkla, inte minst när det kommer till frågan om delad vårdnad av barn. Så hur gör man? Ledorden är alltid barnets bästa.

videoOverlay

Så hanterar du syskonbråk

Konflikter

Bråk och kiv mellan syskon är inget ovanligt. Frågan är hur man hjälper barnen att hålla sams? Här är snabb guide till konflikthantering.

videoOverlay

Våld i nära relationer

Konflikter

Våld är aldrig acceptabelt. Och den som har utsatts, är utsatt eller själv utsätter någon för våld behöver omedelbart få hjälp.

videoOverlay

Barnets kompis förälder dricker

Psykisk ohälsa

En vuxens alkoholvanor kan vara ett känsligt ämne. Men när barn är involverade är det viktigt att vi utomstående agerar.

Barn utan vänner

Oro för ett barn

Att lära ett barn att ta kontakt och skapa nya relationer är en viktig uppgift för en vuxen. Om barnet behöver extra stöd här kan du göra stor skillnad.

Trygg på nätet

Oro för ett barn

Internet är en naturlig del av barns vardag. Och det är vuxnas uppgift att se till att barn surfar säkert. Här är några enkla råd.

Så gör du en orosanmälan

Oro för ett barn

Barn har rätt att må bra här och nu. Om du misstänker att ett barn far illa kan du göra stor skillnad.

Skolstress

Skolan

Det är tufft att orka prestera bra i skolan samtidigt som kompisar, träning och hobbys pockar på uppmärksamheten. Hur hjälper man sitt barn att hitta en balans?

videoOverlay

Så undviker du bråk i vardagen

Vardag & rutiner

En familj – flera viljor. Att komma överens är inte alltid lätt. Här är några enkla råd för en konfliktfri vardag.

videoOverlay

Skärmtid

Vardag & rutiner

Finns det en magisk gräns för hur mycket skärmtid ett barn tål?
Nej. Men det finns bra sätt att stötta sitt barn till en balanserad vardag.

videoOverlay

Barn som mist en förälder

Sorg

Sorg är en process som måste få ta sin tid. Alla sörjer olika men som vuxen kan du göra mycket för att stötta barnet i vardagen.

videoOverlay

Så funkar HBTQ+

Sex & kärlek

Många barn har funderingar kring sin könsidentitet. Vissa tidigt i livet, andra senare. Ju mer påläst du är som förälder, desto bättre kan du stötta ditt barn.

videoOverlay

Så pratar du om sex

Sex & kärlek

Det är naturligt att känna en viss oro inför att ”ha snacket” med sin tonåring. Men det behöver inte vara krångligt. Här är några råd på vägen.

videoOverlay

oense om stöd till ert barn

Så kan ni vårdnadshavare göra om ni är oense om stöd, behandling och utredning rörande ert barn

×

Lämna chatt