Så stöttar du ett barn som upplevt våld

Våld är mycket mer det fysiska våldet. Det kan också vara hot, kränkande ord, bristande omsorg och att bevittna våld. Barn som upplever någon form av våld behöver mycket stöd från vuxna.

Säker plats

Ett första steg är att hjälpa barnet till säkerhet. Det kan innebära att du behöver kontakta socialtjänst, skolan eller polis beroende var barnet upplever våldet.

Informera

Berätta för barnet vad du sett/vet och vad du tänker göra. Barnet behöver så mycket förutsägbarhet det bara går i en situation som många gånger upplevs både oförutsägbar och ohanterbar.

Avlasta

Många barn tar på sig skulden för det som hänt. Var tydlig med att våld aldrig är okej, oavsett vad som hänt innan. Det är alltid den vuxna som bär ansvaret.

Ge av din tid

Många barn som upplevt våld vittnar om att de aldrig fått frågan hur det var för dem. Kom ihåg att fråga och avsätt tid för att lyssna in barnet om hen vill prata eller ställa frågor. Svara så gott det går, det hjälper barnet att förstå vad hen upplevt.

Stöd till barnet

Att uppleva våld är skrämmande och kan påverka hur barnet mår över tid. Många, men inte alla, blir traumatiserade. Därför är det viktigt att barnet också får professionell hjälp för att bearbeta upplevelsen. Kontakta BUP eller din kommun för att se vad för stöd som finns där ni bor.

Våga prata om det

Se till att våldet inte blir en hemlighet utan något som går att prata om. Det kommer hjälpa dig som vuxen att orka vara ett stöd. Det hjälper också barnet att hitta ord för det som hänt och en känsla av att hen inte gjort något fel.

×