Hur påverkas barn av vuxnas drickande?

Många har funderingar på hur barn påverkas när vuxna dricker. Här är några tips på hur du kan tänka i sammanhang där det förekommer alkohol kring barn.

Vad är för mycket?

En vanlig men komplex fråga. Det enkla svaret: gränsen är passerad när barnet påverkas på ett negativt sätt.

Obehagligt och otryggt

Avslappnad och härlig, kanske vi vuxna tänker. Konstig och förändrad, kan vara barnets upplevelse. Många barn kan uppleva det obehagligt och otryggt, även om det handlar om en liten mängd alkohol. 

Lyssna och respektera

Om ditt barn har åsikter eller tankar om att du eller andra i din närhet dricker – ta det på allvar även om du inte håller med. Lyssna och försök förstå. Prata om din syn på alkoholen och öppna upp för frågor. Vad skulle kunna göra barnet mindre oroligt?

Festsituationer

Var lyhörd och observant i situationer där det förekommer alkohol kring barn. Är ni på en fest där vuxna är påverkade – stå själv över alkoholen och var uppmärksam på ditt barns behov. Gå hem om ditt barn tycker det är obehagligt och prata om det efteråt.

Våga agera

Vet du om att ett barn lever i en familj där vuxna dricker för mycket – våga vara den som gör något. Som vuxen har du ett ansvar att se till att inget barn lämnas ensam med sina tankar och känslor. Berätta att aldrig är barnets fel eller ansvar.

Läs mer:

barndomutanbaksmalla.se kan du läsa du mer om hur du kan agera för att skydda barn som far illa av vuxnas drickande. Initiativet Barndom utan baksmälla är ett samarbete mellan Systembolaget och barnrättsorganisationerna Bris, Childhood, Maskrosbarn och Trygga barnen.

 

×