Så undviker du vardagbråk

I en familj kan det finnas många viljor och att komma överens är inte alltid lätt. Här är några enkla råd för en konfliktfri vardag.

Förklara

Vi blir alla, barn som vuxna, arga och irriterade på varandra i ibland. Förklara orsaken till att du säger ifrån och drar gränser. Då blir det enklare för barnet att förstå och acceptera.

Behåll lugnet

Visa att du är villig att lyssna och förstå ditt barn utan att bli arg eller frustrerad.

Teamwork

Prata med barnet om de saker ni ofta bråkar om. Hitta lösningar på konflikter tillsammans. Var beredd att kompromissa.

Bekräfta!

Uppmärksamma det som faktiskt funkar. Säg fler positiva än negativa saker till ditt barn varje dag.

Prioritera

Välj dina strider. Är det viktigt att tjafsa om varenda hög med smutskläder eller kan du spara på krutet till mer allvarligare situationer?

Överens

Prata med den andra föräldern om vad ni tycker är viktigt i ert föräldraskap. Vissa saker kan ni behöva kompromissa om. Ett enat föräldraskap skapar trygghet och förutsägbarhet för barnet och kan minska konflikter.

Ta en paus 

Låt känslorna svalna innan ni löser en konflikt. Behöver barnet eller du dra sig undan en stund först, acceptera det.

Förebild

Det är alltid den vuxnas ansvar att säga förlåt. Var ett föredöme och visa hur man kan be om ursäkt om man sagt eller gjort något som sårat den andra. Tänk också på hur du säger förlåt, så att det inte blir ett skuldbeläggande på barnet.

×