barn med höga krav på sig

Det är tufft att orka prestera bra i skolan samtidigt som kompisar, träning och hobbys pockar på uppmärksamheten. Hur hjälper man sitt barn att hitta en balans?

Stärk självkänsla

De flesta kan nog känna igen sig att känna att man bara duger om man presterar bra. Men egenvärdet sitter inte i prestationerna. Hjälp ditt barn att stärka självkänslan så att ett dåligt skolresultat inte behöver betyda en katastrof.

Prioritera

Många barn Bris pratar med vill prestera på alla livets områden. Hjälp barnet att prioritera det som är viktigt på riktigt för hen. Vissa saker kanske bara behöver finnas där för att det är roligt, inte för att man ska bli bäst.

Rutiner

Hög prestation och stress hänger ofta ihop. Hjälp ditt barn att få till hälsosamma rutiner. Ordentligt med sömn, rörelse och mat är grundläggande, men även att veta när man ska avsätta tid för skolarbete och fritidsaktiviteter.

Prata

Se till att du har tid för samtal med ditt barn. Stäm av hur hen mår och avlasta när det behövs. Det är lätt att anta att barn som presterar mår bra, men att de faktiskt många gånger känner sig både stressade och otillräckliga.

Fler chanser

För många unga kan det kännas som att hela framtiden hänger på ett särskilt prov eller en tävling. Visa att det kommer fler chanser och att det finns många olika vägar för att nå ett specifikt mål. Uppmuntra till att be om hjälp!

×