Så pratar ni om skilsmässan

En separation innebär en stor förändring för ett barn. Som vuxen har du ansvar för att barnets bästa alltid kommer först. Här är några tips på hur du kan tänka.

Berätta tillsammans!

Kom överens om hur ni ska förklara för barnet varför ni ska separera. Var så tydliga ni kan och poängtera flera gånger att ni fortfarande älskar barnet och att hen inte har påverkat erat beslut.

Alla påverkas

Det är lätt att gå upp i sina egna känslor vid en separation och många barn håller sin egen oro inne. Ta därför som vana att stämma av med barnet hur hen mår. Tänk på att ni är i otakt i bearbetningsprocessen. Barnet har kanske precis fått veta!

Svara så gott ni kan

”Var ska jag bo? Hur ofta får jag träffa mamma? Hur blir det med min födelsedag?”. Många frågor kan komma. Svara så gott ni kan om det ni vet här och nu. Uppdatera så snart ni vet mer. Låt barnet vara delaktig i besluten.

Planera tillsammans

Gör upp en plan för separationen så att barnets liv inte påverkas för mycket. Fråga barnet hur ni kan hjälpa, till exempel att hitta nya vänner vid en flytt eller hålla kontakten med gamla kompisar. Prata igenom hur högtider och lov förändras. Många barn oroar sig för den förälder som är ensam.

Bit ihop!

Många separationer slutar i osämja och det är lätt att ta till hårda ord. Oavsett vad ni tycker om varandra, prata aldrig illa om  den andre inför barnet. Ni är två vettiga vuxna som vill ert barns bästa i första hand.

Prata direkt med varandra

Många barn blir budbärare mellan separerade föräldrar som inte kan kommunicera. Det är givetvis inte barnets ansvar.  Hitta en kommunikationsväg som funkar mellan er vuxna – ring, mejla eller sms:a.

Ni är viktigast i ert barns liv

Lyssna, trösta, lugna och svara på barnets frågor så gott ni kan. Tala om att alla känslor är ok och att ni alltid finns där om barnet vill prata. Acceptera om barnet hellre pratar med den andra föräldern.

Stöd för barnet

Skilsmässa i sig skadar inte barnet. Det kan däremot långvariga konflikter mellan föräldrarna göra. Barn är snabba med att ta på sig ansvaret för föräldrarnas mående. Tveka inte att skaffa stöd där barnet kan prata fritt med kloka vuxna eller andra i samma situation.

Att mötas

Många barn vittnar om mycket stress och oro när föräldrarna ses på deras skol/fritidsaktiviteter. Att dela upp dessa tillfällen mellan varandra kan vara en bra lösning, då behöver inte barnet känna ansvar för båda samtidigt.

Våga sök stöd

Har ni svårt att samarbeta – sök hjälp! Ta kontakt med Familjerätten i er kommun. De jobbar med frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Bris stödlinjer för vuxna om barn

Har du som vuxen frågor eller funderingar som rör barn och unga?

Telefon: 077-150 50 50
Öppettider: vardagar 09:00–13:00

 

×