Bli medlem

Genom att bli medlem i Bris är du med och bidrar till arbetet för barns rättigheter varje dag. Ju fler medlemmar vi har i Bris desto starkare blir vi. Under 2018 kommer Bris fortsätta fokusera på att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga. Bli medlem idag - Ditt medlemskap är livsviktigt för varje barns rätt att må bra.

×

Lämna chatt

/link/8b75524919314d098b4f66c4f348dde7.aspx

Vilken skillnad gör Bris?

Intervju med Jonas, kurator på Bris

Se film

Så används pengarna

Under 2017 låg Bris kostnader på 71,3 miljoner kronor, kostnaderna fördelades enligt diagrammet. Alla organisationer ska kunna redovisa vad pengarna används till och som stöd för att detta görs på ett rätt sätt finns Frii (Frivilligorganisationerna insamlingsråd). Bris är medlem i Frii och följer deras krav, varav ett är att varje år upprätta en effektrapport. Rapporten ska visa för givare och allmänhet vilken nytta organisationen gör. Du hittar Bris senaste effektrapport i vår årsberättelse för 2017.

Bris årsberättelse 2017 (PDF)
Så används pengarna
Alla sätt att stödja