Bli medlem

Genom att bli medlem i Bris är du med och bidrar till arbetet för barns rättigheter varje dag. Ju fler medlemmar vi har i Bris desto starkare blir vi. 2016 handlade 4 av 10 samtal till Bris om psykisk ohälsa. Under 2017 kommer Bris fortsätta fokusera på att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga. Bli medlem idag - Ditt medlemskap är livsviktigt för varje barns rätt att må bra.

×

Lämna chatt

Bli månadsgivare!

Hjälp oss ge alla barn en god jul och en trygg vardag

Så används pengarna

Under 2016 låg Bris kostnader på 60,2 miljoner kronor, kostnaderna fördelades enligt diagrammet. Alla organisationer ska kunna redovisa vad pengarna används till och som stöd för att detta görs på ett rätt sätt finns Frii (Frivilligorganisationerna insamlingsråd). Bris är medlem i Frii och följer deras krav, varav ett är att varje år upprätta en effektrapport. Rapporten ska visa för givare och allmänhet vilken nytta organisationen gör.

Läs senaste effektrapporten
Alla sätt att stödja