Bli medlem

För mindre än 1 kr per dag kan du bli medlem och bidra till Bris viktiga arbete för barns rättigheter. Ett medlemskap i Bris kostar 360 kr per år och är ett enkelt sätt att göra skillnad för barn, varje dag.

×

Lämna chatt

Så används pengarna

Under 2018 låg Bris kostnader på 79,5 miljoner kronor, kostnaderna fördelades enligt diagrammet. Alla organisationer ska kunna redovisa vad pengarna används till och som stöd för att detta görs på ett rätt sätt finns Frii (Frivilligorganisationerna insamlingsråd). Bris är medlem i Frii och följer deras krav, varav ett är att varje år upprätta en effektrapport. Rapporten ska visa för givare och allmänhet vilken nytta organisationen gör. Du hittar Bris senaste effektrapport i vår årsberättelse för 2019.

Bris årsberättelse 2019 (PDF)
Så används pengarna
Alla sätt att stödja