Bli medlem

Var med och gör skillnad! Som medlem hjälper du oss att fånga upp barn som mår dåligt, slå larm, sprida kunskap och inge hopp. Medlemskapet kostar 360 kr/år.

Som medlem kan du vara med och påverka Bris arbete framåt. Som medlem bidrar du att göra skillnad för barn och unga.

Som medlem kan du vara med och påverka Bris arbete framåt. Som medlem bidrar du att göra skillnad för barn och unga.

×

Lämna chatt

Så används pengarna

Under 2020 låg Bris kostnader på 88 miljoner kronor, kostnaderna fördelades enligt diagrammet. Alla organisationer ska kunna redovisa vad pengarna används till och som stöd för att detta görs på ett rätt sätt finns Giva Sverige. Bris är medlem i Giva Sverige och följer deras krav, varav ett är att varje år upprätta en effektrapport. Rapporten ska visa för givare och allmänhet vilken nytta organisationen gör. Du hittar Bris senaste effektrapport i vår årsberättelse för 2020.

Bris årsberättelse 2020 (PDF)
Så används pengarna